Devlerin Patent Rekabetleri

Patent Stratejileri

Devlerin Patent Rekabetleri

Patent Rekabetleri – Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü 1994 yılında kurulmakla birlikte, Avrupa’da patentin temelleri ta 1977’ye kadar uzanmaktadır. Bu konuda Türkiye 17 yıl geriden gelmektedir. Türkiye patent konusunda halen emekleme aşamasındayken dünya patent savaşları yaşar hale gelmiştir. Bu savaşlar çoğunlukla bilgisayar ve cep telefonu devleri arasında yaşanmaktadır.

Ancak, her zaman da dev firmalar arasında patent savaşları söz konusu olmamaktadır. Bazen de daha dünya pazarında daha güçlü olabilmek adına patent ittifakları yapılabilmektedir. Ender de olsa bu durum Apple ve Google arasında yaşanmıştır. Bu iki dev firma, bir zamanlar dünya deviyken iflas eden Kodak’ın patentlerini almak için birleşmiştir. Bu örnek aynı zamanda patent almanın ne kadar önemli olduğunun en büyük kanıtıdır. Bir firma iflas da etse sahip olduğu patentleri sayesinde iki dünya devi ile aynı masaya oturabilmektedir ve ezeli rakipler patent satın almak için güçlerini birleştirmektedir. Bu ittifak sonunda Apple ve Google 527 milyon dolara Kodak’ın 1100 patentini satın almıştır.

Bu durum geçmiş yıllarda, hatta günümüzde de yaşanan kanlı savaşlara ve zaman zaman da ateşkes durumlarına benzerlik göstermektedir. Bunun adı da patent savaşlarıdır. Zaman zaman da çıkarlar gereği ittifak, yani ateşkes yapılmaktadır.

Dünya devlerinin aralarında yaşadıkları bu patent savaşlarının sonuçları kaybeden için ağır olmaktadır. Kaybeden firmanın dünya pazarındaki konumu zedelendiği gibi kamuoyundaki itibarı da yara almaktadır.

Görüldüğü gibi dünya devi firmaların birbiriyle olan ticari rekabetlerinin boyutları yaşadıkları patent savaşları ile de kendini göstermektedir. Ticari rekabet dünyasında dünya pazarında söz sahibi olabilmek adına dünya devi bile olunsa sürekli kendilerini yenilemeli ve geliştirmelidir. Ticari rekabet dünyasında sürekli söz sahibi ve lider olunması ancak bununla mümkündür. Bu noktada her yeni teknolojik gelişme ve buluş, markasını diğerlerinin bir adım önüne çıkarmaktadır. Bu anlamda yeni teknolojik buluşun sahibi firmanın tek güvencesi ise o buluşun patentinin alınmasıdır.

Efor Patent, Buluşlarınızın Patent tescilinin yapılması ve hukuki korunmasında  hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınızdır.