İşletmenin Geleceğini Değiştiren 3 Yenilik Türü

İNOVASYON

Efor Patent | İnsanlar genellikle bir işletmenin etkili olması için yenilikçi olması gerekmediğini düşünme tuzağına düşer. “Neden bozuk olmayan bir şeyi düzeltelim?” düşüncesine kapılırlar. Ancak inovasyon, yeni teknolojinin üretimi veya bir sonraki en büyük ürünün piyasaya sürülmesi ile sınırlı değildir. Yeni fikirleri ortaya çıkarmak ve bunları sürdürülebilir iş büyümesi yaratacak şekilde beslemek için inovasyon sürecinin stratejik kullanımını gerektiren güçlü bir araçtır.

İNOVASYON NEDİR?

İnovasyon, bir sorunu çözmek için yeni fikirler, ürünler veya yöntemler yaratma sürecidir. İnovasyon, genellikle, mevcut bir fikre veya ürüne, onu iyileştirme amacıyla yeni bir perspektiften yaklaşmayı içerir. Uzmanlar kesin inovasyon türleri içerisinde neredeyse aynı fikirde olmasalar da genellikle üç kategoriye ayırırlar. Bu üç kategori; ürün inovasyonu, süreç inovasyonu ve iş modeli inovasyonudur. 

3 BAŞLIKTA İNOVASYON TÜRLERİ

ÜRÜN İNOVASYONU 

Ürün inovasyonu, yeni bir ürünün geliştirilmesini veya mevcut bir ürünün iyileştirilmesini içerir. Bu, yerleşik bir mal veya hizmete yeni bir özellik eklemek kadar basit veya tamamen yeni bir özellik yaratmak kadar karmaşık olabilir. Yaklaşım ne olursa olsun, bu tür inovasyonun genel amacı, bir sorunu beklenmedik veya benzersiz bir şekilde çözerek tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmaktır. 

Ürün inovasyonunu yönlendiren faktörler arasında teknolojik gelişmeler, müşteri gereksinimlerindeki veya ihtiyaçlarındaki değişiklikler, modası geçmiş tasarımlar ve daha fazlası yer alır. Ürün inovasyon süreci, bu alanların her birinde fırsatları belirleyen kapsamlı araştırmalarla ve bu değişikliklerin müşteriye daha iyi hizmet verebilmek için bir şirketin ürün hattına uygulanabileceği yollarla başlar.

Birçok yönden, ürün yeniliği işletme ve tüketici için karşılıklı olarak faydalıdır. Başarılı olduğunda, yenilikçi bir ürün veya hizmet, sonuç olarak şirket için satışları ve geliri artıran pazarın ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edecektir. İPhone enlerden biri olmuştur.  Apple, liderliğini takip eden diğer akıllı telefon üreticileriyle birlikte, bunun sonucunda inanılmaz bir başarı elde etti. 

Bununla birlikte, bu tür bir başarı, ürün inovasyonunda her zaman norm değildir. Yeni ve iyileştirilmiş ürünler geliştirmeyle ilgili maliyetler pahalı hale gelebilir ve kuruluşlar, ürünlerine getirilen değişikliklere pazarın iyi yanıt vermeme riskini taşır. Bu risk seviyesi nedeniyle, bazı şirketler kendilerini yeniliğe karşı dirençli bulabilir ve bunun sonucunda durgunluk dönemleri ile karşı karşıya kalabilirler.

SÜREÇ İNOVASYONU 

Ürün veya hizmetin kendisini geliştirmekle ilgilenen ürün inovasyonunun aksine, süreç inovasyonu bir ürün veya hizmetin yaratılması, sunulması ve desteklenmesi ile ilgili süreçlerin iyileştirilmesidir. Bu tür bir yenilik, her zaman talep veya satışlarda doğrudan veya ölçülebilir bir artış yaratmadığı için bazen gözden kaçar. Ancak başarılı olduğunda, bu tür bir inovasyon üretim maliyetlerini azaltabilir ve artan karlara dönüşebilir.

Süreç inovasyonunun bazı örnekleri şunları içerir:

  • Daha verimli hale gelmek için ekipman ve teknolojiyi yükseltmek.
  • Tedarik zinciri daha öngörülebilir ve sistematiktir.
  • Fazlalıkları azaltmak için iş süreçlerini ve iş akışlarını değiştirmelidir.

Süreç inovasyonu tipik olarak en düşük riske sahip türdür, ancak bu tür değişikliklerin faydaları yalnızca dahili olarak görülebileceği veya değerlendirilebileceği için genellikle yeterince takdir edilmez.

İŞ MODELİ İNOVASYONU

İş modeli inovasyonu, ürün veya süreç inovasyonundan daha geniş ve daha karmaşık bir terimdir. Bu tür bir yenilik, yeni veya geliştirilmiş bir ürün veya hizmetin tanıtımına odaklanmak yerine, ürün veya hizmetin pazara sunulma şekliyle ilgilidir.

Özünde iş modeli inovasyonu, müşterilere sağlanacak değeri ve bu değerin kâr elde etmek için nasıl sağlanacağını değiştirme sürecidir. Örneğin bir perakende iş modeli, fiziksel bir mağazada ürünler satarak müşterilere değer sağlamayı içerebilir. Bu durumda yenilik, mağazanın çevrimiçi perakende biçiminde faaliyet göstermesi için geçiş biçimini alabilir.

İş modeli inovasyonunun potansiyel olumlu etkilerine rağmen, birçok girişim de başarısız olmaktadır. Örneğin, tüketici ihtiyaçlarının nabzını tutan bir teknoloji devi olan Google bile, sosyal ağı Google+’nın piyasaya sürülmesiyle zorluklarla karşılaştı ve bu da ürünün nihai olarak düşmesine neden oldu.

Clayton Christensen ve diğer araştırmacılar, MIT Sloan Management Review dergisinin bir sayısında “İş modeli inovasyonu rastgele şansa ve varsayıma bırakılmayacak kadar önemlidir” diyor . “Yöneticiler, iş modellerinin zaman içinde öngörülebilir aşamalardan geçerek nasıl geliştiğini anlamalı ve ardından bu anlayışı yeni iş modelleriyle ilgili önemli kararlara uygulamalıdır.” 

Başarılı olduğunda, iş modeli inovasyonu inanılmaz derecede güçlü olabilir ve bir kuruluş ile ulusal veya küresel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, Amazon’un sattığı ürünlerde doğası gereği etkileyici hiçbir şey olmasa da şirketin yenilikçi modeli hem ABD hem de küresel ekonomiler üzerinde muazzam kalıcı bir etkisi oldu.

 

DENENECEK 3 BENZERSİZ İNOVASYON STRATEJİSİ

İşletmelerin ve girişimcilerin yenilikçi düşünceyi kolaylaştırmak ve gelecekteki girişimleri bilgilendirmek için kullanabileceği birçok farklı strateji vardır. İşte ilham kaynağı olacağı kesin olan üç ilginç inovasyon yaklaşımına bir göz atalım.

 

  • MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ

Mavi okyanus stratejisi, bir organizasyonun yenilik yapma, rekabetten farklılaşma ve genel performansı iyileştirme yollarını belirlemek için kullanılabilir. Yaklaşık 15 yaşında olmasına rağmen, bu metinde temsil edilen fikirler bugün hala geçerli ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

Spesifik olarak, mavi okyanus stratejisi, kuruluşları varsayımlar olmadan düşünerek ve mevcut pazarlarda rekabet etmek yerine yeni pazarlar yaratarak yenilik yapmaya teşvik eder. Bunu yapmak için yazarlar, şirketlerin kendilerini rakiplerin birbirleriyle sürekli savaş halinde olduğu “kızıl okyanuslardan” çıkarmalarını ve bunun yerine kendilerini yeni, kullanılmayan pazar potansiyelinin mavi okyanusuna yerleştirmelerini tavsiye ediyor.

Bu strateji herhangi bir sektörde faydalı olabilse de özellikle arzın belirli bir pazarda talebi aştığı durumlarda geçerlidir. Örneğin, Napster ve LimeWire gibi dosya paylaşım platformları bol olduğunda, Apple yasal, kullanımı kolay bir dijital müzik platformu oluşturarak iTunes’u piyasaya sürülmesiyle yeni bir pazar alanının  kilidini açtı .

 

  • AÇIK İNOVASYON

Açık inovasyon, inovasyon çabalarınızı şirketinizi ve genel pazarınızı oluşturanların istek, ihtiyaç ve fikirleriyle uyumlu hale getirmenize izin veren bir stratejidir.

Bu strateji, kuruluşunuzun hem içinden hem de dışından çok çeşitli kaynaklardan gelen girdileri kabul ederek, daha fazla fikrin yayılmasına izin vererek, başka türlü düşünülmemiş olabilecek farklı bakış açılarından bilgiler getirir. Hatta bazı açık inovasyon yöntemleri, müşterilerin araştırma ve geliştirme sürecine dahil olmasına izin vererek, hedef pazarınızı gerçekten oluşturan insanlar olarak içgörülerinin değerini vurgular.

Ancak, herhangi bir stratejide olduğu gibi, açık inovasyonu kullanmak da kendi zorluklarıyla birlikte gelir. Örneğin, etkili bir süreç oluşturmak ve süreç hedeflerini katkıda bulunan izleyicilere açık bir şekilde tanımlamak ve iletmek zor olabilir ve düzgün bir şekilde yürütülmezse sonuçları engelleyebilir.

 

  • YALIN İNOVASYON

Diğer bir yaygın yaklaşım, geliştirme döngüsündeki israfı en aza indirirken müşteri geri bildirimlerini kullanarak sorunları çözmek için tasarım düşüncesini kullanan bir süreç olan yalın inovasyondur. Süreç, denemeye ve sürekli, artımlı iyileştirmeye değer verir ve en yaygın olarak ürün yeniliğine uygulanır.

Yalın inovasyon, en basit haliyle, bir müşterinin sorununa bir çözüm oluşturmayı, bir prototip oluşturmayı, onu test etmeyi ve müşteriden geri bildirim toplamayı içerir. Bu sürecin anahtarı, israfı azaltmak ve sürekli iyileştirmeler yapmak için müşteri geri bildirimlerini erken ve sıklıkla toplamaktır. 

Bu yaklaşımın başlıca faydaları, öğrenmeye vurgu yapması ve ürünleri daha kısa sürede ve daha az kaynakla pazara sunabilmesidir. Yalın bir inovasyon stratejisi kullanarak kuruluşlar, yeni fikirler üretirken ve ürünleri daha hızlı ve verimli bir şekilde oluştururken müşterileri hakkında daha derin bir anlayış kazanabilirler.

 

İNOVASYONDA MÜKEMMELLİK

Kuruluşunuzun hangi yönü üzerinde yenilik yapmayı seçerseniz seçin veya kullanmayı seçtiğiniz strateji ne olursa olsun, sürecin önemli bir bileşeni, yaratıcı problem çözme ve yeni fikirlerin serbest akışını içerecektir. İnovasyon sürecini büyük ölçekte başarılı bir şekilde yürütmek için güçlü bir inovasyon ekibine ve bu ekip üyelerine kalıpların dışında düşünmeleri için ilham verme yeteneğine ihtiyacınız olacak.

Günümüzün hızla değişen iş ortamında lider olmakla ilgileniyorsanız, bu güçlü inovasyon bilgisine sahip olmak çok önemlidir. Böyle bir şekilde, ilgili bir lisans diploması, yenilik ,  yeni fikirler, ilham ve iş içerisinde bunları uygulamak için gereken becerilere ihtiyaç vardır. 

Efor Patent Ekibi olarak, patent tescil sürecinizde ve tescil süreci sonrasında sizlere en iyi hizmeti vermek için çalışmaktayız. 

 

Efor Patent – Tescilleyin Sizin Olsun.