“Marka” Olmak İçin Nereden Başlamalıyız?

Marka Oluşturma

“Marka” Olmak İçin Nereden Başlamalıyız?

Bir işletmenin sektörde uzun süre ayakta kalabilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından “Marka” olması oldukça önemlidir. İşletme faaliyetlerini sürdürmenin yanında kazancını da arttırmak istiyorsa, gerçekleştirmesi gereken en önemli adımların başında markalaşma süreci gelmektedir.

Marka oluşturmak, içe dönük bir çalışmayı gerektirir. Bunun ön şartı ise, algılanmak istenilen duruma uygun bir yapıyı hazırlamaktan, sahiplenmekten ve buna uygun davranmaktan geçer. Yani “göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün” mantığı marka oluşturma sürecinde geçerli bir kuraldır. Markalaşmanın odak noktası, şirketlerin kendilerini nasıl gördükleri ile değil; müşterinin zihninde nasıl konumlandırmasıyla ilişkilidir. Yani şirketin içi, dışı ve yaptıkları markayı şekillendirmektedir.

İşletmelerin veya Firmaların Marka Olabilmeleri İçin Yapması Gerekenler ;
İmaj Oluşturma ; İlk olarak imaj yaratmak işletmeler açısından oldukça önemli bir konudur. Çünkü oluşturulan marka ile öncelikle tüketicilerinin gözünde büyümek durumundadırlar. İşletmelerin kendi imajlarını oluştururken uyması gereken 4 tane faktör bulunmaktadır.

1) Toplumsal İmaj : Tüketicilerin zihninde firma hakkında oluşmuş olan düşüncelerdir. İyi bir dış imaj yaratmak markalar için çok önemlidir. Çünkü oluşturulmuş olan dış imajın tüketicilerin hafızasından silinmesi oldukça zordur.

2) Kaliteli Üretim : İşletmeler, marka değerini oluşturmadan önce üreteceği ürünlerin, üretim kalitesi önem vermelidir. “Markalaşma” sürecinde öncesinde kaliteli üretim sağlamak önemli bir faktördür.

3) Tanıtım : İşletmenin üreteceği ürünün tanıtımını yapması ve kendi tanıtımını yapması marka olmak için oldukça gerekli bir çalışmadır.

4) Sponsor Olmak : Oluşturulan marka için takım vb. sosyal aktivite sporsorlukları, imaj oluştururken güzel bir örnek olacaktır.

Tüketicilerin Gözünde İyi Marka İmajı Oluşturmak

Tüketicilerin gözünde marka imajı oluşturmak, aslında o kadar kolay bir iş değildir. Çünkü baktığınız zaman dünya üzerinde sınırsız insan ihtiyaçlarının olduğu bilinmektedir. Bunun için firmaların yapması gereken birtakım çalışmalar mevcuttur. Bilindiği üzere, tüketicilerin gözünde iyi bir markalaşma imajı oluşturmak için tüketici ihtiyaçları dinlenmeli ve tüketicilere uygun mal veya hizmet üretimi yapılmalıdır.

Üretimi yapılan ürün veya hizmetin tüketici tarafından beğenilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte tüketici üründen memnun kalmalı ve tüketicinin gözünde markalaşma imajı büyütülmelidir. Bir başka konu ise, tüketicilere değerli olduğunu hissettirmektir.Gelişmemiş, yerinde sayan işletmelerden olmamak için, tüketiciye iyi davranmalı, istek ve arzularını yerine getirmeli, tüketicilerin kendini iyi hissetmesi sağlanmalıdır. Markalaşma imajını oluştururken bu faktörler çok yardımcı olacaktır.

Lider Olmak, Marka Olma Yolunda En Önemli Adım

Marka olma yolunda ne olursa olsun kendinizde liderlik vasıflarını görmeniz gerekmektedir. Eğer ki liderlik vasıfları kendinizde göremiyorsanız bu iş sizin için oldukça güç bir durum olacaktır. Çünkü lider olmak misyon ve vizyon gerektirir. Lider olmak yönetmek demektir. İyi bir yöneticinin çalışanları ile arasının iyi olması ve her sorunu çözümleyecek güce sahip olması gerekir. Zorlu bir yolculuk olan marka serüveninde lider olmak oldukça önemli unsurlar içerisindedir. Lideriniz ile birlikte şirketinize katmanız gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

• Şirketinizin bir amacı ve hedefi olmalıdır.
• Stratejiler belirleyip planlı çalışmalısınız.
• Liderinizin oluşturduğu organizasyonuna güvenmeli ve daha etkili hale getirmesine yardımcı olmalısınız.
• Bütçenize güvenmelisiniz.

Ayrıca marka yolculuğunun bir sonu yoktur. Değerleme açısından bakıldığında, “marka değeri” zaman içerisinde değişim gösterebilmektedir. Ancak önemli olan, yakalanan “marka değeri”nin sürdürülebilirliğine, hatta artırılabilirliğine dönük faaliyetleri durmaksızın devam ettirmektir.

Marka olabilmenin en önemli adımı marka tescilinin doğru bir şekilde yapılmasıdır. Efor Patent marka uzmanları olarak, marka sorgulama ve ön araştırma işlemlerinden başlayarak Türk Patent ve Marka Kurumu marka tescil işlemlerine, hukuki süreç yönetiminden, markaların ticari değere dönüştürülmesine kadar geçen her aşamada siz müvekkillerimize tam kapsamlı ve güvenilir bir hizmet sunmaktayız.

Efor Patent | Markanızı Tescille Koruyun!