Patent Eğitimleri

Patent Eğitimi

AR-GE, İnovasyon ve Patent Eğitimi

Patent eğitimi – Getirisi en yüksek olan yatırım eğitimdir. Hızla artan ticari rekabet ortamında  AR-GE, inovasyon, özgün tasarımlar, buluşlar, patentler ve markalaşma kavramlarının önemi artmaktadır. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da daha iyi olmanın yolu sürekli gelişimdir. Sürekli gelişim için de sürekli eğitim kültürüne sahip olunmalıdır. Deneyimli patent vekillerimiz, kurumlara, üniversitelere, iş insanı derneklerinin üyelerine, AR-GE ve teknik personeline eğitimler organize etmekte sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir.

Eğitimler sonucunda katılımcıların farkındalıkları arttırarak daha verimli çalışmalarını sağlanmaktadır. AR-GE, inovasyon ve patent eğitimlerimiz kurumların yapısına ve isteklerine göre şekillenmektedir. Katılımcılar patent odaklı eğitimler sonrasında patent vekillerimizle sürekli bağlantıda kalabilmekte, yaptıkları yeniliklerin araştırma yorumları ve patentlenebilirlik kriterlerine uygunlukları gibi konularda sorularına en doğru cevapları bulabilmektedirler.

Patent Eğitimi Konuları

Eğitimin Amacı:

Sınai Mülkiyet Hakları kapsamına giren marka, patent, tasarımlar zamanla işletmelerin en değerli varlıkları haline gelmektedir. Teknik ve hukuki olarak özel bir alan olan sınai haklarla ilgili farkındalık eğitimi ile katılımcılarımız temel anlamda konuyu anlayarak işlerinde daha etkin nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Özellikle insanlara karmaşık gelen patent konusunda daha detaylı bilgilendirme yapılarak katılımcıların bilinç seviyelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

•Genel olarak fikri haklar nelerdir
•Tarihçe
•Markalar
•Tasarımlar
•Patentler ve Faydalı Modeller
•Patentlenebilirlik Analizi
•Patent Yazma Eğitimi
•Patent Verileri
•Patent Almak Ne Sağlar?
•Örnek Buluşlar
•Hukuki Haklar ve Yaptırımlar
•Tavsiyeler

Eğitimin Amacı:

Patent dokümanları teknoloji için en önemli bilimsel kaynakların başında gelmektedir. Patentler teknik bir yeniliğin, buluşun tüm detaylarını çizimleriyle beraber açıklayarak verir. Bu nedenle teknik gelişme için çok faydalı bilgiler sağlar. Dünyada milyonlarca patent yayınlanmış durumda ve her yıl ortalama birkaç milyon yeni patent sisteme aktarılmaktadır. Dünyadaki teknik bilginin %80’i patent dosyalarında mevcuttur ve internet ortamında ücretsiz olarak araştırmaların kolayca ulaşabileceği bilimsel kaynak haline gelmiştir. Rakiplerin bir adım önünde olmak zenginlik gerisinde kalmak ise yok olma riskini taşımaktadır. Bu sebeple rakiplerin yenilikleriyle ilgili istihbarat aracı olarak patentlerinin takip edilmesi şarttır. Patent araştırması eğitimimizle hem patent literatürünün anlaşılması hemde etkin olarak araştırma yapılması öğrenilmiş olmaktadır.

Eğitim İçeriği:

•Genel olarak “patent” kavramı Patent Tarifnamesi Nasıldır?
-Tekniğin bilinen durumu
-Buluşun amacı
-Buluşun uygulamasının detaylı anlatılması
-İstemler
-Özet
-Şekiller
•Örnek Tarifname İncelemesi
•AR-GE ve Patent ilişkisi
•Patent Araştırması Nedir ?
•Patent Araştırması Neden Yapılır?
•Patent Araştırması Nasıl Yapılır?
•Patent Sınıfları
•Patent Araştırması Nerelerden Yapılır?
•Patent Araştırma Stratejileri
•Teknoloji ve Rakip Takibi

Araştırma Uygulamaları:

•TÜRKPATENT üzerinden
•EspaceNET üzerinden
•WIPO PatentScope Üzerinden
•Patent İhlal Analizi
•Örnek Mahkeme Kararları

Eğitimin Amacı:

Patent; sadece patent tarifnamesi hazırlayıp resmi ofise tescil başvurusu yapmak ve belge almanın ötesinde firmalar için çok önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Patentli ürünler sayesinde firmalar daha yüksek kazançlar elde etmektedirler.
Patent Stratejileri eğitimi ile firmaların AR-GE bölümlerinde çalışanların kazanımları; patent hedefli olarak fikir geliştirmek, rakipleri izleme yöntemleri, teknik araştırmalar yapmak, patenti saldırı ve savunma aracı olarak için kullanabilmektir. Bu yöntemleri etkili olarak kullanması ile firmanın rekabet üstünlüğü yakalamasına yardımcı olurlar. Bu eğitim strateji, bilgi ve uygulama içeren bir eğitimdir. Eğitim Süresi 1 gündür.

Eğitimin İçeriği:

•AR-GE’de Patent ve diğer fikri haklar
•Fikirden piyasaya gelinceye kadarki süreçte patent
•Patent ile pazarda“ tekel hakkı “ kazanmak
•Temel patent saldırı ve savunma stratejileri
•Patent ile mayın tarlaları oluşturmak
•Teknoloi transferi ve lisans anlaşmaları
•Patent ile “lisans geliri” elde etmek
•Patent Teknoloji ve literatür taraması
•Patent riski olmadan imitasyon, Freedom to operate, Patent due diligence
•Patent güçlendirme faaliyetleri
•Firma için gizli bilgilerin korunması
•Patent kırma veya patent etrafından dolaşma metodolojisi
•Patenti bir rekabet aracına dönüştürmek
•Patentin pazarlama stratejisi olarak kullanımı

Eğitimin Amacı:

Firmalar, rekabet edebildikleri sürece yaşayabileceklerini biliyorlarsa rekabet analizini de bilmek zorundadırlar. Genellikle pazarlama tarafında değerlendirilen rekabet analizi, özellikle AR-GE ve Yeni Ürün Geliştirme (ÜR-GE) faaliyeti yapan firmalar için teknolojik rekabet analizinin de yapılması ve sonuçlarına gore rekabet stratejilerinin belirlenmesi gerekir.
Teknolojik Rekabet Analizi eğitimimiz ile şirketlerin AR-GE ve ÜR-GE stratejilerini oluşturarak teknik ortamı ve rakipleri analiz etmeyi, bu değerlendirme sonucunda uygun stratejileri belirleyerek kuruma özel know-how kazandırmayı amaçlamaktayız.

Eğitim İçeriği:

•Teknolojik rekabet analizinin önemi
•Pazarlama ve teknik yönden rekabet Analizi
•Patent Veri Kaynaklarından faydalanma
•Rakipleri inceleme
•Teknolojinin geleceğini tahmin yöntemleri
•Freedom to operate veya Patent Clearance
•Teknolojik rekabet analizi ve inovasyon kararları
•Raporlama teknikleri
•Hangi AR-GE ve ÜR-GE yatırımları kazançlı olur
•Strateji belirleme

Amaç:

Dünya hızla bilgi toplumuna dönüşmektedir ve buna paralel olarak artan teknolojik gelişmeler, rekabet stratejilerini patent odaklı hale getirmiştir. Patent yönetim sistemi eğitimi ile şirketler, kurum bünyelerinde patenti nasıl yöneteceklerini, nasıl değerli patentler üretip bunu rekabette nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir.
Patent yönetim sistemi, firmanın yapısına özel en etkili patent sistemini kurması için bir know how kazandırır.

Eğitim İçeriği:

•Neden patent yönetim sistemi kurulmalı
•Patenti kurum için kâra dönüştürmek
•Patent konusuna genel bakış
•Fikrî mülkiyet korumasının kapsamı
•Patent, faydalı model, tasarım ve copyright ilişkisi
•Bir üründe yenilik fikrinden piyasaya kadar patenti nerelerde nasıl kullanmalıyız
•Sınai mülkiyet kanununa genel bakış
•Firma içi öneri sistemiyle fikir üretimi
•Dış kaynaklarla yeni fikirlerin kazanılması
•Çalışan buluşlarının tescili ve hukuki durumu
•İnovasyon projelerinde patent, marka, tasarım ve telif hakkı
•Yeni ürün geliştirme projelerinin Yönetimi, Stage-Gate
•Fikirlerin ticarileştirilmesinde lisanslar
•Baştan sona sistem dizaynının yapılması

Eğitimin Amacı:

Hızla artan ticari rekabet ortamında inovasyon kavramı gittikçe daha önemli hale gelmektedir. İnovasyonun gerçekten firmanın rekabet stratejisi ile uyumlu olması ve inovasyon aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan değerlerin de patent, tasarım ve marka tescili ile korunması gerekir.
Bu eğitim, firmaların, kendilerine özgü inovasyon stratejisini belirlemeleri ve yapacakları İnovasyon faaliyetleri sonucunda elde edilen katma değerin en etkili fikrî mülkiyet hakları ile korunabilmesi için temel bilgi ve stratejiler verecektir.

Eğitim İçeriği:

•ÜR-GE mi? AR-GE mi? İnovasyon mu?
•Hangi inovasyon stratejisi uygulanmalı, ne kadar ve nasıl?
•Başarılı inovasyon stratejilerinden örnekler; Apple I-phone, Sony Walkman, Tesla, Unilever, Microsoft, gibi farklı sektörlerde çalışan firmaların stratejileri
•İnovasyon yaptık peki taklitlere karşı nasıl koruyacağız!
•Marka tescili markalaşmanın ilk adımıdır
•Dünya markası nasıl olunur?
•Patentiniz varsa rakibiniz yoktur!
•Fikri mülkiyet koruma türleri
•Markalarla ilgili başarı ve başarısızlık örnekleri
•Önce yatırım sonra kazançtır.
•İnovasyon bütçelemesi nasıl yapılmalı?
•Devlet desteklerinden nasıl faydalanma
•Baştan sona inovasyon yönetimi nasıl olmalı?

Eğitimin Amacı:

TRIZ yaklaşımı, “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” olarak türkçeleştirilen Rusça “Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch” yaklaşımının ilk harflerinden oluşturulan bir kısaltmadır. 1926 yılında Sovyetler Birliği’nde yaşayan Genrich Altshuller tarafından geliştirilmiştir. TRIZ; AR-GE merkezlerinde, Üniversitelerde ve Şirket bölümlerinde, teknik sorunlara çözüm üreten, hızlı problem çözen, yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren, rakip patentlerin çevresinden dolanma, yeni patent alanı bulma ve sistematik inovasyon geliştirme yöntemidir.
TRIZ eğitim programımız ile çalışanların yaratıcılık yeteneklerinin artırılması, yenilikçi ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, Buluşla ve fikri mülkiyet hakkı ile sonuçlanacak çalışma yaklaşımı, Problemlere daha hızlı ve kolay çözüm bulunabileceğinin uygulamalı olarak gösterilmesi ve sonuçta TRIZ’den faydalanarak ile rakiplerden fark yaratılması hedeflenmektedir

Eğitim İçeriği:

•Sistematik İnovasyon Yaklaşımı
•Problem Çözme Teknikleri (Beyin fırtınası, 5N1K, Balık Kılçığı, FMEA, 5W, 8D, ve Altı Sigma)
•TRIZ Metodunun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
•TRIZ Yaklaşımının Temel Düşünme Modelleri Nelerdir?
•TRIZ Çözümü İçin ISQ formatının Tanıtılması ve Örneklemeler
•Teknik ve Fiziksel Çelişkiler
•39 Çelişki Parametresi ve 39×39 Çelişki Matrisi
•40 TRIZ Buluş Şifreleri
•TRİZ Uygulamaları
•Faydalı ve Zararlı Fonksiyonların İlişkilendirilmesi ve Şematik Gösterim
•Kaynaklar ve Etkin Kullanımı
•S-Eğrisi ve Dokuz Pencere Yaklaşımları
•TRIZ Bilimsel Etkiler Kılavuzu ve Operatörler
•Çok Kullanılan Problem Çözme Operatörleri
•Su-F TRIZ Metodolojisi
•76 Standart Çözüm Metodu
•Problem Çözme Yaklaşımı ve ARIZ
•TRIZ Yaklaşımı İle Nasıl Problem Çözeriz?
•TRIZ Çözümüne Algoritmik Yaklaşım – ARIZ
•TRİZ ile Yapılan Çözümlerden Örneklerin sunulması

AR-GE, İnovasyon ve Patent Eğitimi konularında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Eğitim, getirisi en yüksek olan yatırımdır. | Efor Patent