Patent Stratejileri

Patent Stratejileri

Patent için birden fazla patent stratejileri bulunmaktadır. Var olan patent stratejileri ile ürün koruma elde edilebilmektedir. 

Patent Stratejileri

Son dönemlere kadar bu strateji ileriyi gören olağanüstü yeteneklere sahip kişilerin iş hayatı için gerekli olmuştur. (Edison, Westinghouse, Gates vb. gibi…) Günümüzde ise bu strateji şirketlerin tüm departmanlarında kullanılabilmektedir. Günümüzde birçok şirket aşağıda belirtilmiş olan stratejilerin çeşitli kombinasyonlarını uygulamaktadır.

1- Tesadüfi Patent Stratejisi

Şirket çalışanı tarafından gerçekleştirilen buluşa her şirket, ayrılmış olan bütçesine uygun şekilde patent alır. Büyük firmaların bu yöntemi kullandığı gibi, orta ve küçük ölçekli şirketlerde tesadüfi patent yöntemini kullanmaktadır. Bu stratejinin bir sakıncası ise, patentin gelişim aşamasında olan kontrol eksikliği ve patentin yüksek bedele mal olmasıdır. (General Motors bu stratejiyi benimsemiştir.)

2- Saldırı Patent Stratejisi

Şirket, rekabet ortamında bulunduğu rakip firmaları engellemek adına ve güçlü bir patent birikimine sahip olabilmek için, kısa sürede içerisinde birden fazla patent alır.

3- Koruyucu Patent Stratejisi

Var olan ürünlerinin, rakip firmalar tarafından kullanılmasını önlemek isteyen şirketler, ürünlerini meydana getiren fikirlere patent belgesi alırlar. Bu stratejideki asıl eksiklik ise pasif bir strateji olması ve piyasadaki diğer firmaların gelişmesini engellemesidir.

4- Seçimlik Patent Stratejisi

Şirketin kesin belirlenmiş kriterlerine göre patentlenmiş fikirlerini korumasına seçimlik patent stratejisi denir. Bu strateji Chrysler tarafından uygulanmıştır. Bu strateji, şirketin personeline fikirlerinin patentlenebilirlik bakımından değeri olup olmadığını araştırma imkânı sağlayarak yol gösterir. Stratejinin etkili olması ise seçilen kritere göre değişkenlik gösterir. Örneğin; Eğer şirket, geleceği hakkında bir fikre sahip değilse, mühendisleri yanılgıya düşerek, önemli fikirlerin geri çevrilmesine neden olabilir.

5- Geleceğe Yönelik Patent Stratejisi

Yakın gelecek açısından tekel olma imkanını sağlayacak olan ürünleri meydana getiren fikirler patentlenebilir. Geleceğe yönelik patent teknolojisi sayesinde, ileri teknoloji şirketleri çok başarılı olacağı gibi, başarısızlığa da uğrayabilir.

6- Engelleyici Patent Stratejisi

Engelleyici patent stratejisi, herhangi bir gelişim planına hizmet etmeyen ve rakip firmalar tarafından kullanılması açısından tehlikeli olma ihtimali olan buluşları kapsar. Bu strateji, değeri kalmamış, rafa kaldırılmış patentlerin ortaya çıkmasına neden olur.

7- Mayın Tarlası Patent Stratejisi

Endüstrileri yöneten önemli fikirler de patentlenir. Bu yöntem ile ileride o endüstride ki firmaları patenti satın almaya zorlamak veya patentli buluşu izinsiz olarak kullanmaları karşısında aleyhlerinde dava açılarak davayı kazanmak hedeflenir. Bu strateji genel olarak küçük şirketler tarafından tercih edilir. Fakat bireyler tarafından da kullanılabilir.

8- İfşa Edici Patent Stratejisi

Buluşa patent belgesi alarak, tekeline almak yerine; buluşa konu olan ürün piyasaya sürülür. Bu taktik, rekabeti yenme imkânına içinde bulunduran, finansal ve fikri mülkiyet konusunda oldukça güçlü büyük şirketler tarafından kullanılır. İfşa edici patent stratejisi, büyük şirketleri zarara uğratan mayın tarlası stratejisine karşı uygulanır.

9- Gizleyici Patent Stratejisi

Şirket yanlış bilgi vererek bir buluşa patent alır ya da buluşuna patent almadan piyasaya duyurur. Bunun amacı; rakip firmaları, yatırımcıları ve hatta müşterileri dahi yanıltmaktır. Bu strateji bilgi kirliliğini/karışıklılığını ortaya çıkarır.

10- Takas Patent Stratejisi

Karşı şirketin patentli teknolojisini kullanma karşılığında, şirket kendi sahip olduğu patentli teknolojiyi kullanmayı teklif eder. Bu yöntem çapraz lisans stratejisi olarak da bilinir.

11- Lisans Patent Stratejisi

Bu strateji kullanılarak, diğer şirketlere lisans yolu ile satılabilecek patentler elde edilebilir. Lisans Patent stratejisinde patent alanı, potansiyel müşteri kitlesine göre belirlenir.

12- Edison Patent Stratejisi

Bu strateji, yeni satış sektöründe yeni ürün ve hizmetlerin baştan aşağı yaratılmasının odak noktasıdır. Bu taktiğe üretim ve buluşların yanı sıra ARGE de dâhildir. Üretilen ürünün modelleri ve numuneleri, düzenleyici ürünleri, pazar araştırmaları vb… Stratejinin amacı daima üreten veya lisans verebilecek firmalar yaratmaktan geçer.
Bu strateji son zamanlara kadar, ileriyi gören olağanüstü yeteneklere sahip kişilerin iş hayatı için oldukça gerekli olmuştur. (Edison, Westinghouse, Gates vb. gibi…) Günümüz şartlarında bu taktik şirketlerin tüm yelpazelerinde kullanılabilmektedir. Hatta pek çok şirket yukarıdaki stratejilerin çeşitli birleşimlerini uygulamaktadır.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!