ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Anasayfa » ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre yönetim sistemi; Kuruluşlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, olumsuz etkilerini kontrol altına almalarını, çevre kirliliğini önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli iyileştirmelerini ister.

ISO 14001 Çevre yönetim sistemi; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak prensiplere sahip olduğu için bu temelin üzerine entegre edilerek kurulabilir.

Bugünün iş dünyasında sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan ürünü veya hizmeti güvence altına almak yetmemektedir. Kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumlulukları yerine getirmeleri de beklenmektedir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ OLAN BİR KURULUŞ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUŞ AŞAMALARI

1 – Mevcut Durumun Tespiti
Mevcut durum tespitinde kuruluşun çevresel unsurları, yasal mevzuat ve diğer gerekliliklere karşı mevcut durumu, mevcut çevresel uygulamalar ve geçmişte yaşanan çevresel kazalar belirlenir. Bu şekilde kuruluşun çevresel fotoğrafı çekilir.

2 – Çevre Yönetim Sistemi Oluşum Planı
Çevre yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek ekibin ve bu ekibe destek olacak diğer kişilerin zaman ve iş gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, periyodik olarak gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellenir.

3 – Eğitim
Çevre yönetim sistemi eğitimi önce en önemli olan veya yönetici çalışanlara tanıtılır. Diğer çalışanlara ise seviyelerine, yetki ve sorumluluklarına uygun bir formatta aktarılır. Böylece herkes bilmesi gerektiği kadarını öğrenir. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

4 – Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması
Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımların önderliğinde önemli çevresel unsurların belirlenmesine ilişkin bir metot oluşturulur ve önemli çevresel unsurlar tespit edilir. Üst Yönetim tarafından önemli çevresel unsurları belirleyen bir çevre politikası oluşturulur. Önemli çevresel unsurlar temel alınarak kuruluşun çevresel amaç ve hedefleri belirlenir. Çevre Yönetim programı hazırlanır. Önemli çevresel unsurları kontrol altına alacak uygulama yöntemleri belirlenir. Çevresel riskler ve olabilecek acil durumlar ve bu durumlarda yapılması gerekenler belirlenir. Çevresel performans göstergelerinin ve operasyonel kontrol parametreleri de yine bu aşamada belirlenmelidir.

5 – İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi
Çevre yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.

6 – Yönetimin Gözden Geçirmesi
Üst yönetim çevre yönetim sistemini; politikayı, iç tetkikleri, hedefleri, çevre yönetim programını, düzeltici/önleyici faaliyetleri, ilgili taraflardan alınan şikayetleri, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını kontrol eder, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!