TRIZ: Yaratıcı Sorun Çözme Tekniği

Triz Nedir?

TRIZ, yaratıcı sorun çözme tekniği olarak bilinir. Peki, yaratıcılık (creativity) nedir?

Yaratıcılık (creativity) için pek çok tanım yapılabilir. Örneğin; sorunlara getirilecek alışılmadık, orijinal bir yaklaşım denilebilir ya da uyuşmaz denilen fikirlerin bir araya getirilmesi olarak nitelendirilebilir. Yeni ve işe yarar bir şeyin meydana getirilmesi ise en yaygın tanımıdır. Yaratıcılık (creativity); başkaları ile aynı şeye bakmak ama farklı görmektir.

Yaratıcılık (creativity) kategori:

Seviye

Yaratıcılık Derecesi

Bütün Çözümler İçindeki % Değeri

1

Bilinen Çözüm

% 32

2

Küçük Yenilikler

% 45

3

Büyük Yenilikler

% 18

4

Yeni Kavram

% 4

5

Buluş

% 1

Tablodan da anlaşılacağı üzere sıfırdan bir buluş yaratmak oldukça zordur, ancak mevcut durumdan da yepyeni durumlar yaratılabilir.

Ortalama bir insanın aklından günde ortalama 60000 fikir geçer ve bir sonraki gün ise bu fikirlerin çoğu kendini tekrarlar. Bu durum da yeni şeyler yaratma ihtimalinin düşüklüğünü ispatlar niteliktedir. Bu döngü bireyleri körlüğe sürükler ve problemlerinin çözümleri ne kadar yakın da olsa göremez hale gelirler. Bu körlük durumundan kurtulmak için sistematik ve analitik düşünmeye dikkat edilmelidir. TRIZ yöntemi de buna yardımcı olacak bir yöntem olmakla birlikte karar verici yerine geçecek sorunlara detaylı bir çözüm sağlayamaz.

TRIZ; gelişigüzel fikir toplanması üzerine kurulmuş beyin fırtınası gibi tekniklerin aksine; eski sistemlerin iyileştirilmesi ya da yeni sistemlerin tasarlanması için algoritmik yaklaşımları kullanır. Bu yüzden tahminden çok, eldeki verilerin değerlendirilmesine dayanır.

TRIZ (TIPS) Yöntemini Kullanmak ve Kullanmamak Arasındaki Fark

TRIZ’ in Tarihçesi

TRIZ, Rusça “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” anlamına gelen “Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch (Теория Решения Изобретательских Задач)” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Ayrıca literatürde İngilizce “Theory of Inventive Problems Solving” kelimelerinin baş harflerinden oluşan TIPS kısaltması da kullanılmaktadır.

Bu yöntem, 1946 yılında Sovyetler Birliği Patent Ofisi’nde çalışmakta olan Genrich Saulovich Altshuller ve meslektaşları tarafından, dünya üzerinde var olan yaklaşık 2.000.000 patentin incelenmesi ve ortak özelliklerine göre sınıflandırılması ile geliştirilmiştir.

Altshuller, 200.000 den fazla patent başvurusunda yenilik olarak öne sürülen fikirlerin aslında bazı ana temaların farklı isimlerde tekrarından başka bir şey olmadığını fark etmiştir. Diğer dikkat çekici özellikleri ise, sorunların çözümü için önerilen tekniklerin yeni sorunlar yaratıp bir çelişki zinciri oluşturuyor olmalarıdır.

TRIZ yönteminin 4 temel paradigması vardır: çelişkiler, ideallik, fonksiyonellik ve kaynakların kullanımı. Bu paradigmalar doğrultusunda TRIZ yöntemi 4 aşamalı olarak tanımlanmıştır.

Bu aşamaların ilki sorunun tanımlanmasıdır. Problem belirlendikten sonra genel TRIZ sorunlarıyla karşılaştırılır ve eşleştirilir. Ardından bu sorunlara karşılık gelen genel TRIZ çözümü bulunur ve soruna ilişkin ideal çözüm geliştirilir.

TRIZ Yöntemindeki Sorunlar

TRIZ yönteminde sorunlar, bu güne kadar yaklaşık 2.8 milyon patent incelenerek sınıflandırılmış, genel tanımları yapılmış ve 39 adede indirgenmiştir. Söz konusu sorunlar ‘Mühendislik Parametreleri’ olarak adlandırılır. TRIZ yönteminde söz konusu mühendislik parametreleri 39×39 kare matris şeklinde düzenlenmiş ve ‘Çelişkiler Matrisi’ adı verilmiştir. Çelişkiler matrisinin satırlarında aksiyon sorunları, sütunlarında ise reaksiyon sorunları bulunur.

Genel Çelişki Parametreleri:

1.Hareketli nesnenin ağırlığı2.Sabit nesnenin ağırlığı3.Hareketli nesnenin uzunluğu4.Sabit nesnenin uzunluğu
5.Hareketli nesnenin alanı6.Sabit nesnenin alanı7.Hareketli nesnenin hacmi8.Sabit nesnenin hacmi
9. Hız10. Kuvvet11.Gerilim ve basınç12. Şekil
13.Nesnenin dengesi14. Dayanıklılık, güç15.Hareketli nesnenin dayanıklılığı16. Sabit nesnenin dayanıklılığı
17. Sıcaklık18. Parlaklık19.Hareketli nesnenin harcadığı enerji20. Sabit nesnenin harcadığı enerji
21. Güç22. Enerji kaybı23. Madde kaybı24. Bilgi kaybı
25. Zaman kaybı26. Madde miktarı27. Güvenilirlik28.Ölçülerin doğruluğu
29.Üretimin doğruluğu30.Nesneye etki eden zararlı faktörler31.Zararlı yan etkiler32. Üretilebilirlik
33.Kullanım kolaylığı34.Tamir edilebilirlik35. Uyumluluk36.Sistemin karmaşıklığı
37.Karmaşık kontrol38.Otomasyon seviyesi39. Verimlilik

Karar verici çelişkiler matrisini kullanırken önce kendi sorununu tanımlamalı ve bu sorunu TRIZ’ in aksiyon sorunları ile karşılaştırmalıdır. Aksiyon sorun karar verici tarafından belirlendikten sonra, bu sorunu ortadan kaldıracak çözüm geliştirilir. Eğer çözüm, bir dirençle karşılaşmıyorsa ideal çözümdür.

Altshuller, mühendislik parametrelerini ortaya koyarken yaptığı gibi yine mevcut patent başvurularını incelemiş ve ‘Yaratıcı Prensipler’ adını verdiği 40 ideal çözümü ortaya koymuştur. Mevcutta bulunan problemlerin tümünün çözümü bu 40 ideal çözümden biriyle sağlanmaktadır. 

Efor Patent |Tescilleyin Sizin Olsun

error: Content is protected !!
Open chat
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?