Nitelikli Fikri Mülkiyet Haklarına Sahip Misiniz?

Yurtdışı Tasarım Tescili

Patent tescilinden yararlanabilmek için bir şirketin nitelikli bir fikri mülkiyet hakkına sahip olması veya münhasır lisansa sahip olması gerekir. Bu makalemizde nitelikli bir fikri mülkiyet (IP) hakkının tanımını açıyoruz.

Nitelikli Fikri Mülkiyet (IP) Hakkı Nedir?

Nitelikli bir şirket olarak kabul edilebilmesi için bir şirketin karşılaması gereken koşullardan biri, nitelikli bir fikri mülkiyet hakkına sahip olmak veya münhasır bir lisansa sahip olmaktır.

Nitelikli fikri mülkiyet hakları, Birleşik Krallık ve Avrupa Patent Ofisleri tarafından (doğrulandıkları ülkelere bakılmaksızın) ve gelecekteki ikincil mevzuata tabi olarak, en azından bazı diğer AEA Üye Devletleri (şu anda Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti) tarafından verilen patentler olabilir. Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve İsveç). ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi veya Japon Patent Ofisi tarafından verilen patentler hariçtir. Nitelikli fikri mülkiyet hakları, aynı zamanda, Düzenleyici Verilerin Korunması, Ek Koruma Sertifikaları ve Bitki Çeşit Hakları gibi insan ve veteriner ilaçları ve bitkiler için geçerli olan hakları da içerebilir. Ancak, ticari markalar, tasarımlar ve telif hakları, nitelikli fikri mülkiyet (IP) hakları olarak listelenmez.

Nitelikli fikri mülkiyet haklarının, kârların üretildiği bölgeyle ilgili olması gerekli görünmemektedir.

Fikri mülkiyet haklarının Fikri Mülkiyet hakları olabilmesi için, şirketin ayrıca bir geliştirme koşulu ve aktif sahiplik koşulunu da karşılaması gerekir.

Geliştirme Durumu

Fikri mülkiyet haklarının nitelikli olabilmesi için, şirketin aşağıdaki kriterlerden bir veya daha fazlasını yerine getirerek bir geliştirme koşulunu yerine getirmesi gerekir:

  • Şirket buluşun fikrini yaratır,
  • Buluşun her yönü ile yaratılması (buluşun kullanılabileceği veya uygulanabileceği yöntemlerin geliştirilmesi dahil),
  • Şirket, buluşu veya onu içeren herhangi bir öğeyi veya işlemi geliştirmek için önemli miktarda faaliyette bulunur.

Bir şirketin, gelişme koşulunu yerine getirdikten sonra bir şirketler grubuna üye olması (“grup” tanımı oldukça geniştir), bir şirketler grubunun üyesi olmaktan çıkması veya büyük bir şirketten vazgeçmesi durumu ortaya çıkabilir. Başka bir şirkete hisse sahibi olabilir. Böyle bir olaydan sonra, patent tescilinden yararlanmaya hak kazanmak için devam edebilmeli ve şirketin en fazla 12 ay içinde geliştirme koşulunu tekrar sağlaması veya aşağıda açıklanan aktif mülkiyet koşulunu yerine getirmesi gerekebilir.

Bir şirketler topluluğuna üye olan bir şirket için, gruptaki başka bir şirketin gelişme şartını sağlaması kabul edilebilir. Ancak böyle bir durumda, patent tescilinden yararlanma talebinde bulunan şirketin, aktif mülkiyet koşulu ile ilgili olarak aşağıda açıklandığı gibi , nitelikli fikri mülkiyet haklarının devam eden aktif yönetimine aktif olarak dahil olduğunun gösterilmesi gerekecektir.

Grup şirketlerinin ortaklaşa geliştirme şartını yerine getirmeleri mümkündür. Ancak, ilgili fikri mülkiyet gelirinin hesaplanması amacıyla, herhangi bir patent hak kaybı durumunda, aynı şirketler grubundaki herhangi bir şirketin patentten elde ettiği kardan mahsup edilmelidir ve bunun tersi de geçerlidir.

Aktif Mülkiyet Koşulu

Aktif mülkiyet koşulu, şirketin ya geliştirme faaliyetini kendisinin gerçekleştirmesini ya da nitelikli fikri mülkiyet haklarının devam eden aktif yönetimine aktif olarak katılmasını gerektirir.

Şirket geliştirme koşulunu kendisi karşılamamışsa, ancak aynı gruptaki farklı bir şirket bunu karşılamışsa, patent haklarının avantajını talep eden şirketin kendisi, hak kazanan fikri mülkiyet haklarının devam eden yönetiminde aktif olarak yer almış sayılmalıdır. Bu koşulu yerine getirmek için şirket, nitelikli fikri mülkiyet portföyünün büyük ölçüde geliştirilmesi veya kullanılmasıyla ilgili planlama ve karar verme faaliyetlerine dahil olmalıdır. Belirli yargı alanlarında korumayı sürdürüp sürdürmemeye karar verme, lisans verme, yenilik için alternatif uygulamaları araştırma veya başkalarının bunu yapması için lisans verme gibi faaliyetler yönetim faaliyeti olarak sayılır. Benzer şekilde, satılan ürün daha büyük ürünlere dahil edilerek hakların kullanıldığı durumlarda, hangi ürünlerin piyasaya çıkacağına, bu ürünlerin hangi özelliklere sahip olacağına, nasıl ve nerede satılacağına karar verilmesi gibi faaliyetler de yönetim faaliyeti sayılacaktır.

Yapılanın önemli miktarda bir yönetim faaliyeti olup olmadığı, şirketin kullandığı kaynaklar, fikri mülkiyet haklarına (IP’ye) yönelik sorumluluklarının kapsamı ve buna ilişkin kararların ve planların önemi ve etkisi göz önüne alındığında, ilgili tüm koşullar ışığında belirlenecektir. 

Geliştirme ve Aktif Mülkiyet Koşullarının Fikri Mülkiyet Alım ve Satımıyla İlişkisi

Geliştirme ve aktif mülkiyet koşulları, bir şirketin gelişimine hiçbir şekilde katkıda bulunmadan patent tescilinden/patent haklarından yararlanmak için sadece fikri mülkiyet satın almasını engellemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, fikri mülkiyet satın alırken (veya gerçekten satarken), işlem tamamlandıktan sonra patent haklarından yararlanma potansiyelini ve ayrıca geliştirme koşulunu karşılama gerekliliğini dikkate almak için herhangi bir anlaşmanın yapısına dikkat edilmelidir. 

Sonuç olarak şirketinize uygun nitelikli fikri mülkiyet hakları üretirken ve tescilinin alırken dikkat etmeniz gereken unsurlar vardır. Bu unsurlar dışarıdan fikri mülkiyet haklarını edinmek için de geçerlidir. (Lisans satın alma veya patent haklarını satın almak gibi).

Efor Patent olarak, Tecrübeli mühendislerimizle şirketlere ve şahıslara patent tescili konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Sorularınız için bize ulaşın.