Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi : Girişimciliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı, patent ve inovasyonlarıyla rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında üst sıralarda yer alan bir Türkiye’nin oluşumuna katkıda bulunmak.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılmasına yönelik bir program olup, Bakanlık ve ilgili kuruluşlar tarafından sağlanan destek ve teşviklerle yönetilen orta-yüksek ve yüksek TEKNOLOJİ seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir hamledir. Orta-yüksek ve yüksek teknolojiye sahip bu sektörler Resmi Gazete’de yayınlanmış olup; “kimya”, “eczacılık”, “tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı”, “bilgisayar, elektronik ve optik”, “elektrikli teçhizat”, “makine”, “ulaşım araçları” veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen, patent alınabilecek, 919 ürün ve yenilikçi alan listesini kapsamaktadır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının hedefi; ithal ara mal veya mamullerin yurt içinde üretilmesi için arz ve talep buluşmasını temin etmek, üretim yetkinliği ve teknoloji geliştirme kurgusu oluşturmak ve yapılandırılacak etkin bir teşvik ile patent sayısını arttırmaktır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program kapsamında;

  • Türkiye’nin sanayisine ve ticaretine yön veren katma değerli sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak,
  • Türkiye’de üretilebilen nihai ürünün daha yüksek bir oranda yerli ara mamulle üretilmesini sağlamak,
  • Türkiye’de sınırlı olan ya da hiç bulunmayan bazı üretim yetkinliklerinin geliştirilmesi ile ileride farklı sektörlerin gelişimine katkı sağlamak,
  • Sektörlerde ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ile üretim teknolojileri ekosistemini ve yetkinliklerini bütün olarak geliştirmek,
  • Geleceğin teknolojileri üzerinde bugünden planlı bir şekilde Ar-Ge ve üretim yetkinliklerimizi geliştirerek patent sayısını atırmak
  • Teknoloji geliştirme ve insan kaynağı kapasite ve yetkinliklerimizi geliştirmek,

amaçlanmaktadır.

Program kapsamında başlıca destek unsurları; “Yatırım Yeri Tahsisi, Sermaye Desteği, Finans Maliyeti Desteği, KDV İadesi, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Pirimi Desteği, Ar-Ge Harcamalarının %75’ine Kadar Destek, Enerji Desteği, Kamu Alım Garantisi, Patent KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Nitelikli Personel Desteği, Gelir Vergisi Stopaj Desteği, KOSGEB KOBİ Desteği” dir.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Şirket Müdürümüz Savaş GÜMÜŞ, “Küresel dönüşümün temelinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ve bunların çıktısı olan patentler ve markalaşma var. Türkiye olarak Dünya’nın gelişmiş ülkelerinin arasında yer alabilmek için bu alana daha fazla yatırım yapmalıyız. Umarız  ülkemizde inovasyon ve markalaşma kültürü arttırılarak, katma değerli bir ekonomiye geçiş yapılabilir. Ülkemizde Patent Odaklı Sanayi Hamlesi yapılmalıdır. YARININ zengin şirketlerini veya ülkelerini görmek istiyorsanız, BUGÜNÜN Ar-Ge harcamalarına bakmalısınız” dedi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında detaylı bilgi için: http://www.hamle.gov.tr/

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun.