Türkiye Patent Raporu

Türkiye Patent Raporu Türkiye’nin teknolojik gelişimi ve ticarileştirme kabiliyetini patent verileriyle gösterme amacıyla PatentEffect tarafından her yıl hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.

Türkiye’nin Patent Performans Raporu – 2022

Patent verisi; ülkelerin, firmaların, üniversitelerin ve diğer tüm kurumların inovasyon performanslarının ölçülmesinde ve takibinde kullanılan önemli göstergelerden birisidir. Patent başvurularına ilişkin veri analizi ile inovasyon trendleri bakımından önemli bilgiler edinilebilmektedir. Efor Patent ekibi olarak, Türkiye patent ekosisteminin gelişimini görünür kılması nedeniye bu değerli çalışmayı her yıl takip etmeteyiz.

Türkiye’nin Patent Performans Raporu verilerine göre; Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kurumlar( firmalar, üniversiteler, araştırma, merkezleri, startup firmalar ve bireysel buluştular) Tarafından TÜRKPATENT’e yapılan patent başvurularında (İlk başvuru tarihine göre ) 2022 yılında %6,75 oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Faydalı model başvurularında ise %24,54 oranında artış meydana gelmiştir 2022 yılında tescil edilen patent sayısında ise sadece %1,95 oranında küçük artış gerçekleştiği tespit edilmiştir. 2022 yılında Türk patent ve marka kurumuna yapılan patent başvuruları sayılarına göre İstanbul yine birinci sırada yer alırken onu sırasıyla Ankara, Bursa, İzmir ve Kayseri takip ediyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren Üniversitelerin buluşlarını Türkiye’de korumak için TÜRKPATENT’e yaptıkları başvurular içinde, 2022 yılında yayımlanan ve tescil edilen Türkiye (TR) patent başvurularının analizi gerçekleştirilmiş ve Top 20 sıralaması oluşturulmuştur. 2022 yılının Türkiye (TR) patent başvuru şampiyonu üniversiteleri sıralamasında listenin zirvesinde sırasıyla; İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ yer almaktadır. 2022 yılının Türkiye (TR) patent tescil şampiyonu üniversiteleri sıralamasında ise listenin zirvesinde sırasıyla; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ve İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ yer almaktadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların 2022 yılı Avrupa Patent(EP) patent başvuru performanslarına ek olarak portföylerinde yer alan toplam EP patent sayısına göre de performans analizi gerçekleştirilmiştir. 31.12.2022 tarihi itibariyle yayınlanan/ tescil edilen toplam EP patent sayısına göre Top 20 sıralaması oluşturulmuştur. EP patent başvuru şampiyonu firmalar sıralamasında listenin zirvesinde sırasıyla; ARÇELİK, VESTEL ve SANOVEL İLAÇ yer almaktadır. EP patent tescil şampiyonu firmalar sıralamasında listenin zirvesinde sırasıyla; ARÇELİK, VESTEL ve BSH TÜRKİYE yer almaktadır.

Türkiye Patent Raporu; Türkiye’nin teknoloji yetkinliğini patent verisi ile ölçümlemek ve eğilimleri görebilmek adına, yayınlanmış tüm patent ve faydalı model başvuruları 20 kategori dâhilinde analiz listesini sıralamıştır.

Teknoloji Kategorileri ve Toplam Patent Sayıları

1) Eklemeli İmalat: Eklemeli İmalat Teknolojileri kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %13 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %220 oranında bir artış meydana gelmiştir.

2) Yapay Zekâ: Yapay Zekâ kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %39 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %180 oranında bir artış meydana gelmiştir.

3) Havacılık ve Savunma: Havacılık ve Savunma kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %13 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %40 oranında bir artış meydana gelmiştir.

4) Robotik Teknolojiler: Robotik Teknolojiler kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model
başvurularında bir önceki seneye kıyasla %12 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %31 oranında bir artış meydana gelmiştir.

5) Biyoteknoloji: Biyoteknoloji kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %25 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %18 oranında bir artış meydana gelmiştir.

6) İleri Malzemeler: İleri Malzemeler kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %15 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %14 oranında bir artış meydana gelmiştir.

7) Batarya Teknolojileri: Batarya Teknolojileri kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %15 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %14 oranında bir artış meydana gelmiştir.

8) Siber Güvenlik: Siber Güvenlik kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %36 oranında bir azalma gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %11 oranında bir artış meydana gelmiştir.

9) Tekstil: Tekstil kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %36 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %9 oranında bir artış meydana gelmiştir.

10) Medikal Teknolojiler: Medikal Teknolojiler kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %34 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %8 oranında bir artış meydana gelmiştir.

11) Yeşil Teknolojiler: Yeşil Teknolojiler kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %20 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %7 oranında bir artış meydana gelmiştir.

12) Enerji: Enerji kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %19 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %8 oranında bir düşüş meydana gelmiştir.

13) İlaç: İlaç kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %22 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %16 oranında bir düşüş meydana gelmiştir.

14) Tarım: Tarım kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %32 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %17 oranında bir düşüş meydana gelmiştir.

15) Gıda ve İçecek: Gıda ve İçecek kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %36 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %23 oranında bir düşüş meydana gelmiştir

16) Otomotiv: Otomotiv kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %22 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %26 oranında bir düşüş meydana gelmiştir.

17) Üretim ve Yapı İşleri: Üretim ve Yapı İşleri kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %32 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %29 oranında bir
düşüş meydana gelmiştir.

18) Finans: Finans kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %70 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %36 oranında bir düşüş meydana gelmiştir.

19) Perakende ve E-ticaret: Perakende ve E-ticaret kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %72 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %44 oranında bir düşüş meydana gelmiştir.

20) Telekomünikasyon: Telekomünikasyon kategorisinde, 2022 yılında yayımlanan patent/faydalı model başvurularında bir önceki seneye kıyasla %56 oranında bir düşüş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Son 5 yıllık (2017-2022) süreçte ise bu kategorideki başvurularda %52 oranında bir düşüş meydana gelmiştir.

PatentEffect Kurucusu Sn. Mustafa Çakır tarafından hazırlanan “Türkiye Patent Raporu” hakkında detaylı bilgi için tıklayınızwww.patentraporu.com

EforPatent