Marka Kullanım İspatı Yapılamaması Marka Hakkını Kaybettirebilir.

Marka Kullanım İspatı ile ilgili olarak Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) 9. maddesinde; “Marka Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

Marka Kullanım İspatı Yapamayan Marka Sahipleri Markalarını Kaybetme Riski Altındalar!

Marka tescili,  ticaret hayatında kullanılması şartıyla 10 yıllık koruma hakkı vermektedir. 5 yılı aşkın süredir kullanılmayan markaları almak isteyen üçüncü kişiler tarafından “marka hükümsüzlük davası” açılabilmektedir. Mahkemede “marka kullanım ispatı” yapamayanlar marka haklarını kaybetmektedirler.

SMK‘nın  2024 yılbaşından itibariyle yürürlüğe  girecek olan 26. maddesiyle, TÜRKPATENT marka iptal kararı verme konusunda karar merci haline gelecektir. Üç yıl sonra, herhangi bir kişi beş yılı aşkın süredir tescilli olan herhangi bir marka için kullanımın ispatlanmasını TURKPATENT’e arz edebilecektir. Kurumda marka sahibinden bir aylık süre zarfında marka kullanımını ispatlamasını isteyecektir.  Kanıtlayamaz ise, markanın iptaline karar verebilecek ve karşı taraf markanın yeni sahibi olacaktır.

Tescilli Bir Markaya Benzer Yeni Tescillerin Engellenebilmesi için “Marka Kullanımı İspatı” Gerekmektedir.

SMK 19. maddesinde; “Marka yayımına marka benzerliği gerekçesiyle yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru tarihinden önceki beş yıllık süre içinde  Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından markanın kullanımının (bir aylık süre içerisinde) ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir” hükmü yer almaktadır.

Marka kullanım zorunluluğu nedeniyle, Markasını kullandığını ispatlamak, marka hakkı sahibinin sorumluluğundadır. Marka sahipleri daha tescil belgelerini almalarından itibaren markalarını ticarette kullandıklarını ispatlayıcı belgelerini, fiziksel ve dijital olarak arşivlemeye başlamaları gerekmektedir ki 5 yıl sonra gerektiğinde hazır olsun! Aksi takdirde  geriye dönük olarak yeterince belge toparlayamama nedeniyle, benzer marka tescillerini engelleyememenin ötesinde, marka hakkını kaybetme riski ile karşılaşacaklardır.

Marka Kullanım İspatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Markanın Ticarette Kullanıldığının Delilleri; Markanın yer aldığı fatura, katalog, fiyat listesi, reklam ve tanıtımla ilgili görsel, video ve harcamalara ilişkin belgeler, kamuoyu ve pazar araştırma raporları, fuar katılım belgeleri, ticari faaliyete ilişkin belgeler, vergi levhası, sicil gazeteleri, oda kayıtları, kalite belgeleri, sertifikalar, ödüller, markalaşma yatırımları vb. diğer resmi nitelikte belgeler de kullanımı kanıtlayan belgelerdir. Bu sayılan belgelerin hepsi kullanım ispatına konu olan markayı, markanın tescilli olduğu alanları, tarih ve firma bilgilerini net olarak içermesi şartıyla delil olarak sayılmakta olup, aksi durumda geçersizdir. Ayrıca ticarette ciddi miktarda kullanım şartı aranmakta olup, yetersiz görülen derecedeki kullanımlar kabul edilmemektedir.

Yukarıda bahse konu mevzuat ve uygulamalar yurtdışı marka tescilleri için de geçerlidir. Yurtdışında marka tescili alan ihracatçı yerli firmalarımız, yurtdışında söz konusu yasal problemlerle karşılaşmamak için gerekli ön hazırlıkları yapmalıdırlar.

Efor Patent olarak,  Müvekkillerimizle ilgili olarak, TURKPATENT veya MAHKEME tarafından gelecek taleplere en hızlı ve etkin şekilde cevap vermeyi hedeflemekteyiz. Bu amaçla; Müvekkillerimizin marka kullanım ispatı belgelerinin yasal geçerliliğinin kontrolünün yapılması, türlerine göre tasniflenerek sıralanması ve dijital olarak arşivlenmesi hizmetlerini vermekteyiz. 

Detaylı bilgi için müşteri danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Efor Patent | Marka Kullanım İspatı | Tescilleyin  Sizin Olsun