Ortak Patent Başvurusu Nedir?

patent

Standart patent sürecinde, genellikle bir mucit vardır, ancak geliştirme sürecine biraz dahil olduklarında ve patent başvurusunda bulunduklarında birden fazla tarafın bir buluş için fikri mülkiyet hakkı alması mümkündür. Ortak buluş, birden fazla mucidin adının verildiği bir patent başvurusunun oluşturulmasını içerir.

Patent Başvurusu

Kişi yeni bir ürün geliştirip yarattığında, o ürün üzerinde mucitlik iddiasında bulunabilir ve patent başvurusunda bulunabilir. Ancak, nesnenin para kazanmak için önemli bir iş uygulamasına sahip olması gerekir. Bu nedenle kişi patent başvurusunda bulunmaya çalışmalıdır. Böyle bir öğeyi yaratırken, mucidin bir ortağı olduğu veya geliştirme veya icatta yardımcı olan bir grup olduğu zamanlar vardır. Bu durumlarda patent belgelerine birden fazla isim koymak mümkündür. Grup eminse tüm isimleri evrakların üzerine koyabilirler ve patent herkese eşit olarak ait olacaktır.

Ortak İş Birliği

Patent başvurusu, ilk kişiye eklenecek geliştirme, fikir, parasal destek ve diğer süreçlerde ortak bir iş birliğine sahip olma olanağı sağlar. Resmi Kuruma yapılan başvuruda buluş üzerinde gruptaki herkese eşit yetki verebilmesi için başvuruda tüm isimler bulunmalıdır. Ancak herhangi bir noktada herhangi bir anlaşmazlık varsa, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yoksa, her biri ürünü yeniden yaratma ve herkese dağıtma yetkisine sahiptir. Ortak patent, Resmi Kurum nezdinde buluş olarak onaylandığında ve yetkililer olarak da onaylandığında yürürlüğe girer.

Çoklu Hak Talepleri

Bir buluşla ilgili geçerli bir talebin birden fazla tarafla gerçekleşmesi mümkündür. Bazı ürünler birden fazla mucidin kreasyonlarıdır ve farklı zamanlarda veya aynı dönemde başvuru yapabilirler. Böyle bir durumda, Resmi Patent Kurumu’nun ne yapacağını ve birden fazla taleple en iyi nasıl ilerleyeceğini belirlemesi gerekir. Bazen mucit, karşı taraftan farklı bir patent isteyecek ve süreç ona göre ilerleyebilecektir. Bununla birlikte, her ikisi de aynı patent türünü arıyorsa, bu durum komplikasyonlara yol açabilir.

Geçersiz Patent Başvurusu

Bir kişinin yeni bir yaratım geliştirmek için zaman ayıracağı ve ardından ürünün ticari olarak patentini almaya çalışacağı zamanlar vardır. Bununla birlikte, on yıllar boyunca uygulamaları olan yüzlerce patentli ürün var. Kişinin başvurusunun geçerli olup olmadığını belirlemek için patenti ve buluşu araştırması gerekir. Buluşun halihazırda mevcut olması durumunda, bu kişi, halkla satın almak için ticari olarak uygun bir seçenek sağladığı sürece, yaratımı değiştirmeye veya farklı bir patent türü aramaya çalışabilir.

İlk Başvuru Yapan Önceliklidir

Tescil işlemlerinde en önemli kurallardan biri, ilk başvurudur. Bu, önce patent başvurusunda bulunma ve patentle birlikte gelen yasal korumaları alma olanağı sağlar. Kural, kişinin fikri ortaya atmasını veya başka bir kişiyle herhangi bir yasal anlaşmaya girmesini gerektirmez. Birden fazla talep olduğunda, Resmi kurum, geçerli başvuru sahibine bir patent sağlamak için ilk başvuru kuralını kullanacaktır. Başka komplikasyonlar ortaya çıktığında, buluşun patentini herkesten önce başlatmak için dosyanın halihazırda Resmi Kurumda olması önemlidir.

Çoklu Talepler

Buluş yaratma iddiasında bulunan birden fazla kişi olduğunda, bu bir patent avukatının çözmesini gerektirebilecek karmaşık bir meseledir. Ancak başvuruyu yapan kişi, başka bir kişiyle iş birliği yapmış olsa dahi patenti alabilir. Fikri tasarlayan mucit, başka bir kişi onu geliştirmeye yardım etse, talimatları azaltsa veya süreç boyunca kişiyi desteklese bile genellikle tek mucittir. Talep sahibi diğer kişiye mali destek sağlanmasına yönelik yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma olmadığı sürece, buluşu üretmek, yeniden yaratmak ve ticari bir şekilde kamuya dağıtmak için tek koruma buluş sahibine aittir.

Buluş İddiası için Hukuki Destek

Bir buluş hakkında bir patent başvurusunda bulunurken veya bir mucidin haklarına sahip olmak için bir talepte bulunurken, Efor Patent Ekibi gibi, deneyimli bir patent vekili ile çalışmak hayati önem taşır. Patent Vekili, uzun süren tescil sürecinde ve sonrasında gereken koruma sürecinde en önemli desteğinizdir.

Efor Patent |  Marka, Patent ve Tasarımlarınızı Bizimle Koruyun!