Konya Şeker Patent Eğitimi

AR-GE, inovasyon ve patent sürecine önem veren Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki AR-GE biriminden mühendislerin katılımıyla bilgilendirici bir patent eğitimi düzenledik.

Konya Şeker

“Türkiye’nin Üreten Gücü” sloganıyla 1954 kurularak, bir çiftçi kooperatifi iştirakinden Türkiye’nin tarımsal sanayi devine dönüşmüştür. Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin büyük hissedarı, 46 bin üreticinin ortak olduğu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’dir. Pankobirlik ve bünyesindeki 16 pancar kooperatifinin hissedar olduğu ortaklık yapısı itibariyle ülkemizdeki yaklaşık 900 bin pancar üreticisinin ortak girişimidir. Konya Şeker, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş kapasitesi yıllar geçtikçe kademeli olarak arttırmıştır. Kuruluş yıllarında günlük 1800 ton olan şeker pancarı işleme kapasitesi, 1966 yılında 2 bin 700 tona, 1978’de ise 6 bin tona çıkarılmış, 1987’de Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ortaklığıyla kurulan Pancar Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin yem fabrikası faaliyete geçirilmiştir. 1993 yılında Konya Süt Fabrikası, Konya Şeker ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin ortak girişimiyle şirket bünyesine dâhil edilmiştir.

AR-GE Mühendisleri ile Gerçekleştirdiğimiz Patent Eğitiminden Detaylar

Başarılı bir inovasyon gerçekleştirebilmek adına teknik ve bilimsel verilerin doğruluğu kadar patent süreci ve bu süreç ile ilgili yasal bilgilere hâkim olmak da kadar önemlidir. Sınai mülkiyet hakları kapsamına giren patentler bir firmanın gelişmişlik seviyesini gösterirken, zamanla işletmelerin en değerli varlıkları haline gelir. Hatta öyle ki patent ile beraber markalaşan birçok firma bulunmaktadır. Günümüz dünyasında çok ciddi teknoloji savaşları yaşanmakta ve bu savaşın kaybedeni sektörden silinmeye mahkûmdur olmaktadır. Yapmış olduğumuz eğitimin temel amaçlarından birisi de firmalara bu konuda farkındalık kazandırmak ve hizmet verdiği sektörde lider haline gelmesi için izlemesi gereken yolda rehberlik yapmaktır.

Eğitimimizin ilk oturumunda sınai mülkiyet hakları, marka, endüstriyel tasarım, patent kavramları ve süreçleri, markalaşmanın önemi ve marka olma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında farkındalık yaratma konularına değinildi.

Eğitimimizin ikinci oturumunda ise patent ve inovasyon konusu hakkında detaylı bilgilendirmenin sonra interaktif bir şekilde Konya Şeker bünyesinde çalışan mühendisler ile beraber ulusal ve uluslararası patent ön araştırması gerçekleştirdik. Bu ön araştırma çalışması ile beraber AR-GE mühendisleri hem sektördeki rakip firmalarının durumunu hem de firmalarının durumlarını rahat bir şekilde görmesini amaçladık.

Konya Şeker bünyesindeki mühendislere teknik ve hukuki olarak özel bir alan olan, sınai haklarla ilgili farkındalık eğitimi ile birbiriyle karıştırılan bu kavramların ayırt edilmesi ve sektörlerinde daha etkin kullanılması amaçlanmıştır.  İki oturumdan oluşan patent eğitimimizde özellikle insanlara karmaşık bir süreç olarak görülen patent konusunda daha detaylı bilgilendirme yapılarak katılımcıların patent hakkında bilgi seviyelerinin ve AR-GE sürecinde patent sahibi olmanın farkındalığı açısından katkıda bulunduk.

Fikri Mülkiyet Eğitimeriyle ilgili olarak Genel Müdürümüz Savaş GÜMÜŞ değerlendirmesinde;

“Getirisi en yüksek olan yatırım eğitimdir. Hızla artan ticari rekabet ortamında  AR-GE, inovasyon, özgün tasarımlar, buluşlar, patentler ve markalaşma kavramlarının önemi artmaktadır. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da daha iyi olmanın yolu sürekli gelişimdir. Sürekli gelişim için de sürekli eğitim kültürüne sahip olunmalıdır. Deneyimli patent vekillerimiz, kurumlara, üniversitelere, iş insanı derneklerinin üyelerine, AR-GE ve teknik personeline eğitimler organize etmekte sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir.

Eğitimler sonucunda katılımcıların farkındalıkları arttırarak daha verimli çalışmalarını sağlanmaktadır. AR-GE, inovasyon ve patent eğitimlerimiz kurumların yapısına ve isteklerine göre şekillenmektedir. Katılımcılar patent odaklı eğitimler sonrasında patent vekillerimizle sürekli bağlantıda kalabilmekte, yaptıkları yeniliklerin araştırma yorumları ve patentlenebilirlik kriterlerine uygunlukları gibi konularda sorularına en doğru cevapları bulabilmektedirler.”

 

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun