Marka Adres, Ünvan, Nevi Değişikliği

Anasayfa » Marka Adres, Ünvan, Nevi Değişikliği

Marka sahibi ile ilgili değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına geçirilmemesi herhangi resmi yazışmanın marka sahibine iletilememesine ve dolayısı ile marka sahibinin bundan haberdar olamamasına neden olur. Yurtdışı tescillerinizdeki adres değişikliği ise markanızın kullanımı ile ilgili evraklarınızın güncel adres bilgisini içermesi ve dolayısıyla herhangi bir hukuksal işlem (itiraz, dava vb.) kapsamında ilgili Resmi Kurum ya da mahkeme nezdinde geçerli bulunması açısından gereklidir. İstenmeyen hak kayıplarına sebebiyet verebilecek bu gibi durumlardan kaçınmak adına marka üzerindeki adres değişikliklerinin resmi olarak yapılması önemlidir.

Unvan ve nevi değişiklikleri ile ilgili olarak ise, marka sahibi gerek gümrük kontrollerinde sorun yaşamamak için gerekse herhangi bir hukuksal işlem kapsamında ilgili Resmi Kurum ya da mahkeme nezdinde markanın kullanımı ile ilgili evrakların (faturalar, gümrük çıkış ve giriş evraklar) geçerli bulunması açısından unvan ve nevi değişikliği kaydı yapılmalıdır.

Unvan, adres ve nevi değişikliği işlemlerinizi sadece yurtiçi tescillerinizle sınırlı tutmayarak yurtdışı tescilleriniz için de gerçekleştirmeniz gerekir. Yurtdışı tescillerin değişikliklerinin kaydı ilgili Resmi Patent ve Marka Ofislerine başvurmak suretiyle gerçekleştirilir.

Bu kapsamda Efor Patent, talimat vermeniz halinde tüm değişikliklerinizin marka siciline kaydedilmesi için gerekli başvuru işlemlerini yapacaktır.