Marka Yenileme Nasıl Yapılır ?

Anasayfa » Marka Yenileme Nasıl Yapılır ?

Marka Yenileme

Marka, tescil ettirildikten sonra belli bir süre boyunca kullanılabilir. Marka korunma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık süreyi kapsar. Bu süre 10’ar yıllık dönemler halinde yenilebilir. 10 yıllık sürenin dolması ile birlikte markanın  korunması yani tescilinin devam edilmesi isteniyorsa Türk Patent Marka ve Kurumu nezdinde yenileme işlemi yapılması gerekir.

Efor Patent olarak, markanızın yenileme işlemleri konusunda sizlere önceden bilgilendirme yapıp, gerekli işlemleri sizin adınıza yürütmekteyiz.

Marka Yenileme Nasıl Yapılır ?

Markaların korunmasına ilişkin olarak düzenlenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre markaların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre dolmadan 6 ay önce marka yenileme işlemi başlamakta ve marka yenileme müracaatının yapılması gerekmektedir. Bu süreçte yenileme işlemi yapılmayan markalar kanunen hükümsüz sayılacağı için geri alınması ancak dava ile mümkün olmakta veya koruma hakkı tamamen imkânsız hale gelmektedir.

Ayrıca, SMK 23/3’de, mülga MarKHK’dan farklı olarak kısmı yenileme imkânı getirilmiştir. Buna göre onar yıllık dönemler halinde yapılan yenileme, tescil edilen mal ve hizmetlerin tümü için yapılacağı gibi sadece bazı mal ve hizmetler içinde yapılabilir.

Yenileme talebinde bulunma yetkisi marka sahibine aittir. Birden fazla kişiye ait markanın yenileme talebi ise hak sahipleri tarafından atanan temsilci aracılığıyla yapılır. Hak sahipleri tarafından herhangi bir ortak temsilci atanmadığında, başvuru formunda adı geçen ilk hak sahibinin, ortak temsilci olduğu kabul edilir.

Marka yenileme işlemleri markanın sahibi ya da vekilinin talebi üzerine gerçekleştirilir. Marka yenileme başvurusu için gerekli evraklar; talep dilekçesi, marka yenileme ücretinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu ve vekaletnamedir.

Marka yenileme işlemi nasıl yapılır sorusunun ayrıntılı açıklamasını öğrenmek ve tescilli markanızın yenileme işleminin yapılması için uzman ekibimiz ile iletişime geçmeniz yeterlidir.

Marka yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilmelidir. Aynı süre zarfında yenileme ücretinin de ödenmiş olması ve ödendiğine ilişkin bilginin ilgili formlar vasıtasıyla TürkPatent’e bildirilmesi gerekir. Belirtilen süre içerisinde yenileme talebinin yapılmaması durumunda, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi halinde marka hakkı kendiliğinden sona erer. Yenileme işlemini gerçekleştikten sonra marka sahibine Marka Yenileme Belgesi gelecektir ve marka 10 yıl boyunca korunmaya devam edecektir.

E-imza ile Marka Yenileme

Tescil sonrası işlemlerin mümkün olduğunca online yapılabilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu Çevrimiçi Hizmetler sistemi üzerinden marka yenileme işlemleri online olarak yapılabilmektedir. TürkPatent’in sağladığı online(çevrimiçi) marka işlemi sayesinde süre kazanımı olacaktır ve marka yenileme belgesi daha kısa sürede tarafınıza ulaşacaktır.

Efor Patent vekil firma olarak, marka yenileme işlemlerini online olarak e-imza ile hak sahipleri adına gerçekleştirebilmektedir.

Patent Yenileme Nasıl Yapılır?

Patent ve yararlı model belgeleri belirli bir süre için geçerli olmaktadır. Bu sürenin nihayetinde süresi uzatılabilen patent sistemleri için müracaat yapılması ve patent yenileme işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi halde patent veya yararlı model belgesi ile korunan haklar son bulmaktadır. Dolayısıyla buluş halka ve ticari faaliyetlerde kullanıma açık hale gelmektedir.

Bu belgelerin geçerli alması için patent yıllık ücret ödeme planının düzenli olarak ödenmesi gerekir. Günümüzde pek fazlaca buluş ile kazanılan haklar ödemenin gecikmesi ya da ihmal edilmesi nedeniyle kaybedilmektedir. Efor Patent olarak sunduğumuz başvuru takip edeni ve belge tedavül süresi takibi hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Bir Buluş İçin Alınan Patent Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!