Yalın İnovasyon ve İşin Geleceğini Yeniden Yapılandırma

Yalın İnovasyon ve İşin Geleceğini Yeniden Yapılandırma

Yalın İnovasyon, kulağa ticari sosyal medyayı ele geçiren yeni bir moda kelime gibi gelebilir, ancak yeni değildir. 1990’larda işletmeler, üretkenliği arttırmak, maliyetleri azaltmak ve katı rekabet dalgasında, yeni kurumsal teknoloji ve İnternet’te değeri artırmak için Yalın kavramlarını kullanarak İş Süreci İyileştirme faaliyetlerini hızlandırdı.  

Dördüncü sanayi devriminin ortaya çıkmasıyla birlikte, kuruluşlar giderek artan bir şekilde maliyetleri düşürürken aynı zamanda değer katmaya çalışıyorlar. Bunun yanı sıra dijital ortamın, yapay zekânın ve nesnelerin internetinin getirdiği değişimin hızına ayak uydurmaya çalışıyorlar. 

Kuruluş için daha az maliyet ve riskli müşteriler için daha fazla değer elde etmek için bir ürün veya süreç için doğru yeniliklere öncelik vermeye yönelik radikal bir yaklaşım olan Yalın İnovasyona girilmelidir. Geleceğin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve işin yapılma şeklini yeniden tasarlamak için kanıtlanmış bir formüldür.

YALIN İNOVASYON NEDİR?

“Yalın İnovasyon nedir?” ya da “Yalın Süreç İyileştirme nedir? Sorularına yanıt verirken sadece “Yalın Altı Sigma”yı göz önünde bulundurmamız lazımdır. Yalın Altı Sigma kanıtlanmış bir iş geliştirme metodolojisi iken, Yalın İnovasyon ise bir çerçevedir. Design Thinking, Lean Startup ve Agile’ın temel ilkelerini, araçlarını ve tekniklerini bir organizasyonun portföyünü ve inovasyon hedeflerini hızlandırmak için bir katalizörde harmanlayan bir zihniyettir.

Efor Patent olarak, Yalın Süreç İyileştirme olarak da adlandırılan Yalın İnovasyonu, israfı azaltmak, performansı optimize etmek ve değeri en üst düzeye çıkarmak için süreçleri, ürünleri veya hizmetleri sürekli olarak yeniden yapılandırarak hızlı inovasyon sağlayan uçtan uca bir çözüm olarak tanımlıyoruz.

 • İsrafı azaltmak, performansı optimize etmek ve değeri en üst düzeye çıkarmak için süreçleri, ürünleri ve hizmetleri sürekli olarak yeniden yapılandırarak hızlı inovasyon sağlayan uçtan uca bir çözümdür.

Değişim Yönetimi ilkeleriyle desteklenen Yalın İnovasyon Çerçevesi, öncelikle bir kuruluşun Tasarım Düşüncesi ve Yalın Altı Sigma problem çözme yöntemini kullanarak son kullanıcının ihtiyaçlarına göre yeni iyileştirme fırsatlarını belirlenmesine olanak tanır. 

İkincisi, yalın başlangıç ​​ve çevik çalışma yöntemlerini kullanarak çözümleri hızla geliştirmek ve yinelemeli olarak test etmek için bir yaklaşım sağlar. Ve son olarak, organizasyonun stratejisine en uygun çözümler için, sürekli inovasyonu küçük adımlarla organizasyona yaymak için Agile’ı kullanır.

Yalın İnovasyon Çerçevesi;

 • Fikir: Tasarım Düşüncesi
 • Yenilik: Yalın Start-up
 • Geliştirme: Agile

En önemli faydası, öğrenmeyi merkeze alan basit metodolojisidir. Ekipler, minimum uygulanabilir bir ürünü, yani son müşterinin gerçekten ihtiyaç duyduğu ve istediğini sunacak en küçük miktardaki özellikleri belirleyerek başlar. Ardından ekip, gereken en az miktarda yatırımla bir sorunu çözmek için tasarlanmış deneylerde bu varsayımları hızla test eder. Bu, ekibin, pazara gitmek için gereken ek yatırımı ölçeklendirmeden önce nihai fırsatın değer sağlayacağını erkenden öğrenmesini sağlar.

İNSANLARDAN, SÜREÇTEN VE AMAÇTAN YARARLANMAK

Yalın İnovasyon sadece mevcut ürünlere veya iş modeli inovasyonlarına odaklanmaz. Elde etmek için doğru pazarda, daha hızlı ürünler, insan tabanlı yenilik ve süreç temelli yeniliklere odaklanmak gerekiyor. Kuruluşların daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak için çalışanlarını, süreçlerini ve amaçlarını kullanmaları gerekir. 

Yalın İnovasyon, çalışanların içgörülerinden yararlanır ve yenilikleri sunmak için işe en yakın olanları güçlendirir. Şampiyonlar, organizasyonun stratejik amacını gerçekleştirmek için iyileştirme sürecini desteklemek ve yönlendirmek için aday gösterilir. Bu şampiyonlar, organizasyonun kurum içi bir iyileştirme yeteneği oluşturmasına olanak tanıyan Yalın İnovasyon metodolojimiz konusunda eğitilmiştir.

İNOVASYON YOLCULUĞUNUZDA ORTAK ENGELLER

Yalın İnovasyon Dönüşümünü başlatmanın muazzam bir değeri olsa da kuruluşların bu yolculuğa çıkarken karşılaştıkları birçok ortak engel de vardır. Yalın İnovasyon Yönetimi, “İnovasyon yönetimi sadece bir vizyon ve stratejiye değil, aynı zamanda yeniliği uygulamak için uygun süreçlere ve bunların uygulanmasını kolaylaştırmak için organizasyonel koşullara ihtiyaç duyar.”

Yalın İnovasyonu uygulamada dört ana zorlukla karşılaşırız:

 • Yatırım yapmak için doğru inovasyon fırsatlarını bilmek
 • Yenilik yapmak için zamana veya yeteneğe sahip olmak
 • İnovasyon yönetimi için bir çerçeveye erişim
 • “İnovasyon kültürü” değişimini yönlendirme yeteneği

1- HANGİ FIRSATLARA ODAKLANACAĞINI BİLMEK

Yatırım yapmak için doğru fırsatları bilerek, nerede iyileştirildiği konusunda fikir sıkıntısı olmamasıdır. Sürekli büyüyen birikmiş iş yüküyle, şirketler genellikle düşük performansa yol açan aşırı yüklenme yapabilirler. Yakın zamanda P&G, kendi Yalın İnovasyon Dönüşümü üzerine bir vaka çalışması yayınladı. Vaka çalışmasında, başarılarının anahtarlarından birinin, hangi alanlara fon sağlayacaklarını söylemek için verileri kullanma yeteneği olduğunu söylüyorlar.

Endüstri 4.0’ın ortaya çıkmasıyla birlikte, kuruluşlar kendilerini artan miktarda veri ile buluyor. Bununla birlikte, bu kadar geniş veri göllerinden değer elde etmek, yeni dahili yeteneklerin geliştirilmesini ve yeni teknik çözümlerin benimsenmesini gerektirir.

Yalın İnovasyon ile, programı, süreci ve iyileştirmenin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak göstermek için tipik olarak görsel bir yönetim panosu geliştiririz. Canlı ve doğru veriler, bilinçli yönetim kararları sağlar ve ekip performansını görsel olarak vurgulayabilirler.

2- İNOVASYONA ZAMAN AYIRMAK

Yalın İnovasyonu uygulamanın ikinci zorluğu, birçok proje ekibinin günlerinin çoğunu manuel görevler ve reaktif işler yaparak geçirmesidir. Çalışanların yaklaşık %40’ı haftalarının üçte birini tekrar eden görevlere harcadıklarını söylüyor. Bu nedenle, ekiplerin şirketin stratejik vizyonunu ilerletmeye katkıda bulunan veya buna uyum sağlayan faaliyetlere konsantre olma fırsatı azalır.  

Yalın İnovasyon, değere ve israfın ortadan kaldırılmasına odaklanmayı teşvik ediyor. Ekipler, günlük işlerine harcadıkları saatleri azaltmak, otomasyonu kullanmak ve teknik çözümler eklemek için süreçleri modernleştirmenin yollarını araştırıyor. Süreçleri düzene sokmak, ekiplerin sürekli iyileştirmeye daha fazla zaman ayırmalarına olanak tanıyarak gelişmelerine olanak tanır ve ekiplerin yenilik ve stratejiye odaklanması için daha fazla kapasite sağlar.

3- YALIN İNOVASYON ÇERÇEVESİ

Üçüncü zorluk, inovasyondan elde edilen faydaların yürütülmesinin ve sağlanmasının nasıl yönetileceğidir. Yalın İnovasyon Çerçevesi, büyük düşün, küçük başla ve hızlı adapte ol temeline dayanan Yalın İnovasyon ilkesi üzerine inşa edilmiştir. Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan Fikir, Yenilik ve İyileştirme olmak üzere üç farklı aşaması vardır.

AŞAMA 1- FİKİR OLUŞTUR- BÜYÜK DÜŞÜN

 • Öngörü: Müşterilerinizin ihtiyaçlarını keşfedin ve merkezinde değer olan bir vizyon geliştirin
 • Engage: Bir hedefi göz önünde bulundurarak, süreç içinde bugün sorunun nerede olduğunu anlayın ve performansı ölçün
 • Tasarım: Yeni anlayışla, sorunun temel nedenlerini belirleyin, toplu olarak çözümler üretin ve zorluğun üstesinden gelmek için sponsorluk kazanın

2- AŞAMA: YENİLİK- KÜÇÜKTEN BAŞLAYIN

 • İnşa Et: Mümkün olan en kısa sürede değer sunmaya odaklanan minimum uygulanabilir bir ürün (MVP) oluşturun
 • Ölçüm: Çıktılarınızın performansını test edin ve ölçün. Müşterilerinizin nasıl tepki verdiğini görün, öğrenin ve buna göre uyarlayın
 • Öğrenin: Verileri ve kanıtları kullanarak hangi faaliyetlerin değer sağladığını ve hangilerinin israf olduğunu anlayın. Yeni fikirler oluşturun

3- AŞAMA: İYİLEŞTİRİN- HIZLI UYARLAYIN

 • Devreye alma: Kanıtlanmış bir prototip yerleşik olarak, kuruluşunuzu dönüşüme öncülük etmeye hazırlayın
 • Entegrasyon: Kendi alanlarında yeni çalışma yöntemine öncülük etmek için ekipleri bir araya getirerek öğrenmeyi paylaşın
 • Ölçek: Değişikliği her zamanki gibi işleyerek ve sürekli olarak artarak, organizasyonu dönüşümün faydalarını en üst düzeye çıkaracak şekilde güçlendirin

4- İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEK

İnovasyon dönüşümünde sıklıkla karşılaşılan son engel, yolculuğuna yeni başlayan kuruluşların inovasyon için ne yetenek ne de zaman inşa etmemiş olmalarıdır. 

Efor Patent ailesi olarak sizlere güvenilir hizmet vermeyi ilke edinmekteyiz. 21 yıllık tecrübemiz ile her zaman yanınızdayız. 

Efor Patent- Tescilleyin Sizin Olsun