Faydalı Model

Faydalı Model Patent Değerleme

Faydalı Model Nedir?

Faydalı Model Nedir: ülkemizde ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süreyle buluşu olan ürün veya hizmeti üretme ve pazarlama hakkının verilmesidir.

Faydalı modeller, kısmi teknik alanlarda küçük ve orta ölçekli sanayicilerin geliştirdikleri küçük buluşlarını korumak amacıyla verilen bir belge olduğu kabul edilmektedir. Faydalı model koruma süresi 10 yıldır.

 

Faydalı Model Ne İşe Yarar ?

Faydalı model korumasının yararları nelerdir ve faydalı model ne işe yarar ? – Faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de maliyet açısından daha elverişli olabilir.

Küçük veya büyük işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilme tehlikesi mevcuttur. Faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı patent tesciline benzer haklar sağlar. Üretimi arttıran, basitleştiren,kalitesini yükselten,üretim usul ve uygulamasını değiştirerek, çevre kirliliğini azaltan küçük mütevazi buluşlarında teknik gelişime çok önemli katkıları olduğundan faydalı model belgesiyle, korunması benimsenmiştir.

 

Faydalı Model Özellikleri

 

  • Faydalı model belgesin almak bütçenizden ve zamanınızdan kar etmenizi sağlar.
  • Faydalı model belgesi alarak ekonomik varlığınızın devamını sağlayabilir ve sektörde taklit edilme olasılığını azaltabilirsiniz.

 

 

Faydalı Modelin Patentden Farkı

Gelişmiş olan ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki en önemli fark Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarına gereken önemi vermeleri ve ortaya çıkardıkları yeniliklerini koruma altına almalarıdır. Rakiplere karşı rekabet avantajı sağlamanın en iyi yolu patent almaktır. Bu süreçte Uzmanlarımız Güvenilir Çözüm Ortağınız Olacaktır.

Bir devlet kurumu tarafından (Türkiye’de yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu) endüstriyel bir buluşun sahibine verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan resmi bir belgedir. Maddi anlamda bir değere sahip olan patent tescil belgesi, sahibine belirli bir süre için buluşla ilgili tekel hakkı sağlar ki bu emsalsiz bir rekabet gücüdür.

Faydalı Model Belgesi; Endüstriyel ürünlerde yapılan yenilikler için 10 yıllık bir koruma hakkı kazandıran resmi bir belgedir. Faydalı modelin patentten farkı ; Faydalı Model Belgesi için “buluş basamağı” aranmamaktadır. Ayrıca üretim yöntemleri ile kimyasal formüller için faydalı model belgesi verilmemektedir. Faydalı model belgesi alımı patente kıyasla daha ucuza mal olmakta ve süreç olarak daha kısa sürmektedir. TÜRKPATENT

Patent/Faydalı Model Tescili

Efor Patent, Buluşlarınızın Patent tescilinin yapılması ve hukuki korunmasında hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınızdır.