Patentlerde Lisanslamanın Faydaları

Patent Stratejileri

Patentlerde Lisanslamanın Faydaları – Maliyetleri ve riski paylaşma, bir şirketin ürün üretme ve satma hakkını lisansladığı durumlarda, lisans veren bu lisanstan gelir elde eder ancak bu ürünleri üretme, tanıtma ve satma riskini almaz. Öte yandan lisans alan; araştırma masrafı, riski ve ürünü geliştirme maliyetleri olmaksızın fikri mülkiyet haklarını kullanma hakkına sahiptir.

Gelir yaratma ve lisanslama fikri mülkiyetin erişimini farklı pazarlara genişletebilir. Patentlerde lisanslamanın faydaları;

  • Artan pazar penetrasyonu; bir fikri mülkiyet sahibi, başka bir işletmeye, sahibinin kapsayamayacağı bölgelerde satış yapma izni verebilir.
  • Maliyetleri düşürme; bir işletme, araştırma ve geliştirme maliyetlerini azaltmak için inovasyonu ‘satın alabilir’.
  • Zamandan tasarruf; bir işletme, tekerleği yeniden icat etmek yerine bazen bir “mühendislik geçici çözümü” olarak anılan, mevcut fikri mülkiyetleri kullanmak için bir lisans alarak ürünlerini veya hizmetlerini daha hızlı pazarlayabilir.
  • Uzmanlığa erişim; bir lisans alarak bir işletme, kendi bünyesinde sahip olmadığı uzmanlıktan yararlanabilir.
  • Rekabet avantajı elde etme; fikri mülkiyet kullanmak için bir lisans alarak, bir işletme rakiplerine göre bir avantaj elde edebilir.
  • İş birliği; işletmeler yeni ürün ve hizmetler geliştirmek için birlikte çalışmak isteyebilir. Herhangi bir fikri mülkiyetin lisansını almayı veya vermeyi düşündüğünüzde, ilk adım, işletmenizin ihtiyaçlarını ve hedeflerini ve lisanslamanın bunları karşılamaya nasıl yardımcı olabileceğini değerlendirmek olmalıdır.

Lisans Verilmesi veya Alınması Uygun Olmadığında ise;

Bir örnek ile açıklayacak olursak; kendi fikri mülkiyet haklarınızı ticarileştirme yeteneğiniz varsa, bunu kendiniz yapmanız daha iyi olabilir. Fikri mülkiyet haklarınızı, fikri mülkiyetin değerini azaltabilecek şirketlere lisanslama konusunda dikkatli olmalısınız. Örneğin, bir ticari markayı lisanslıyorsanız, markanızın kalitesinin, uygulandığı mallardan etkilenip etkilenmeyeceğini düşünmek isteyeceksiniz.

Muhtemel lisans veren, çok yüksek telif ücreti talep edebilir ve işin büyümesini kısıtlayabilir. Lisanslanacak fikri mülkiyet hakkı çok zayıf olabilir eğer bir rakip bunun üzerinde çalışıp pazar payını elinden alabilirse, bir lisansa yatırım yapmaya değmeyebilir.

Bir patentiniz varsa; halka arzdan, patent sicilindeki bir hak lisansı ile patentinizi onaylamasını isteyebilirsiniz. Bu, isteyen herkese bir lisans vermeniz gerektiği anlamına gelir.

Lisansın sıradan ticari bir lisans olmaya devam edeceği şartlar ve ücretler, sizinle lisans alan veya lisans veren arasında özel bir mesele olacaktır. Bir hak lisansı kapsamındaki şartları kabul etmediğiniz sürece, halka arz bir lisansın geçerliliğini araştırmayacaktır.

Lisansın Verilmesi ve Devredilmesinin Bildirilmesi

Bir lisans verirseniz halka arza söylemek zorunda değilsiniz ancak halka arz ederseniz daha iyi olur. Bunu 6 ay içinde yapmalısınız. Aksi takdirde lisans sahibi bazı haklarını kaybedebilir. Lisans veren genellikle, lisans türünü belirten formu doldurup imzalayarak halka arza bildirir. Lisans sahibi halka arza bildirirse,

  • Anlaşma tarihi
  • İlgili tarafların adları ve adresleri
  • Patent numarası

gibi ek bilgilere ihtiyaç duyacaktır.

Sonuç olarak patent başvurularında patent tescilini almak kadar lisanslamanın da önemi büyüktür. Çalıştığınız alanda patent tescillerinizi yaptırmak ve var olan patentlerden lisans hakkı almak istiyorsanız Efor Patent yanınızda. Efor Patent Ekibi olarak, patent tescil sürecinizde ve tescil süreci sonrasında sizlere en iyi hizmeti vermek için çalışmaktayız. Patentmarka tescilmarka sorgulamapatent sorgulama hizmetlerinizde güvenilir ve doğru adres: Efor Patent