TÜRKPATENT 2021 Yılı Sınai Mülkiyet İstatistikleri

Türkiye’de 2021 yılında yapılan yerli patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuru ve tescil sayılarında 2020 yılına göre artış yaşandı. Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan sınai mülkiyet başvuru sayıları pandemi sürecine rağmen 2020’de olduğu gibi artarak devam etti. 2020 yılına göre 2021’de özellikle yerli sınai mülkiyet tescil sayılarında önemli derecede artışlar görüldü.

 • Yerli patent başvurularında %3
 • Faydalı model başvurularında %24
 • Marka başvurularında %13 ve
 • Tasarım başvurularında %41 artış gerçekleşti.

 

TÜRKPATENT’e 8 bin 439 patent, 4 bin 418 faydalı model, 176 bin 493 marka ve 59 bin 247 tasarım olmak üzere toplam 248 bin 597 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı.

 • Yerli Patent Tescil Sayısı %51 artarak 3 bin 342’ye ulaşırken
 • Yerli Faydalı Model Tescil Sayısı %120 artarak 2 bin 513’e
 • Yerli Marka Tescil Sayısı %33 yükselişle 114 bin 242’ye
 • Yerli Tasarım Tescil Sayısı %16 artarak 44 bin 278’e ulaştı.

 

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından 2020 yılının aralık ayında yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu’na göre Türkiye, ülkeler bazında;

 • Patent başvurularında dünyada 14.
 • Marka başvurularında 7.
 • Tasarım başvurularında 4.
 • Genel sınai mülkiyet sıralamasında ise dünyada 9. sırada yer aldı.

 

Türkiye’nin 2011’den bu yana Avrupa’da en fazla marka başvurusu yapılan ülke konumunda olması ile TÜRKPATENT, 2017 yılından şimdiye kadar WIPO nezdindeki 23 uluslararası otoriteden biri olarak 2020 yılında dünyada en fazla uluslararası araştırma raporu düzenleyen ilk 10 kurum arasında yer almayı başardı.

 

Sınai Mülkiyet Kanununun Amacı Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal İlerlemeye Katkı Sağlamaktır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun amacı; Patent, faydalı model, marka, tasarım, coğrafi işaretlere ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde, farklı, yaratıcı ve yenilikçi düşünme daha önemli hale gelir. Bu dönemde yenilikçi düşünme ve inovasyonu şirketin tüm bölümlerinde hakim kılmak, önceliklendirmek ve ödüllendirmek gereklidir. 

Krizler eski köye yeni adet getirmenin (inovasyonun) tam zamanındır. Çünkü değişimler kriz zamanında herkesçe daha kolay benimsenir. 

Şirketler, patent veri tabanlarından istifade ederek, kendi sektöründeki teknolojik yenilikleri takip etmeli, bu yolla yenilik/teknoloji geliştirme becerisini ileriye taşıyarak rekabet gücünü arttırmalıdır! 

Efor Patent Ekibi olarak, 20 yılı aşkın süredir, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve hukuki olarak korunması hizmetleri veriyoruz. Katma değerli hizmetlerimizle şirketlerin rekabet güçlerinin arttırılmasına destek olmaktayız.