Patent Stratejileri ve Şirketler

Patent Stratejileri

Patent Stratejileri ve Şirketler – Patentler yeniliğin bir ölçüsüdür. Bir şirketin sağlıklı bir patent portföyü, şirketin kuruluş içindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önemli ölçüde zaman, para ve çaba harcadığını gösterir. Ayrıca şirketin gelişmekte olduğunu ve pazara daha yeni ve daha iyi ürünler veya hizmetler getirmek için sürekli çaba gösterdiğini gösterir.

Patentlere de iş fırsatları olarak bakılmalı ve ideal olarak şirketin iş stratejileriyle uyumlu olmalıdır. Bir patente sahip olmak, bir şirkete inovasyonunu ticari olarak kullanma ve rakiplerinin inovasyonunu taklit etmelerini veya kopyalamalarını önleme konusunda yasal hak verir. Bu nedenle her yenilikçi şirket, uzun vadede başarılı olmak için iyi bir Patent Stratejisine ihtiyaç duyar.

 

İYİ BİR PATENT STRATEJİSİ

 

İyi bir patent stratejisi, şirketler için çok büyük önem taşımaktadır. Patent stratejilerinin avantajları aşağıda yer almaktadır.

  • Şirketin önemli yatırımlar yapmadan farklı pazarları keşfetmesini sağlar. 
  • Şirketi rakiplerden ve patent trollerinden korur.
  • Rakipler ve ortaklar ile anlaşma yapmak için güç sağlar.
  • Şirketin ve tekliflerinin değerlemesini önemli ölçüde etkiler.

 

Şirketlerin iş stratejilerini ve patent stratejilerini maksimum etki ile uyumlu hale gelebileceği farklı yolları tartışalım. 

 

İş Stratejisi + Patent Stratejisi 

 

SIRA DIŞI PATENTLER

 

İş stratejisi: 

 

  • Önemli yatırımlar yapmadan farklı pazarları keşfetmek

 

Patent Stratejisi: 

 

Çoğu zaman, araştırma sırasında bir şirket, şirketin ürün/hizmet teklifleriyle mutlaka ilgili olmayabilecek veya bunlarla uyumlu olmayabilecek yeni buluşlar ve yeniliklerle karşılaşabilir.

Bununla birlikte, şirket bu tür buluşların değerli olduğunu tespit ederse, “olağandışı patentler” olarak adlandırılabilecek patentler alarak buluşları korumak ihtiyatlı bir patent stratejisi olabilir. Bu tür sıra dışı patentler, şirketin minimum yatırımla (patentleri alarak) daha yeni pazarlara girmesine olanak tanır. Sıra dışı patentler, şirketin anlaşma sırasında farklı pazarlardaki mevcut oyunculara karşı avantaj kazanmasına da yardımcı olabilir.

 

SAVUNMA PATENTLERİ

 

İş stratejisi: 

 

  • Şirketi rakiplerden ve patent trollerinden korumak.

 

Patent Stratejisi: 

 

İş dünyasında, rakipler her zaman pazardaki hakimiyetlerini sergilemek ve rekabeti boğmak için fırsatlar ararlar. Bunu, kendilerine ait rekabetçi patentler yoluyla ve fikri mülkiyetlerini ihlal ettiğini düşündükleri şirketlere karşı agresif bir şekilde patent davalarını takip ederek yapmayı seçebilirler. Benzer şekilde, sahip oldukları patentlerde herhangi bir ticari çıkarı olmayabilecek, ancak dava yoluyla para için başarılı şirketlere karşı patentlerini kullanmakla ilgilenen birkaç patent trolleri olabilir.

Şirketi bu tür olasılıklara hazırlamak için iyi bir patent stratejisi, şirketin yatırım yaptığı normal patentlere ek olarak önemli sayıda “Savunma Patentine” yatırım yapmak olacaktır. Bu tür savunma patentleri, şirketin zorunlu olarak istemeyebileceği buluşları kapsayabilir. Yakın gelecekte ticari olarak istismar edilebilir, ancak davalar sırasında şirketin rakiplerinden ve patent trollerinden korunmasına yardımcı olabilir. Savunma patentleri, şirketin bu tür buluşlara yönelik gelecekteki ticari ilgiyi yeniden değerlendirmesini ve özgürce keşfetmesini de sağlayabilir.

 

PATENT DEĞERLEMESİ 

 

İş Stratejisi: 

 

  • Şirketin icat ve yeniliklerinin ticari önemini tespit etmek.

 

Patent Stratejisi: 

 

Buluşlar için patent almak ilk adım olabilir, ancak edinilen patentlerin ticari öneminin belirlenmesi bir sonraki önemli adımdır. Bu adıma Patent Değerleme denir. 

İyi bir patent stratejisi, şirketin patentlerle korunan en önemli buluş ve yeniliklerinin ticari önem açısından değerlendirilmesini gerektirir. Patent Değerlemesinde iyi araştırılmış bir çalışma, patent yatırımlarının doğrudan bir sonucu olarak şirketin emrinde olabilecek çeşitli iş/gelir getirici yollar hakkında mükemmel bilgiler sağlayabilir. 

 

İyi bir “Patent Değerleme Raporu”, şirketin potansiyel olarak takip edebileceği çeşitli lisanslama fırsatlarına ışık tutabilir.   Rapor ayrıca, alınan patentlerin şirketin genel değerlemesi üzerindeki potansiyel etkisi hakkında fikir verebilir.

 

PATENT LİSANSI

 

İş Stratejisi: 

 

  • Yeni iş/gelir getirici yollar keşfetmek

 

Patent Stratejisi: 

 

Patent lisansı, iki rakip kuruluş arasındaki pahalı davalara oldukça daha ucuz ve daha iyi bir alternatiftir. Aynı zamanda büyüyen bir pazarda iki rekabetçi kuruluş arasında güven ve iş birliği oluşturmak için bir araçtır.

 

Bu nedenle iyi bir patent stratejisi, şirketin patent portföyünden doğrudan yararlanabilecek ticari kuruluşların belirlenmesini içerir. Bu aynı zamanda, şirketin mevcut patent portföyünü potansiyel olarak ihlal edebilecek tüzel kişilerin belirlenmesini de içerir. Bu tür ticari kuruluşları belirledikten sonra, şirket bunları müzakere masasına getirebilir ve bu tür kuruluşların şirketle bir Patent Lisansı anlaşması yapmayı seçerek uzun vadede nasıl fayda sağlayabileceğini gösterebilir. Bu tür müzakereler, şirketin başarılı bir lisans anlaşmasından yalnızca parasal olarak faydalanmasına değil, aynı zamanda daha yeni ortaklar kurulmasına da yardımcı olabilir. Çoğu zaman, kendilerine ait önemli patent portföylerine sahip iki büyük kuruluş, her iki tarafın da kendi buluşlarının/patentlerinin karşılıklı yarar için kullanılmasına izin vermeyi kabul edebileceği bir “Çapraz Lisans Anlaşması” imzalayabilir.

 

ŞİRKET DEĞERLEME

 

İş Stratejisi: 

 

  • Şirketin genel değerlemesinde patentlerin katkısını tespit etmek

 

Patent Stratejisi: 

 

Bir şirketin değeri sadece ürün/hizmet yelpazesinde, satış gelirlerinde, kârlarında veya piyasa kapitalizasyonunda değildir. Patentlerin şirketin değerlemesi üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Satışlar ve karlar şirketin mevcut piyasa kapitalizasyonunun göstergesiyse, patentler, iş tahminlerine çok benzer, ancak muhtemelen çok daha etkili olduğu gibi, gelecekteki piyasa kapitalizasyonunun ve şirketin önümüzdeki yıllardaki hakimiyetinin göstergesi olabilir.

 

Bunun için iyi bir patent stratejisi, şirketin tüm patent portföyünün konsolidasyonunu ve portföyün ticari öneminin Patent Değerleme yoluyla değerlendirilmesini içerir. İyi bir Patent Değerleme Raporu, verilen patentlerin süresini ve dönem boyunca (her bir patent için) elde edilebilecek potansiyel geliri (lisans yoluyla) dikkate alarak şirketin gelecekteki iş potansiyelini vurgulayabilecektir. Patent portföyünün konsolidasyonu ve değerlendirilmesi ile ilgili bu uygulama, şirketin satın alma müzakereleri sırasında da büyük önem taşıyabilir. Şirketin iyi bir patent portföyü ile birlikte iyi araştırılmış bir Patent Değerleme Raporu, satın alma sırasında şirketin genel değerini önemli ölçüde artırabilir.

 

Şirketinize uygun patent stratejilerinin belirlenmesi için patent vekili ile çalışmanız gerekmektedir. Efor Patent olarak patent stratejilerinde ve şirketinizin geleceğini belirleme de uzman ekibimiz ile sizlere hizmet vermekteyiz. 

 

Patent Stratejileri ve Şirketler

Efor Patent – Tescilleyin Sizin Olsun.