Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Tescili

Tasarım; Ürünün tümü yada bir parçasının veya üzerindeki süslemenin şekil, çizgi, renk, biçim, yüzey dokusu veya malzeme gibi özelliklerinden doğan görünüşüdür. Tescilli tasarım; yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla korunabilir. 

Teknik bakımdan aynı kalitede olan iki ürün arasında müşteri tercihinde, ürünün tasarımı büyük rol oynamaktadır. Bazen de tasarım, müşteri tercihlerinde tek başına belirleyici olabilmektedir. Genelde müşteriler önce markaya sonra da ürünün tasarımına bakarak satın alma kararı vermektedirler. Bu anlamda tasarıma yüklenen amaç; ürünün işlevselliğine katkıda bulunmak ve ürünün görünümünü özgünleştirerek pazarlamaya yardımcı olmaktır.

Endüstriyel tasarım tescili; tasarım hakkını sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce ticari amaçla kullanımını engellemeyi sağlamaktadır. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda yaratıcılığın sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Aksi takdirde özgün, yeni tasarımlar fikir hırsızlığı, kopyalama gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve hakkın savunulması oldukça zorlaşacaktır.

Efor Patent, endüstriyel tasarım tescil işlemlerinden hukuki süreç yönetimine, araştırma ve analizlerinden ticari değere dönüştürülmesine kadar her aşamada size tam hizmet sunmaktadır.

Neden Tasarım Tescili?

Serbest rekabet ortamında rakipler, müşteri memnuniyetini sağlamak için reklâmlarında ürün imajını; marka ve tasarım ile öne çıkarmaktadırlar. Farklı dizayn edilen ürünlerin yeni ve özgün tasarımları, sahibine ticari olarak avantaj sağlar. Piyasada sahibi olan markaya rekabet üstünlüğü veren tasarımlar, taklidine imkan verildiği takdirde ise rekabette önemli dezavantaja neden olur. Firmalar rekabetin kötü etkilerinden korunmak için ve en önemlisi rekabette üstün olmak için görsel yenilikler de üretmeli ve bu yeniliklerini tasarım tescilleri ile koruma altına almalıdırlar.

Tasarım Tescil Başvuru

Endüstriyel Tasarım Tescili Nasıl Alınır?

Türkiye’de endüstriyel tasarımların korunması 6769 sayılı SMK hükümlerince düzenlenmiştir. Kanuna göre, bir ürüne endüstriyel tasarım tescili verilebilmesi için ürünün yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir. Bir tasarım Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulan başvuru tarihinden önce, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise yeni olarak kabul edilmektedir. Başvuru tarihinden geriye dönük 12 ay içerisinde kamuoyuna yapılan açıklamalar ya da sunumlar bu yeniliği etkilemez. Tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir tasarımın kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması da ayırt edici niteliğe sahip olması anlamına gelir.

Endüstriyel tasarım tescili ile sağlanan koruma, başvuru tarihiden itibaren beşer senelik periyotlarla yenilenerek 25 yılı kapsamaktadır. Endüstriyel tasarımlar sadece tescil edildikleri ülkeler için koruma sağladığından,  Türkiye’de tescil edilmiş bir endüstriyel tasarım sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

Koruması istenilen ürünler için ayrı ayrı başvuru yapılabileceği gibi (tekli tasarım başvurusu), tek bir başvuru altında birden fazla tasarımı koruma altına almak da (çoklu tasarım başvurusu) mümkündür. Süslemeler hariç olmak üzere, bu olanaktan yararlanmak ancak tek başvuru altında gösterilen her bir tasarımın, tasarlanan ürünlerin aynı alt sınıfa veya aynı set ya da takıma ait olmaları, bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya birden çok nesnenin ya da sunuşun algılanabilen bir bileşimini oluşturmaları durumunda mümkündür.

Efor Patent uzmanları ile müvekkillerine endüstriyel tasarımların tescil edilebilirliğinin araştırılması ve görüş verilmesi, endüstriyel tasarım tarifnamesinin hazırlanması, endüstriyel tasarım portföyü yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirlenmesi, tasarım başvurusu ve tescil işlemleri, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap ve görüş sunulması ile tasarım yenilemelerin takibi gibi konularda kapsamlı ve teknoloji destekli hizmet vermektedir. Endüstriyel tasarım tescili hakkı sahibine iki yönlü korunma hakkı verir. Bunlar; tasarım hakkını yalnızca tasarım sahibine verilmesi, ikincisi ise tasarımın başkası tarafından izinsiz kullanılmasını engelleme hakkını tasarım sahibine vermesidir.

Tasarım tescil hakkının korunması, hukuk davaları ve/veya ceza davalarına konu olabilir.

Tasarım Araştırması Nasıl Yapılır?

Öncelikle tasarım başvurusu bulunmadan tasarımınızda benzerlik var mı ? bu sorunun cevabını belirlemeniz gerekiyor.  Tasarım araştırması yapmak için belli başlı bazı siteler vardır.

Tasarım siciline kaydedilmiş benzer tasarımların tespiti ve takibi, TÜRKPATENT veritabanında yapılan çevrimiçi araştırmalarla gerçekleştirilmektedir. TÜRKPATENT nezdinde tasarımın şekli itibari ile araştırma yapılması mümkün olmadığından, araştırma tasarım sahibi adına kayıtlı tasarımların listelenmesi veya tasarıma konu ürünün ismi kriter alınarak yapılabilir. Çünkü tasarım araştırması kapsamında bir firmanın sahip olduğu tasarımlar öğrenilebilir ve bu tasarımların içerikleri temin edilebilir. Bu, rekabet yönünde değerli bir bilgidir.

Efor Patent olarak, tasarım araştırması yani çevrimiçi araştırmalar sonucunda ulaşılan endüstriyel tasarımlara ait görsel görüntülerle yapılan şekil karşılaştırması hizmetini müvekkillerimize sağlamaktayız.

Tasarım Araştırması Yapabileceğiniz Veri Tabanları

Tasarım Tescili Hukuk Davaları

Endüstriyel Tasarım Tescilinden doğan hakları tecavüze uğrayan tasarım hakkı sahibi, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

1. Tecavüzün önlenmesi davası
2. Tecavüzün durdurulması davası
3. Tecavüzün giderilmesi davası
4. Tecavüzün tespiti davası
5. Tazminat davaları
a) Maddi tazminat davası
b) Manevi tazminat davası
c) İtibar tazminat davası
6. El koyma
7. Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması
8. Şekil değiştirme ve imha
9. Mahkeme kararının ilgililere tebliği
10. Kamuya ilan yoluyla duyurulması ve hükmün ilanı
11. İhtiyati tedbirler

Tasarım Tescili Ceza Davaları

Tasarım hakkına tecavüz halinde verilecek cezalar işlem, fiil ve suça iştirak (katılma) ayırımına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

Kanuna uymayanlar hakkında hapis ve/veya para cezası, işyerinin kapatılması, ticaretten men edilmesi yaptırımları getirilerek, uygulamada etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır

Tasarımdan doğan haklara verilecek cezaların alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir:

a) Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası,
b) Yirmiyedibin TL’den, kırkaltıbin TL’ye kadar para cezası,
c) İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması,
d) Tecavüz edenlerin bir yıldan az olmamak üzere ticaretten men edilmesi.

Patent, marka tescili, marka sorgulama, patent sorgulama hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Efor Patent

Open chat
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?