Patent Sahibi Olmak

Patent

Patent Sahibi Olmak

Patent; endüstriyel buluşa sahip olmanın belgesidir. Yapılan her türlü icadın sahipliğini belirten belgeler. Birçok ülkedeki birçok ürünün sahipliği hakkındaki tartışmaların ve davaların kaynağıdır. Belirtilen basına açıklanan tarafından çok daha fazlası belki de. Bilinen en masum yüzüyle basit tartışmalar halinde başlayan patent savaşları büyük cezalandırmalara neden olabilecek kadar büyüyor.

Patenti alınmış bir ürün daha önceden bulunmamış olmalıdır ki asıl sorun burada çıkıyor. Aynı ürünü farklı yerlerde aynı zamanda bulan insanlar mı istersiniz, farklı zamanlarda aynı yerde bulanlar mı yoksa bulunan ürünü çalanlar mı? Her çeşidine tanık olunan bu davalardaki en büyük soru neredeyse her davada iki tarafın da haklı olduğunu düşünmesi ve buna inanmasıdır. Bazen verilen kararların haklı olup olmadığı konusunu basın çevrelerince de günlerce tartışılarak patent savaşları daha fazla dikkat çekiyor. Ancak bu konuda karar vermek de kolay bir iş değil. Patent, hem pek çok konuda telif hakkı sunması açısından iyi olmakla beraber bu yönüyle çok fazla negatif yönde düşünce yaratan patent savaşlarını ateşleyen bir sorun halini aldı son zamanlarda. Çok sıkı bir şekilde kaydı tutulması ve kesin yargılara dayandırılması gereken bir konu ve gerçek savaşların sebebi olabilecek önemde büyük bir yere sahip.

Patent sahibi olmak güzel bir şey ve teknolojik gelişmişlik açısından değeri fazla fakat patenti o ürünü bulmadan almak patent konusundaki bütün artı noktaları alıp koca bir eksiye çeviriyor. Bu yüzden patent takipleri iyi yapılmalı ve patent savaşların engellenmesi için izinsiz patentli ürünler kullanılmamalıdır. Aksi takdirde büyük sorunlar ortaya çıkacak ve patent savaşları görülen büyük para cezaları ile sonuçlanan davalarla devam edecektir. Buna engel olmak için kişilerin haklarına saygı duymak gerekmektedir.

Efor Patent, Buluşlarınızın Patent tescilinin yapılması ve hukuki korunmasında  hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınızdır.