E-Ticaret Marka Tescili – Doğru Sınıfları mı Aldınız?

E-ticaret Marka Tescili, internette pazar yerlerinin ve markaların online alışverişe yönlenmesi ile önemli hale gelmiştir.

İnternetin gelişmesiyle birlikte bütün davranışlarımızda internetle paralel olarak değişti. En büyük değişiklik alışveriş davranışımızda oldu. Artık çoğu ihtiyacımızı e-ticaret sitelerinden karşılar olduk. Bu durum birçok e-ticaret markasının doğmasına neden oldu. İşletmekte olduğunuz e-ticaret sitesine marka tescili yaptırdınız mı yaptırdıysanız bile doğru sınıfları mı tercih ettiniz ? Yazımızın devamında aklınızdaki bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.

 

E-Ticaret Sitesi Marka Tescil Sınıfı

Gelecekte online ortamlarda daha farklı alışveriş sistemleri ortaya çıkacak ve markalar online mecralara ne kadar entegre olursa o kadar başarılı olacak. Buna ek olarak e-ticaret siteleri küçük ve orta ölçekli şirketlerin de dünyaya açılması açısından önemlidir. Nitekim Türkiye’de e-ticaret hacmi yüzde 37 büyüyerek 42,2 milyar TL’yi aşmıştır ve 2019 yılında sektör hacminin iki katına çıkabileceği belirtilmektedir. Fakat tüketicilerin ve satıcıların işini son derece kolaylaştıran e-ticaret sitelerinin markasal tarafı aynı oranda Türk marka hukuku açısından açıkça ortaya konulması gereken bir konudur.

Türk marka sınıflandırma sistemine göre üretilen mal için marka başvurusu yapılması gereken sınıflar 1-34. sınıflar arasında değerlendirilirken hizmet sınıfları 35-45. sınıflar arasında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla üretilen ürünlerin satışını içeren perakendecilik hizmeti ise 35. sınıf kapsamında değerlendirilmektedir. Örneğin ABC markalı çikolata/kahve üretimini yapan bir firma, markasını 30. sınıfta tescil ettirecektir. Fakat ürettiği bu saatlerin müşteriye sunulması yani perakendecilik hizmetlerini de aynı marka altında sunacaksa, marka başvurusu kapsamına 35. sınıfın da alınması söz konusu markanın korunması açısından faydalı olacaktır. Nitekim 35. sınıfta marka başvurusu yapılmasa dahi, 30. sınıfta sahip olunan marka, aynı markanın perakendecilik bakımından da kullanılması hakkını hak sahibine dolaylı olarak tanımaktadır.

Fakat giriş kısmında da bahsettiğimiz üzere e-ticaret sitelerinin yani A markasının altında eticaret sitesinden kendisiyle ekonomik bir ilişkisi bulunan veya bulunmayan birçok farklı markanın satışına ilişkin perakendecilik hizmeti vermesi bu A markasının Türk marka sınıflandırma sistemine göre hangi sınıfı kapsaması gerektiğinin net olarak ortaya konması markanın korunması adına son derece önemlidir. Nitekim yanlış sınıfta yapılmış bir marka başvurusunun asıl hak sahibine çok ciddi olumsuz sonuçları olabilmektedir. Çünkü çoğunlukla söz konusu Y markası kendi ürünlerini üretmemektedir; buradaki hizmet yalnızca satıcıların ürünlerini satmasına imkân sağlayan bir internet sitesinin hizmet vermesidir ve söz konusu belirsizlik tam olarak bu noktada yaşanmaktadır. türkpatent

Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse; kendi ürettiği malların aynı marka altında ve bu e-ticaret sitesi üzerinde söz konusu ürünlerin satışını yapan hak sahiplerinin tercih edeceği sınıf Türk marka sınıflandırma sisteminde yer alan ‘’müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)’’ olacaktır.

Bunun aksine, birçok farklı hak sahibine ürünlerinin satışı için imkan veren e-ticaret sitelerinin tercih etmesi gereken sınıf Türk sınıflandırma sisteminde yer alan ‘’alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri’’ olacaktır. Nitekim yukarıda da açıklandığı üzere
söz konusu markalar, sağlıyor oldukları e-ticaret siteleri ile kendi ürünlerini değil farklı satıcıların ürünlerinin satıldığı internet sitesinin sağlanması hizmetini vermektedirler. Fakat sektörde örnekleri görüldüğü üzere bu tip e-ticaret internet sitelerinin kendi markaları altında üretilen
ürünlerini satabilmektedirler; bu durumda ise marka başvurusuna yukarıda paylaşılmış 35.05. alt sınıfın da eklenmesi en iyi markasal koruma sağlayacaktır.

Ürünlerin satışı için sağlanan e-ticaret sitelerinde durum böyleyken, diğer bir soru ise hizmetlerin alınmasını sağlayan e-ticaret sitelerinde de aynı durumun geçerli olup olmadığı sorusudur.
Nitekim ülkemizde de bu tip e-ticaret sitelerinin sayısı çok fazladır, fakat bu markalar etkili olarak hukuki koruma sağlayacak doğru sınıflarda tescilli midir?

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!