Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent Başvurusu

Patent Başvurusu

Patent Başvurusu – Günümüze damgasını vuran gündemdeki belki de en çok tartışılan konu patent başvurularıdır. Patent başvuruları sayesin bir çok büyük firma kıyasıya rekabet içine giriyor. Günümüzde markalar için patent başvuruları oldukça hayati bir önem alıyor. Aksi takdirde patent savaşları ortaya çıkabiliyor.

Patent savaşları patent başvurularının önemini net bir şekilde aktarıyor. Birçok bilinen markanın hakkını savunmak için aldığı patentlerle mahkemeye başvurması sonucunda patent savaşları gündemi oldukça sık meşgul etmektedir. Patent denildiğinde akla ilk gelen sözlük tanımıyla bir sınai veya ticari buluşun, imal ve satış hakkının belli bir süre için bir şahsa veya firmaya ait olduğunu gösteren devletçe onaylı resmi belge, “buluş belgesi”, “uyrukluk belgesi” veya “ihtira beratı”dır. Yani kişiye 20 yıl süresinde bu icat senin denmesinin resmi bir hale getirilmesi ve sahiplik verilmesidir.

Daha basite indirgersek bir şeyi “Ben buldum !” demek için gereken belge patent belgesidir. Futbolundan baklavasına her türlü konuda yaşanan patent savaşlarının temelinde yatan düşünce de bu ilkelliktir. Bunun günümüz boyutu sadece ülkesel değil küreseldir. Kimi zaman sadece binlerle dönen davalar kimi zaman da milyonlara mal olabiliyor. Mesela bilinen iki telefon markası arasındaki büyük çekişmeden bahsetmek gerekirse; bir marka diğerinin patentini çaldığı ortaya çıkınca tamamı bozuk para dolu binlerce kamyonla tazminat ödemiştir. Maksat patent savaşını kızıştırmak olsa gerek ki çok işe yaramış ve iki tarafında davada daha iddialı olmasını sağlamıştır.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Patent başvurusu nasıl yapılır kısaca bahsetmek gerekirse daha önce de belirttiğimiz üzere buluş olduğu iddia edilen icadın, uzman bir patent vekili tarafından ön araştırmasının yapılması gerekmektedir. Ön araştırması yapılan ve değerlendirmeler sonucunda buluş olduğuna karar verilen, buluş konusu ürün ile ilgili aşağıdaki başlıkları içeren patent başvuru dosyası tecrübeli uzmanlarımız tarafından hazırlanır.

  • Özet
  • Tarifname ( Buluşu detaylı anlatan bir doküman)
  • İstemler
  • Resimler (Buluşu anlatan teknik çizimler)

Hazırlanan dosya müşteri onayından geçirildikten sonra başvuru işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden gerçekleştirilir. Türk Patent, ilk olarak şekli şartlara uygunluğunu inceler. Bunun üzerine, gerekli evrakların Türk Patent ’e verilip verilmediği, verilen evrakların mevzuatta öngörülen şekilde düzenlenip düzenlenmediği, rüçhan talebi varsa buna ilişkin işlemlerin yerine getirip getirilmediği ve ücretin yatırılıp yatırılmadığı gibi hususlar incelenir. Başvuru sahibi, başvuru ile birlikte veya en geç on iki ay içinde ücretini ödeyerek araştırma talep eder. Talep üzerine araştırma raporu hazırlanır, başvuru sahibine bildirilir ve Resmi Bültende yayımlanır. Araştırma raporunun bildiriminden sonra başvuru sahibi, raporun bildiriminden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek inceleme talep eder. İnceleme raporunda başvuru uygun bulunursa 20 yıl koruma hakkı veren Patent alınır.

Ayrıca patent başvurusu ya da patentin korunması için gerekli olan yıllık ücretler, patentin koruma süresi boyunca, başvuru tarihinden itibaren ikinci yılın sona erdiği tarihte ve devam eden her yıl vadesinde ödenir. Vade tarihi ise başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.

Patent Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Patent nasıl alınır? fiyatları nelerdir? Patent başvurusu yapmak isteyenler için oldukça merak edilen bir konudur. Öncelikle projenizi anlatan patent terimlerine hakim bir metin çıkartmanız gereklidir ve devamında bir çok zorlu süreç sizi beklemektedir. Bu bakımdan patent başvurunuzun onay alması için mutlaka uzman görüşüne ihtiyaç duyabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgede patent uzmanlarıyla işbirliği yapabilirsiniz. Zamanınızdan ve paranızdan kar sağlamanız için referansları sağlam olan patent firmalarıyla çalışmanızı öneririz.

Patent başvuru ücreti ne kadar? olduğunu araştıyorsanız Efor Patent’i arayarak patent uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Patent Başvuru İptali

Patent başvuru iptali diğer adıyla geri çekme olarak bilinir. Patent başvuru iptali için imza sirküleri yeterlidir. Daha fazla bilgi için Patent Uzmanlarımızla iletişime geçin.

Efor Patent, Buluşlarınızın Patent tescilinin yapılması ve hukuki korunmasında  hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınızdır.