Yenilikçilerin Kaçınması Gereken Patent Başvuru Tuzakları

Patent Tarifnamesi

Patentler, bir işletmenin teknik inovasyonu için güçlü bir koruma sağlayabilse de bu sınai mülkiyet hukuku, yenilikçilerin akıllarında tutması gereken bazı son başvuru tarihleri ​​ile birlikte gelir. Bu makale de dikkat edilmesi gereken birkaç yaygın tuzak sunulmaktadır.

Buluşunuzu Kamuya Açıklamadan Önce Patent Başvurunuzu Yaptırın

Genel olarak Türkiye’de ve uluslararası patent kanununda, bir mucit kendi buluşunu sadece birkaç kişiye kamuya açıklasa bile, kamuya açıklamayı önceki teknik olarak görür. Mucitler, buluşlarını halka duyurmadan önce Türk Patent ve Marka Kurumu’na bir patent başvurusu yapmayı düşünmelidir. Başvurusu yapılmış bir patent başvurusu, mucidin “patent koruma altında” etiketini kullanmasına izin verir ve dosyalanmış başvurunun buluşu tanımladığı ölçüde buluşu korur.

Patent haklarını öldüren unsurlar kamuya açıklama, buluşu teknik bir makalede veya bir web sitesinde yayınlamak, bir ürünün kullanımını satmayı veya satmayı teklif etmek de dâhil olmak üzere birçok şekilde olabilir. Buluşun başka bir kişiye dahil edilmesi, buluşun halka açık olarak gösterilmesi veya üçüncü kişilere buluşun anlatılması da olabilir. Örneğin, ticari fuarlar, mucitlerinin patent koruması elde etmesini engelleyen ve buluşların kamuya açıklanmasına sebep olan etkinliklerdir. Mucitler, bir ticaret fuarında, bir dergide, bir web sitesinde, ticari anlaşmalar sırasında veya diğer herhangi bir halka açık şekilde sergilemeyi veya tartışmayı planladıkları herhangi bir buluş için patent başvurusunda bulunmayı düşünmelidir.

Girişimci ve küçük işletme fikri mülkiyet sahipleri, kamuya açıklamayı durdurmak için gizlilik anlaşmalarını kullanırken dikkatli olmalıdır. Başka bir taraf gizlilik sözleşmesini ihlal ederse ve bir buluşu kamuya açıklarsa, mucit yalnızca diğer tarafa karşı bir sözleşme iddiasında bulunabilir. Bununla birlikte, kamuya açıklama, buluşu yine de patentsiz hale getirecektir. Ek olarak gizlilik sözleşmeleri, mucidin fikri mülkiyet haklarına karşı sonuç veren nüanslar içerebilir.

Sınai Mülkiyet Kanunu, bir mucidi kendi kamu açıklamalarından veya önceki teknik haline gelen yazılarından buluşuna yönelik ispat hakkı sunabilir. Ancak yenilikçiler, kendi kamuya açıklamalarına karşı sağlam bir koruma olarak bu sınırlı istisnaya güvenmeden önce tereddüt etmelidir. Bu istisna, korumalarını geçersiz kılabilecek tuzaklar ve sınırlamalarla birlikte gelir ve daha sonra bir patenti geçersiz kılmak için temel olarak kullanılabilir. Dosyalanmış bir patent başvurusuna güvenmek, bir buluşun patentlenebilirliğini korumak için bu sınırlı istisnaya güvenmekten çok daha iyi bir seçenek sunar.

Yenilikçiler, bir buluşun kamuya açıklanmasından önce, bir başvurunun taslağının hazırlanması ve dosyalanması için mümkün olan en kısa sürede bir patent vekiline başvurmayı düşünmelidir. 

Farklı Ülkelerde Koruma Sağlamak için Başvuru Tarihlerini Kaçırmayın

Girişimciler, Türkiye dışında başvuru yapmak ve buluşunu koruma altına almayı düşünüyorsa, iş stratejisi açısından da mantıklıysa başvuru sürelerini kaçırmadan başvuruda bulunmayı düşünmelidir. Çeşitli patent başvuru anlaşmaları, mucitlerin öncelik hakkı talebinde bulunabilmesi için Türkiye başvurularına dayanan yabancı patent başvurularını takip etmek için uymaları gereken bu son tarihleri ​​belirler.

İş stratejisi temelinde mantıklıysa, patent korumasını Türkiye ile sınırlamamak gereklidir ve yenilikçiler, patentler için farklı ülkelerde başvuruda bulunmayı düşünmelidir. Girişimciler ve işletmeler, son başvuru tarihleriyle ilgili olarak bir Efor Patent gibi tecrübeli danışmanlar ile çalışmalıdır.

Düşünen Değil Tescilleyen Kazanır. Patent Almayı Ertelemeyin.

 

TÜRKPATENT