İnovasyon Hayat Kurtarır!

İnovasyon Hayat Kurtarır!

“İnovasyon Hayat Kurtarır” | İnovasyon terimini ticarileşmiş yeni fikirler olarak tanımlayabiliriz. Dünyadaki farklı tanımlamalar inovasyon terimini iş ilişkilerindeki değişiklikleri de kapsayan bir biçimde açıklamaktadır. Şu halde daha geniş anlamıyla bu tanımla birlikte bu kelime değer ortaya çıkaran yenilik olarak kavramlaştırılabilir.

Değer oluşturan yenilik iki aşamadan ortaya çıkmaktadır. Bunların ilki fikrin oluşması ikincisi de ticarileşmesidir. Bir fikir kendi başına çok değerli hatta dünyayı yorumlama açısından hayata bakışı değiştirecek ölçüde zengin olabilir. Ancak fikir ticari bir meta haline gelmiyor veya parasal bir değerle ölçülemiyorsa bu fikre inovasyon denilemez. Sermayeye dayalı sistemin özü budur. Fikirler başta olmak üzere var olan her şeyin değer ölçütü o şeyin fiyatından ibarettir.

Şu halde değer oluşturacak bir yeniliği fiyatlanabilir bir hale sokma çabası bir yerde onu markalaştırmak olarak ifade edilebilir. Bir yenilik fiyatlanır. Fiyat sonucu değerlenir. Değerlendikçe de markalaşır. Markaların da tescil edilmesi gerekir. Şu durumda fikirlerin de patenti alınmalıdır. Bu durumlar gerçekleşmezse fikirler fiyatlanamaz dolayısıyla değerlenmeleri mümkün değildir.

Tanımladığımız kavrama şu şekilde bir örnek verilebilir. Çok güzel bir kupa yapma fikri oluştu. Bu kupa içinden herhangi bir şey içerken yanlardan dökülmeye engel olacak şekilde planlanabilir bir yapıya sahip. Bu fikri derhal çizimlere dökmeliyiz. Daha sonra bu çizimlerle tasarlanmış bir ürünü ortaya çıkarmalıyız. Bundan sonra da elimizdeki projelerle patent kurumlarının kapısını çalmalı kendimize bir vekil tayin etmeliyiz. Buradan sonra işlerin büyük kısmı çözülmüştür. Vekil projenin teknik donanımlarını inceler. Eksikleri bildirir. Bu doğrultuda eksikler giderilir. Gerekli formalitelerin yerine getirilmesi sonucunda ürüne patent başvurusu yapılır. Ürüne patent alındıktan sonra üretime hazırız demektir. Üretim için marka yani logo ve isim oluşturmalıyız. Bunları oluşturup tescillerini yaptıktan sonra malımız tamamen korunaklı bir biçimde piyasaya sürülmüştür. Yaratıcı bir yenilik olarak pazar değeri piyasa mekanizmaları içinde ölçülecek ve optimum fiyatına kavuşacaktır.

Efor Patent, Buluşlarınızın Patent tescilinin yapılması ve hukuki korunmasında  hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınızdır.