Yapay Zekâ Patentleri

Yapay Zeka

Yapay Zekâ Patentleri | Yapay Zekâ (Artificial Intelligence), bilgisayarların veya makinelerin çeşitli faaliyetleri, veri toplayarak ve deneyimler edinerek öğrenmesidir. Toplanan yeni veriler ile Yapay Zekâ (AI), uyum sağlamayı öğrenebilir ve insan benzeri görevleri yerine getirebilir. İnsanın öğrenme ve düşünme yöntemleri örnek alınarak yapılan Yapay Zekâ çalışmaları günümüzde epey yol kat etmiştir. Bunlara örnek olarak satranç oynayan bilgisayarlar ve kendi kendine giden otonom arabaları gösterebiliriz.

Yapay Zekâ yani Artificial Intelligence teriminin doğuşu 1956 yılına dayanmaktadır. Bilim adamlarının bir araya geldiği, Birleşik Devletler Dartmouth’da yapılan bir konferansta C. Shannon, A. Newell, J. McCarthy, M. Minsky ve H. Simon isimli bilim adamları, zekâ ile donatılmış bilgisayar programlarını gerçekleştirme olasılığını araştırmayı öne sürmüşlerdir. Buradan yola çıkarak Artificial Intelligence terimi kullanılmaya başlanmış, ilk Yapay Zekâ programları ve bir Yapay Zekâ programlama dili olan LISP ortaya çıkmıştır.

Öğrenme yetisine sahip olan ve insan zekasından bağımsız olarak kendi kendine gelişebileceği düşünülen Yapay Zekalar şu amaçlarla yapılmıştır;

  • Makinaların daha akıllı ve daha faydalı olması,
  • İnsan zekasını daha iyi anlamak,

Bu amaçlardan yola çıkarak geliştirilen Yapay Zekalar, büyük miktarda veriyi, hızlı bir şekilde yineleyerek işlemekte ve algoritmalarla birleştirerek çalışmaktadırlar. Geniş bir çalışma alanına sahip olan Yapay Zekalar, insanın düşünme işlemlerinin bazı yönlerini büyük ölçüde basitleştirmekte ve hızlandırmaktadırlar. Tüm bu yeteneklerle birlikte Yapay zekaların hiçbir zaman insanoğlunun yaratıcılık, duygu ve mizaç gibi özelliklerine sahip olmayacağı ön görülmektedir.

Yapay Zekâ Patentleri

Tarihsel açıdan Yapay Zekâ üzerine yapılan ilk çalışmalardan günümüze değin patentler incelendiğinde WIPO’nun raporuna göre son zamanlarda Yapay Zekâ Patentlerinde ciddi bir büyüme mevcuttur. Rapora göre 2013 yılından günümüze Yapay Zekâ patent başvuruları önemli ölçüde artmıştır. Rapora göre bu patentlerin iki büyük oyuncusu Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’dir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Yapay Zekâ Patentlerinde IBM ve Microsoft şirketleri öncü durumdadırlar. IBM (8290 patent) ve Microsoft (5930 patent) Yapay Zekâ teknikleri ve uygulamalarını kapsayan geniş portföylere sahiptirler. WIPO’nun raporuna göre Google ise, Yapay Zekâ yatırımları bakımından ilk sırada yer almaktadır. Yine rapora göre Yapay Zekâ konusunda Chinese Academy of Sciences’ında öne çıkan kurumlar arasındadır.

Türkiye’de Yapay Zekâ çalışmaları özellikle son 5 yıldır yoğunluk göstermektedir. Bu alandaki çalışmalar genellikle Türkiye Yapay Zekâ İnsiyatifi (TRAI) tarafından takip edilmektedir. Türkiye’de pek çok farklı alanda Yapay Zekâ girişimleri olan startuplar mevcuttur.

Gelecekte Yapay Zekâ ile donatılmış bilgisayarlar, makineler ve sistemler hayatımızda daha aktif olarak rol almaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bununla birlikte Yapay Zekâ patent sayıları da her geçen gün artış gösterecektir.

Efor Patent Ekibi olarak; Ülkemizin bu yarışta olması gereken yeri alması için Yapay Zekâ Ar-Ge çalışmalarının arttırılmasını temenni ediyoruz.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!