Girişimcilerin Bilmesi Gereken 5 İnovasyon Trendi

Girişimcilerin Bilmesi Gereken 5 İnovasyon Trendi

İnovasyon ve 5 İnovasyon Trendi

İnovasyon; Yeni fikirlerin, olasılıkların değişik bir bakış açısı ile  tanınması ve üretilmesidir. İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta şirkete rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur. Yaptığımız “Teknik İnovasyonlara” patent alarak  fikrimizi  korumuş yani sahiplenmiş  oluruz.

İnovasyon konusunda son dönemim dikkat çekici danışmanlık kurumlarından biri olan New&Improved‘un Ceo’su Bob Eckert ekonomi ve iş kültürünün değişmesi ile oyun planlarının da değiştiğini ve yeni inovasyon trendi oluştuğunu söylüyor. İşte değişen bu oyun içerisinde inovasyonun 5 trendi.

1- Formel “Yaratıcı Problem Çözme” yetenekleri, işletme ve siyaset bilimi eğitiminde matematik ve imla kadar önemli olacak.

2- Bireyler iş için ortaya konan iyi inovasyon özelliklerinin aslında daha iyi anne-baba olmaya, toplumsal desteğe ve geliştirilmiş aile ilişkilerine de destek olduğunu gördükçe, kültürel bir Rönesans yükselecek. Bugün işinize hizmet etmekle mükemmel bir problem çözücü olamıyorsunuz ya da bu yeteneği işten eve taşıyamıyorsunuz.

3- İnovasyon yetenekleri, ekonominin niş alanlarında sizinle rakipleriniz arasında ana farklılaştırıcı unsur olacak. Daha sağlam, entegre edilmiş ve sürdürülebilir inovasyon kültürü yaratan oyuncular piyasada kazançlı olacak.

4- Adım adım ticaret kültürü, rekabetçi ortamı istikrara kavuşturma ve toplum içinde yaratıcı yeteneklerin artmasını sağlamak için siyaset kültürünün işbirliği içinde, iş bilen ve sağlam bir şekilde davranmaya başlamasını talep edecek.

5- Üniversiteler, sonrasında orta eğitim kurumlan ve son olarak ilkokullar, ezberci eğitimi sürdürmek yerine devamlı yaratıcı problem çözme doğrultusunda genç insanları eğitmeye odaklanacak. İş ve siyaset ortamı, eğitim sistemlerinden yaratıcı, yenilikçi çalışanların eğitimi için daha iyi işler çıkarmasını talep edecek.

Kaynak:GİRİŞİM HABER

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun.