Patent Değerlemesinin Temelleri

Tasarım patenti

Patent Değerlemesinin Temelleri – Patentten para kazanma, bir fikri mülkiyet portföyünü yönetmenin önemli bir parçasıdır. Ancak belirli bir patentten para kazanma stratejisi izlemeden önce, portföyün değeri hakkında genel bir fikre sahip olmak önemlidir. Genel olarak, patent değerlemesinin karmaşıklıkları ve nüansları, çok fazla deneyim, uzmanlık ve muhakeme gerektiren karmaşık bir girişimdir. Bu nedenle, bir patent değerleme uzmanının uygulayabileceği birçok yaklaşım ve güvenebileceği bilgiler, bir giriş makalesinin kapsamı dışındadır. Bununla birlikte, bu makale, yetenekli fikri mülkiyet avukatlarının değerleme süreci hakkında sağlam bir anlayış geliştirmelerini ve bir uzmanın nasıl ve ne zaman görevlendirileceği konusunda bilinçli kararlar vermelerini sağlayacaktır.

Bir patentte yer alan ekonomik hak, “başkalarını buluşu yapmaktan, kullanmaktan, satışa sunmaktan men etme hakkıdır.” Genel olarak, bazı istisnalar dışında, bu hakkın değeri, patentin bir şekilde şirketin karlılığına katkıda bulunma gücünü yansıtabilir. Bir patentin kâr etme kapasitesini değerlendirirken, birkaç dinamik dikkate değer olabilir.

Patent’in Gelir ve Karlılık Üretme Potansiyeli

Bazı patentler, katma gelirden doğrudan sorumlu oldukları için değere sahiptir. Patentli teknoloji, ürün için o kadar önemli olabilir ki, ek satın alımları tetikleyebilir veya yüksek bir fiyat talep edebilir. Benzer şekilde, patentin konusu patentsiz ürünlerin satışını artırabilir. Örnekler, türev satışları (yedek parçalar, sarf malzemeleri ve bakım hizmetleri) ve konvoylu satışları (genellikle patentli ürünle bağlantılı olarak yapılan satışları) içerir.

Diğer patentli teknolojiler doğrudan gelire katkıda bulunmazlar ancak patent sahibi için değerli olabilirler. Örneğin, patentli teknoloji, bir ürünü üretmeyi daha ucuz hale getirebilir, doğrudan iş yapma maliyetini azaltabilir ve mal sahibinin kârlılığını iyileştirebilir. Diğerleri, doğrudan geliri artırmayan ancak patent sahibinin rakipler tarafından sağlanan özellik tekliflerine ayak uydurmasına olanak tanıyan bir eklenti teknolojisini temsil eder.

Patentler, kârlılıkla açık bir bağlantının olmadığı durumlarda da patent sahibi için değerli olabilir. Patentler, bazı durumlarda, kesinlikle savunma amaçlı amaçlar için de kullanılabilir. Örneğin, patent sahibi, patent sahibinin potansiyel olarak ihlal için dava açabileceği bir teknolojik alanı belirlemek için patente güvenebilir, ancak bu, aynı zamanda, sahibinin bir karşı dava açma olasılığını yükselterek bir dava düşünen rakipleri caydırabilir.

Ek olarak, bazı şirketler, patent birikimini, firmanın bir teknolojik lider olarak itibarını artırabileceği için bir tanıtım aracı olarak görebilir. Bu yollarla, güçlü bir patent portföyü, şirketin mevcut karlılığı üzerinde bariz bir etki yaratmadan potansiyel olarak rekabet avantajı sağlayabilir.

Patentin Niteliği ve Kapsamı

Bazı patentlerin pratik münhasır etkisi, belirli endüstriler, pazarlar veya ürünlerle sınırlıdır. Bir pazarın bir alt bölümünde kademeli bir iyileştirme ile sınırlı olan patentler, bazı durumlarda daha az gelir akışına ve dolayısıyla buna bağlı olarak sınırlı bir değere sahip olabilir. Diğerleri kapsam ve uygulanabilirlik açısından daha geniş olabilir ve çeşitli endüstrilerde, pazarlarda ve ürünlerde pratik ve ticari değer sağlayabilir. Bunlar, birden fazla gelir akışı sağlama potansiyeline sahip oldukları için özellikle avantajlı olabilir. Burada örneğin patent sahibi, belirli bir alanda patent altındaki haklarını elinde tutabilir ve aynı anda başka bir şirkete ayrı bir alanda lisans verebilir.

Patentli Ürün için Pazar Büyüklüğü

Mevcut teknolojiye yüksek düzeyde uzmanlaşmış bir iyileştirme sağlayan veya niş bir ürünü destekleyen patentler, belirli durumlarda nispeten sınırlı bir değere sahip olabilir. Öte yandan, geniş bir pazar çekiciliğine sahip ürünlere katkıda bulunan veya yerleşik bir pazarda mevcut bir üründe önemli bir gelişmeyi temsil eden patentlerin önemli ekonomik getiriler üretmesi muhtemel olabilir. Dolayısıyla, bir patentin ticari değeri, kısmen, patentin ait olduğu ürün için pazarın büyüklüğü ve doğasının bir fonksiyonu olabilir.

“Öncü Patent” ve Rakiplerin Yakınlığı

Birçok patent, mevcut ürünlerde veya teknolojilerde mütevazı veya kademeli iyileştirmeleri temsil eder. Bu iyileştirmeler kendi başlarına oldukça değerli olabilir, ancak aynı şeyi başarmanın mevcut, alternatif, piyasada kabul edilebilir araçlarına kıyasla nispeten daha az değerli olabilir.

Daha nadir, ancak genellikle daha değerli olanlar, öncü patentler olarak kabul edilebilecek, yani yepyeni endüstriler, pazarlar veya ürün hatları yaratan patentlerdir. Yeni çalışma alanları yaratmanın yanı sıra, öncü buluşlar, kısmen önceki tekniğin kıtlığından dolayı hem gerçek anlamda hem de eşdeğerler doktrini altında geniş bir kapsama sahip olabilir. Ek olarak, öncü patent sahibi, rakiplerin kolayca veya hızlı bir şekilde taklit edemeyecekleri bir ilk hareket avantajı elde edebilir. Düzgün hazırlanmış ve kovuşturulmuş bu patentler, nispeten daha geniş bir koruma kapsamı ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı potansiyeli sağlayabilir. Bu nedenlerle özellikle değerli olabilirler.

Patent Sanayi Analizi

Bir patentin karlılığını etkileyebilecek bir diğer faktör, patentli teknolojinin kullanıldığı endüstrinin karlılığıdır. Patent değerinin kapsamlı bir analizi, patentin faaliyet gösterdiği piyasayı tanımlayarak ve bu piyasanın dinamikleri hakkında bir anlayış geliştirerek başlayabilir. Bazı endüstrileri diğerlerinden daha karlı hale getirebilecek doğal faktörler vardır. Bu faktörler;

  • Yeni girenlerin potansiyeli: Giriş engelleri yüksek olan endüstriler, yeni kurulan şirketlerin yerleşik şirketlerle hızla rekabet edebildiği endüstrilerden daha karlı olma eğilimindedir.
  • İkame ürün veya hizmetlerin varlığı: Endüstrinin dayandığı teknoloji, tüketicinin ihtiyacına yönelik yerleşik ve pazar tarafından kabul edilen tek çözümse, o endüstri, bir tüketicinin kolayca değiştirebileceği birçok rakip ürün veya hizmetten birini sağlayan endüstrilerden daha karlı olma eğiliminde olacaktır.
  • Müşterilerin göreceli güç: Alıcıların sağlayıcılara göre gücünü birçok faktör etkileyebilir. Bunlar, fiyat duyarlılığı, pazarlık yeteneği, müşteri bilgisi, müşteri sadakati, değiştirme maliyetleri ve alıcı kararlarının bağımsız veya toplu olma derecesini içerebilir. Diğer her şey bir yana, müşterilerin daha fazla güce sahip olduğu pazarlar, müşterinin gücünün daha zayıf olduğu pazarlardan daha az karlı olma eğilimindedir.
  • Tedarikçilerin göreceli gücü: Bir endüstrideki her firma yalnızca ürün ve hizmet sağlayıcısı değil, aynı zamanda uzmanlaşmış işgücü, hammaddeler, teknolojiler ve dağıtım bant genişliği dahil olmak üzere girdilerin alıcısıdır. Bu nedenle, tedarikçilerle olan güç ilişkisi, müşterilerle olan ilişkiye benzer şekilde karlılığı etkileyebilir.
  • Rekabet yoğunluğu: Bazı endüstriler rakip firmalar arasında kıyasıya bir rekabet görürken, diğer endüstrilerde rekabet daha az yoğundur veya tekeller durumunda mevcut değildir. Hatta bazı endüstriler, görünürdeki rakipler arasında makul miktarda iş birliği bile görüyor. Genelde firmalar arasındaki rekabet ne kadar yoğun olursa, endüstri o kadar az karlı olur.

Patent değerinin değerlendirilmesiyle ilgili olarak genellikle çok çeşitli faktörler bulunduğundan, mümkün olduğunda çok çeşitli verilerin toplanması yardımcı olabilir. Bu, ilgili pazar ve patentli teknolojiyi içerecek ürünler hakkında bilgi toplanmasını gerektirebilir.

Sektörün analizi, potansiyel pazarın büyüklüğü de dahil olmak üzere yukarıda tartışılan faktörlerin çoğunu dikkate alabilir; mevcut rekabetin varlığı, gücü ve yoğunluğu; pazara giriş kolaylığı ve sektörün benzer çözümler sunan diğer pazarlarla ilişkisi. Bu faktörlere göre sadece endüstrinin mevcut durumunu değerlendirmek değil, aynı zamanda muhtemel endüstri büyümesini ve gelecekteki eğilimleri anlamak da önemli olabilir. Kamuya açık bazı sektör bilgileri, sektör veya yatırım hedef kitlesi için yazan özel sektör analistlerinden gelir. Patent sahibi bu kaynaklara abone olabilir veya kendi rekabetçi araştırmasını yürütebilir.

Rekabetçi pazarın parametrelerini anladıktan sonra, ticarileştirilmiş ürün için satış ve gelir projeksiyonları geliştirilebilir. Bazen şirket içinde ürünü ticarileştirecek analistler kendi projeksiyonlarını üretebilirler. Bununla birlikte, mümkün olan en doğru tahminleri yapmak şirketlere fayda sağlayacak olsa da modelin varsayımlarının ve girdilerinin makul olup olmadığı dikkatlice düşünülmelidir. Güvenilir şirket projeksiyonlarının yokluğunda, projeksiyonları bağımsız olarak geliştirmek ihtiyatlı olabilir. Bu, endüstri eğilimleri, potansiyel pazarın büyüklüğü, şirketin izleyeceği fiyatlandırma modeli, üretim kapasitesi ve dağıtım kanallarına erişim gibi bilgilerin yanı sıra diğer faktörlerin gözden geçirilmesini içerebilir.

Efor Patent Ekibi olarak, patent değerleme hizmeti vermekteyiz.

TURKPATENT