Üniter Patent Nedir? Etkileri Nelerdir?

Patent başvuruları

Üniter Patent Sistemi, patent koruması alanında önemli bir temel taşını temsil eder ve buluşçulara ve işletmelere, Avrupa Birliği içindeki birden fazla ülkede patent haklarını güvence altına almak için birleşik bir yaklaşım sunar. Bu kapsamlı yazımızda, tanımını, katılımcı ülkeleri, tarihsel gelişimini, avantajlarını, uygulama aşamalarını ve küresel yenilik üzerindeki ilgisine ve etkisine katkıda bulunan diğer ilgili yönleri kapsayan Üniter Patent Sistemini derinlemesine incelemektedir.

 

Üniter Patent Sistemi, patent koruması için birleşik bir çerçeve oluşturmaya yönelik Avrupa Birliği (AB) içinde iddialı bir çabadır. Temel amacı, mucitlere ve işletmelere, katılımcı AB üye devletlerinde patent haklarını edinme ve uygulama konusunda verimli ve uygun maliyetli bir yöntem sağlamaktır.

Tanım ve Kapsam: Üniter Patent, patent sahiplerine buluşlarını korumak için merkezi ve modern bir mekanizma sağlayan, belirlenmiş tüm AB üye ülkelerinde tek tip koruma sunan tek bir patenttir. Bu sistem, başvuru sahiplerinin tüm AB’yi kapsayan bir Üniter Patent alma veya tek tek AB ülkelerinde geleneksel ulusal patentleri takip etme arasında seçim yapmasına olanak tanır.

Katılımcı Ülkeler: 2023 itibarıyla, 17 AB üye devletleri(Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İsveç, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz ve Slovenya. ) Üniter Patent Sistemine katılmaktadır. Bu ülkeler, Üniter Patent Sisteminin uygulanması için çerçeve oluşturan Birleşik Patent Mahkemesi (UPC) Anlaşmasını imzaladılar.

 

Tarihsel Gelişim

 Üniter Patent vizyonu, birkaç on yıldır devam eden tartışmalar ve müzakerelerle 1970’lere dayanmaktadır. Uyumlaştırılmış bir Avrupa patent sistemi oluşturma çabaları, 1973’te Avrupa Patent Sözleşmesinin (EPC) oluşturulmasıyla sonuçlandı. Ardından, 2012’de AB, iki düzenlemeyi kabul ederek Üniter Patent Sistemini gerçekleştirme yolunda önemli adımlar attı: Yönetmelik (AB) No. 1257/2012 ve Üniter Patent için çeviri düzenlemelerine ilişkin 1260/2012 sayılı Üniter Patent Koruması ve (AB) Yönetmeliği. 2012’de imzalanan ve 20.01.2013 yılında yürürlüğe giren 1257/2012 ve 1260/2012 sayılı Avrupa Birliği Tüzüklerine dayanan Üniter Patent Sistemi (UP), Şubat 2013’te 25 Avrupa Birliği üyesi ülke tarafından imzalanmıştır.

Üniter Patent Sisteminin Avantajları

  1. Maliyet Verimliliği: Üniter Patent, başvuru ve bakım süreçlerini kolaylaştırdığından, birden çok AB ülkesinde bireysel ulusal patentler almaya kıyasla önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar. 
  2. Birleşik Koruma: Patent sahipleri, haklarını tüm katılımcı AB üye devletlerinde eşit şekilde uygulayabilir, bu da dava sürecini basitleştirir ve tutarsız mahkeme kararları riskini azaltır. 
  3. Basitleştirilmiş Prosedürler: Üniter Patent Sistemi, başvuru sahipleri için idari yükleri ve evrak işlerini azaltan tek bir başvuru ve inceleme süreci oluşturur. 
  4. Artırılmış Yasal Kesinlik: Birleşik Patent Mahkemesi, mucitler ve işletmeler için yasal öngörülebilirliği artırarak, patent yasasının tutarlı bir şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
  5. Teşvik Edici İnovasyon: Daha erişilebilir ve uygun maliyetli bir patent sistemi sağlayarak, Üniter Patent inovasyonu ve AB içinde fikri mülkiyet haklarının korunmasını teşvik eder.

 

Uygulama Aşamaları

  1. Onaylama: Her katılımcı AB üye ülkesi, sistemin yürürlüğe girmesinden önce UPC Anlaşmasını ülke içinde onaylamalıdır. 
  2. Birleşik Patent Mahkemesinin (UPC) Kurulması: UPC, Üniter Patentler ve geleneksel Avrupa Patentleri ile ilgili ihtilafların ele alınmasından sorumlu uzmanlaşmış bir mahkemedir. 
  3. Vazgeçme ve Katılma: Bir geçiş döneminde, Avrupa Patentlerine sahip patent sahipleri, gelecekteki buluşlar için Üniter Patent Sistemini uygulamayı seçerken olası davalardan kaçınmak için onları UPC’nin yargı yetkisi dışında bırakmayı seçebilirler. 
  4. Üniter Patent Tescili: Üniter Patent Sistemi faaliyete geçtiğinde, başvuru sahipleri patentlerini Bütün katılımcı AB ülkelerinde koruma sağlayan Üniter Patent olarak belirlemeyi seçebilirler.

Üniter Patent Ve Onun Temel Yönleri 

1.Üniter Patent Koruması: Üniter Patent sistemi kapsamında, Avrupa Patent Ofisi’ne (EPO) tek bir patent başvurusu yapılabilir. Kabul edilirse, bu patent, şu anda 17 AB ülkesini içeren tüm katılımcı AB üye devletlerinde tek tip koruma sunan “Üniter Patent” haline gelir.

2.Dil: Patent başvuruları, EPO’nun üç resmi dilinden herhangi birinde yapılabilir: İngilizce, Fransızca veya Almanca. Ancak geçiş döneminde, erişilebilirliği sağlamak için ek dillerde makine çevirileri sağlanacaktır.

3.Üniter Patent Mahkemesi: Üniter Patent sistemi, Birleşik Patent Mahkemesi (UPC) olarak bilinen özel bir mahkeme de sunar. Bu mahkeme, Üniter Patentler ve geleneksel Avrupa patentleri (birden çok ülkede geçerliliği olan klasik Avrupa patentleri) ile ilgili ihtilaflarda münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

4.Vazgeçmeler: Patent sahipleri, UPC’nin yetki alanından “vazgeçmeyi” seçebilirler. Bu, isterlerse UPC yerine mevcut ulusal mahkemeler aracılığıyla patentlerini ulusal düzeyde dava etmeye ve uygulamaya devam edebilecekleri anlamına gelir.

5.Süre ve Yenileme: Üniter Patentler, geleneksel Avrupa patentleriyle aynı süre ve yenileme ücretlerine sahip olacaktır. Bununla birlikte, uyuşmazlık çözümü için UPC seçilirse, tek bir mahkeme kararı tüm patent için geçerli olacak ve yasal süreci kolaylaştıracaktır.

 

Zorluklar ve Gelecekteki Beklentiler

Üniter Patent Sistemi, onay sürecindeki yasal karmaşıklıklar ve patent dava stratejileri üzerindeki potansiyel etkiye ilişkin endişeler dahil olmak üzere bazı zorluklarla karşılaştı. Ancak, AB üye devletleri arasında devam eden çabalar ve işbirliği ile bu zorluklar etkili bir şekilde ele alınabilir ve verimli ve uyumlu bir Avrupa patent ortamının yolu açılabilir.

 

Üniter Patent Sistemi, Avrupa Birliği içinde patent korumasının uyumlaştırılmasında ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil etmektedir. Birden fazla ülkede patent haklarını güvence altına almak için basitleştirilmiş ve uygun maliyetli bir yaklaşım sağlayarak, Üniter Patent Sistemi yeniliği teşvik eder, patent prosedürlerini kolaylaştırır ve daha verimli bir Avrupa patent çerçevesini destekler. Üniter Patent Sistemi gelişmeye devam ettikçe, Avrupa’nın bir yenilik merkezi ve küresel teknolojik manzarada bir güç faktörü olarak konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

 

Çözüm Üreten Yeniliklerinizi Patent ile Koruyun! Tescil başvurunuzu Erteleyerek Riske Girmeyin. Çünkü Öncelik İlk Başvuranındır! Güvenle patent almak için Efor Patent‘e ulaşın.