Yazılım Telif Hakkı

Bilgisayar Yazılımı Telif Hakkı

Yazılım Sektöründe Telif Hakları; Bilgi toplumunun en önemli unsurlarından olan bilgisayar yazılımları; “eserler” kapsamında değerlendirilmekte ve yazılım telif hakkı ile korunabilmektedir. Ülkemizde sadece bilgisayar üzerinde çalışan yazılımlar; teknik özellik içermedikleri ve sanayiye uygulanabilirlik ölçütünü taşımadıkları gerekçeleriyle patent tescili ile değil yazılım telif hakkı tescili ile korunabilmektedir.

Ancak bilgisayar dışında kullanılan yazılımlarının donanım/donanımlar ile birlikte kullanılmasına ilişkin yöntemler ya da yazılım ile geliştirilen cihazlar Avrupa Patent Sistemi uyarınca patent ile korunabilmektedir. Örneğin hepimizin kullandığı cep telefonlarındaki yazılımlar, endüstride kullanılan makinelerdeki yazılımlar, banka pos cihazlarındaki yazılımlar gibi unsurlar patent ile korunmaktadır. EFOR PATENT, deneyimli uzman kadrosu ile, bilgisayar yazılımlarınızın kayıt tescili ve korunması aşamasında her türlü danışmanlık hizmetini, müşteri odaklı yaklaşımı, size özel çalışmaları ve önerileri ile hizmetinize sunmaktadır.

Sizden alınacak bilgiler doğrultusunda uzman mühendislerimizin yönlendirmeleri ile, yapılacak yazılım patenti, yazılım telif hakkı işlemleri üç seçeneklidir;

  1. Sadece bilgisayar yazılımına ilişkin ESER koruması için girişimde bulunulması
  2. Sadece bilgisayar yazılımını içeren donanım/yöntem için patent başvurusuna ilişkin işlemlerin başlatılması
  3. Her ikisinin birlikte yapılması

Bilgisayar programları ve veritabanı tescili için başvurulduğunda aşağıda belirtilen belgelerin EFOR PATENT’e iletilmesi gerekmektedir.

1. Noter onaylı Vekâletnamemiz
2. Örneği tarafımızdan verilecek Taahhütname. (Noter onayına gerek yoktur.)

3.1 Bilgisayar Programları için;

Aşağıda belirtilen bilgiler “text” formatında “unicode” karakterlerden oluşacak şekilde (DVD, CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak verilir. A) Ticari sırrı olmayan bilgisayar programları söz konusu olduğunda alenileşmiş olsun ya da olmasın bilgisayar programının belirleyici özelliklerini taşıyan (kaynak kodunun ilk yirmi beş ve son yirmi beş sayfası; eğer elli sayfadan az ise tümü), herhangi bir araca gerek olmaksızın görülebilecek şekilde, varsa özel işareti ile birlikte çoğaltılmış bir kopya, B) Ticari sır içeren bilgisayar programları söz konusu olduğunda ilk ve son yirmi beş sayfalık ticari sırlar bloke edilmiş şekilde kaynak kodu veya bloke edilmeksizin ilk ve son on sayfası veya amaç kodunun ilk ve son 25 sayfası ile kaynak kodunun herhangi bir on veya daha fazla ardışık sayfası veya elli sayfadan kısa uzunluktaki programlar için ticari sırlar bloke edilerek tüm kaynak kodu, C) Yeniden düzenlenmiş olan bilgisayar programları söz konusu olduğunda düzeltmeler ilk ve son yirmi beş sayfada yer alıyorsa (2) numaralı alt bentte düzenlenen seçeneklerden biri, değilse; bloke edilmemiş şekilde kaynak kodunun düzeltmelerin de bulunduğu yirmi sayfası veya bazı bölümler bloke edilerek düzeltmelerin yer aldığı elli sayfası.

3.2 Veri Tabanları için;

Aşağıdaki bilgilerin “XML” formatında dijital ortama kaydedilmiş (DVD, CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak verilir. A) Tek dosyalı veri tabanları (tek bir konuya ilişkin veri kayıtları) söz konusu olduğunda, ilk ve son yirmi beş sayfa, bunun verilememesi durumunda ilk ve son 25 veri kaydı, B) Birden çok dosyalı veri tabanları (ayrı ve farklı veri kaydı grupları) söz konusu olduğunda hangisi daha azsa her bir dosyadan veya tüm dosyalardan elli veri kaydı, bunun verilememesi durumunda elli sayfa veya tüm veri kaydı,

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’ na göre mali haklara tecavüz başlığı altında bilgisayar programları ve veri tabanları tescili alan firma veya şahıslara tanınan hukuki haklar aşağıdadır;

1. Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis veya 10 milyar liradan 50 milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden, 2. Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satan kişiler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis veya 5 milyar liradan 50 milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden, 3. Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen, çoğaltan, yayan, Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan, eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden, Bir Kişiler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 milyar liradan 150 milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur. C) Yeniden düzenlenmiş veri tabanları (tek veya birden çok dosyalı) söz konusu olduğunda elli sayfa veya düzenlemeleri gösteren kayıtlar veya elli sayfadan az ise düzenlenmiş tüm bölümler, şifrelenmiş veri tabanları için tüm bölümler ile şifre açıklaması.

Yazılımla Birlikte Alınan Patentlere Örnekler

– Kanal taramaya ilişkin bir yöntem – Sözcük tabanlı tarama yöntemi – Merkezi şifreleme sistemi ve yüksek şifreleme akışı olan yöntem – İletişim ağlarının simülasyonu için usul ve sistem, bunun için obje ve bilgisayar programı ürünü – Bir ürün üretme ve satma yönteminde fabrika satışı ve çoklu müşteri seçimi sunmak üzere hazırlanan sistem yazılımları

Yazılım Telif Hakkı Başvurusu

Kültür Bakanlığı’na bağlı olan, Telif Hakları Geneldürlüğü‘ne kayıt-tescil birimine başvuru yaparak belge alımı yapmaktayız. Yazılımlarınızı koruma altına almak için yazılım telif hakkı başvurusunda bulunun. Ayrıntılı bilgi için uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun

Efor Patent uzman ekibi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.