Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku, buluşlar, tasarımlar ve sanat eserleri üzerindeki yasal hakların güvence altına alınması ve uygulanmasına ilişkin kurallarla ilgilenir. Kanun, kişisel mülkiyet ve gayrimenkul mülkiyetini koruduğu gibi, maddi olmayan varlıkların münhasır kontrolünü de korur. Bu yasaların amacı, insanların başkaları tarafından suistimal edilme korkusu olmadan çalışmalarından yararlanmalarını sağlayarak topluma fayda sağlayan yaratıcı çalışmalar geliştirmeye teşvik etmektir.

Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 1’e göre bu kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu Kanun; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsar.

Patentler, buluş sahiplerine ürünlerini piyasada kullanma veya bu hakkı başkasına devrederek kar etme hakkı verir. Buluşun türüne göre patent hakları 20 yıla kadar geçerlidir. Nitelikli öğeler arasında yeni makineler, teknolojik gelişmeler ve bir ürünün “görünümü” dâhil olmak üzere üretilmiş ürünler bulunur. Bir buluşun tasarımında bariz olduğu, faydalı olmadığı veya ahlaki açıdan rahatsız edici olduğu tespit edilirse, patent koruması reddedilecektir.

Ticari markalar, mal ve hizmetleri tanımlamak için kullanılan sembolleri, adları ve sloganları korur. Amaç, karışıklığı önlemek, yanıltıcı reklamları caydırmak ve tüketicilerin bir markayı diğerinden ayırt etmesine yardımcı olmaktır. Amaç ayırt etmek olduğundan, jenerik veya tamamen tanımlayıcı markalar uygun olmayabilir. Haklar potansiyel olarak sonsuza kadar sürebilir ve sadece bir işaret kullanılarak elde edilirler. Gerekli olmamakla birlikte, mal sahipleri ek koruma için markalarını kaydedebilir.

Telif hakları yazılar, müzik, hareketli resimler, mimari ve diğer orijinal entelektüel ve sanatsal ifadeler için geçerlidir. Teoriler, fikirler veya sabit bir ortamda yakalanmayan herhangi bir şey için koruma mevcut değildir. Yaratma eyleminin kendisi bir telif hakkı üretir ve yayınlanmamış eserler hala korunur. Telif hakkı sembolü ve tarihin kullanımı yaygındır ancak zorunlu değildir. Çoğu telif hakkı, içerik oluşturucunun ömrü artı 70 yıl boyunca geçerlidir.


İhlallere Karşı Koruma

İhlal, fikri mülkiyetin yetkisiz kullanımını ifade eder. İhlallere karşı korunmak için, sahipler, haklarının var olduğu konusunda dünyaya bilgi vermek için adımlar atmalıdır. Bildirimde bulunmak, sahibinin haklarını istemeden ihlal edebilecek kişiler için daha görünür hale getirerek ihlalin caydırılmasına yardımcı olur. Ayrıca ek yasal faydaları tetikler ve mal sahibini, gerekirse bir ihlali mahkemede kovuşturmak için daha iyi bir konuma getirir.

Buluş sahipleri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kendisine verilen patent numarası ile ürünlerini işaretleyerek haklarını bildirebilirler. “Patent beklemede” etiketi, başkalarını patent verilmeden önce tasarımı kopyalamaktan caydırmak için de kullanılabilir. Ticari markalar ve telif hakları bildirimi, materyalin üzerine uygun sembol (™, ©, vb.) yerleştirilerek ve ardından işaret veya telif hakkı kaydedilerek verilir, böylece devletin veri tabanına eklenebilir.

İhlal meydana gelirse, fikri mülkiyet haklarında mahkemede yoluna gidilebilir. Ancak dava açmadan önce, mal sahipleri bir avukata danışmak ve davanın kendi çıkarlarına uygun olup olmadığını dikkatlice düşünmek isteyeceklerdir. İhlal davalarının kovuşturulması pahalıdır ve her zaman bir mahkeme kovuşturmasının incelemesine tabi tutulan mal sahibinin haklarının geçersiz veya mal sahibinin inandığından daha az kapsamlı olarak ortaya çıkması riski vardır.

Bir fikri mülkiyet sahibinin dava açması ve davanın başarılı olması durumunda, bir dizi çözüm yolu bulunacaktır. Mahkeme ihtiyati tedbir kararı verebilir, yani ihlal edenin yaptığı şeyi durdurması gerekir. Önemli parasal zararlar da söz konusu olabilir. Ayrıca, mahkemede hak sahibinin hakları belirlendikten sonra, ihlal eden kişi bir lisans sözleşmesini kabul edebilir. Bu, fikri mülkiyetin kullanımının devam etmesine ve ödemelerin sahibine gitmesine izin verir.

Fikri mülkiyet hakları inanılmaz derecede kazançlı olabilir ve bireylere çok büyük paralar kazandırabilir. İhlal iddiaları aynı zamanda büyük, kârlı şirketleri uyarı yapmadan iflas ettirdi. Çok fazla tehlikede olduğundan, hukukun bu alanındaki sorunlarla ilgilenen herkes bir avukatın tavsiyesine başvurmalıdır. Fikri mülkiyet hukuku konusunda uzmanlaşmış Efor Patent, haklarını korumak, kar etmek veya savunmak isteyen fikir sahiplere yardımcı olmak için çalışmaktadır. 

Kalite, Sorumluluk ve Güven – Efor Patent, Tecrübeli ekibiyle katma değeri yüksek hizmetler sunuyor!

 

https://www.ab.gov.tr/