Bilgisayar Programları ve İş Yöntemlerinde Patentler

Bilgisayar teknolojisi, sadece iş ortamlarında değil, günlük ortamlarda da hayatımızın neredeyse her alanına nüfuz etmektedir. Ancak bir bilgisayar talimat (yazılım/algoritma) olmadan çalışamaz. Bilgisayar programları veya yazılımı olarak adlandırılan bu talimatlar (yazılım/algoritma), bilgisayara veya başka herhangi bir aygıta dâhil edilebilir, ancak genellikle CD-ROM‘lar gibi taşınabilir ortamlarda saklanır, çoğaltılır ve dağıtılır veya çevrimiçi olarak iletilir.

Bir kez oluşturulduktan sonra, yazılımı çok düşük maliyetle ve sınırsız miktarda kolayca çoğaltmak genellikle mümkündür. Yazılımın “gerçek ifadeleri” için telif hakkı koruması mevcut olsa da, genellikle ticari değerinin temel bir parçası olan yazılımın arkasındaki “kavram”ı korumaz. Bu tür kavramlar sıklıkla makinelerin kontrol edilmesi veya verilerin işlenmesi gibi teknik işlevleri yerine getirdiğinden, bu tür teknik işlevleri içeren yazılımla ilgili buluşları korumak için patent sistemine başvurmak çok önemlidir. 

Genel olarak, yazılımların patentler aracılığıyla korunmasında çeşitli yaklaşımlar benimsenmiştir. Bazı ülkeler her tür yazılım için patent verirken, birçok ülkede bilgisayar programları açıkça patentlenebilir konulardan hariç tutulmuştur. Bununla birlikte, bu sonuncu ülkelerin çoğunda, bilgisayar programları yalnızca “olduğu gibi” patentlenebilir değildir, bu nedenle bilgisayar programıyla ilgili teknik nitelikteki buluşlar için patent koruması elde etmeyi mümkün kılar. 

Yazılımlarını patent korumasından hariç tutmanın gerekçesi olarak, genellikle bu alandaki yeniliğin tipik olarak kümülatif, sıralı geliştirmeyi ve başkalarının çalışmalarının yeniden kullanımını içerdiği ve programlar, sistemler, ve ağ bileşenleri, patent sisteminin mekanizmalarına uymaz, çünkü ikinci gelene sunulan seçeneklerin aralığı kısıtlı olabilir. Öte yandan, bazıları, bu alandaki yatırım için yeterli teşvik sağlamak ve bilgisayar teknolojisi ile giderek artan bir şekilde el ele gelişen çeşitli teknolojik alanlarda yeniliği desteklemek için bilgisayar yazılımının patent korumasının gerekli olduğunu savunuyor.

İş Yöntemleri

Son yıllarda, benzer bir konu daha ortaya çıktı. Bu konu iş yöntemlerinin patentlenebilirliği sorunudur. Geleneksel olarak, iş yöntemleri ya kamu malı olmuştur ya da ticari sır yasası kapsamında korunmuştur. Ancak günümüzde bilgi teknolojisi, teknik, ticari ve finansal veriler gibi çeşitli verilerin işlenmesi ve iletilmesi için bir araç olarak bilgi teknolojisini kullanarak yeni iş modelleri için olanaklar sunmaktadır. Bu tür yeni iş yöntemleriyle ilişkili yüksek ekonomik riskler ve toplumumuzda e-ticaretin yaygınlaşması nedeniyle, iş yöntemlerinin patentlenmesinin uygulanabilirliği konusundaki tartışmalar çeşitli forumlarda devam etmektedir.

Sonuç olarak, bilgisayar kodlaması yaşayan ve değişen bir şeydir. Yazılım geliştirildikten sonra bakım ve destek gerektirir. Bu konularda başvuru yapmadan önce doğru bir yönlendirme ile haklarınızı korumak için tecrübeli bir patent vekili ile birlikte çalışmalısınız. 

Çözüm Üreten Yeniliklerinizi “Efor Patent” ile Koruyun!