Patent Koruma Aracıdır

Patent Stratejileri

Patent Koruma Aracıdır

Patent almak pek çok kuruluşun yaptığı işleri garantiye alması ve bu işlerden sürekli olarak para kazanması anlamını taşımaktadır. Patent alındığı zaman kişiler buldukları ürünleri icatları fikirleri başkalarıyla para karşılığı paylaşabilir. Bu kişiler 20 yıl boyunca buldukları şeyin sahibidirler ve onların istediği şekilde kullanılacaklardır. Patent savaşlarının çıkmasının en büyük nedeni de bu icatların bedeli ödenmeden haksız bir şekilde kullanılması ve bunun tespit edilmesi sonucunda yargıya taşınmasıdır. Patent koruma aracıdır.

Patent kişileri koruma aracıdır. Ve kişiler hakkını savunmakta özgürdürler. Bu ürünlerin yasal bir lisans yöntemiyle para karşılığında üretimi serbest iken büyük bir kar sağlayan şirketler lisans yöntemi izlemediklerinde patent alan şirkete büyük zararlar vermektedirler.Patent bazı şirketler için büyük bir yere sahiptir. Mesela Nokia pek çok patent savaşının içindedir. Pek çok patent sahibi olan firma pek çok ülke ile sorun yaşamaktadır nedeni ürünlerinde patent araştırması yapılmayan teknolojiler kullanan şirketler olmasıdır. Nokia elinde en çok patent bulunduran ve pek çok gelirini buradan sağlayan şirketlerden biridir. Oldukça iyi üretimlerinin yanı sıra patentlerini kişilerle para karşılığı paylaşmaktadır. Patent savaşlarında bu paylaşıma rağmen lisans almayan firmalara oldukça sert davranılmakta hatta ürünler toplatılmaktadır. Burada karar genelde firmaya bırakılır dava sonucunda seçenekler sunularak. Medya bu olayları oldukça göz önüne sermiş ve patent konusunun ne kadar vurucu bir durum olduğunu kanıtlamıştır.

Patent almak eskiden o kadar önemli bir faaliyet değilken kişiler haklarının korunmasında önemli olduğunu patent savaşları sayesinde fark etmişlerdir. Ve patent alınımı artık hız kazanmış bir durumdadır. Dünyanın pek çok yerinde patent davaları görülmekte ve kişiler bunlardan karlı çıkmaktadırlar. Bir üretim üzerinde hak sahibi olabilmek için patentin önemi artık anlaşılmıştır.

Efor Patent, Buluşlarınızın Patent tescilinin yapılması ve hukuki korunmasında  hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınızdır.