Yerli Üretim Patentle Desteklenmeli

Ülkemizde yerli üretim patentle desteklenmeli ve edindiğimiz her patent, Türkiye’nin teknolojik ilerlemesinin sağlanması için yol gösterici nitelikte olacaktır. Bugün gelişmiş ülkeler patent konusunda sürekli ilerleme kaydederken Türkiye’nin kaybedecek bir zamanı yoktur.

Türkiye’nin yeni bir sistemle hedeflerine ulaşabilmek için aynı kararlılık ve azimle yürümesi gerekmektedir. Ülkemizin bulunduğu konumdan daha fazlası olabilmek için üretim ve daha çok yatırım yapması gerekiyor. Özellikle ülkemizde son zamanlarda AR-GE konusunda yapılan ataklar yavaş yavaş sonuçlarını gösteriyor ama belirlenen hedeflere bu hız ile yetişebilmek oldukça zor görünüyor. İhracat odaklı bir büyüme modeline ağırlık vererek, ihracat ürünlerimizin kilogram bazında değerini en azından iki katına yükseltmeliyiz. Bunun en iyi yolu da teknolojiye ve Ar-Ge ‘ye yatırımdan geçiyor. Teknoloji üretmek yerine satın almayı tercih edersek maalesef ne orta gelir tuzağını aşabiliriz ne de dünyada karar verici ülkelerin arasına girebiliriz.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin patent piyasasında hakimiyeti güçlenerek devam etmektedir. Amerika, Çin, Almanya, Güney Kore, İngiltere başta olmak üzere  her yıl onbinlerce patent alınıyor. Ülkemizde ise teknolojik yatırımlarını tamamlamış birkaç önemli firma dışında ciddi bir gelişme görünmüyor. Devletimizin önceki yıl çıkardığı kanunlar sayesinde belli başlı kıpırdanmalar gözlemliyoruz fakat dünya ile rekabet edebilmenin çok uzağındayız. Yerli  üretim modellerinin patentle desteklenmesi gerekiyor. Alınan her patent, yapılan teknolojik ataklar için zırh görevi görür. Ülke olarak ekonomik konularda kaybedecek zamanımız yoktur. Özellikle dünyada sanayi, eğitim ve diğer tüm alanlarda inovatif gelişmelerin hızlandığı günümüzde zamana ayak uydurmamız gerekmektedir.

Efor Patent olarak; “Yerli Üretim Patentle Desteklenmeli” konusunda ülkemizde patent bilincinin arttırılması için, üniversitelerde, iş insanı derneklerinde, KOBİ’lerde “Patent Eğitimleri” organize ederek sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!