Türkiye’nin Patent Haritası

Türkiye’nin Patent Haritası

Efor Patent | Türkiye’nin Patent Haritası raporu incelendiğinde 2019 yılı sonuna kadar yayınlanmış olan 75.000 patent/faydalı model başvuru sayısı olup, bunların 40.100 tanesi tescillenmiştir.

Türkiye’nin Patent Haritası Raporu 2009 ile 2019 yılları arası patent başvuru istatistikleri incelendiğinde Türkiye’de yapılan patent başvurularında %11’lik bir artış görülmektedir. Ayrıca yabancı firmaların buluşlarını Türkiye’de korumak için yaptıkları patent başvuru sayısında da %6’lık bir artış göze çarpmaktadır.

Ülkemizde faaliyet gösteren yerli firmalar, kurumlar, üniversiteler ve kişiler tarafından yapılan başvuru ve tescil sayıları şehirlere göre analiz edilmiştir. 31 Aralık 2019 yılına kadar ülke genelinde yapılan tüm patent başvurularının %43,83’ü İstanbul’dan yapılmıştır. İstanbul’u %11,70’lik bir pay ile Ankara izlemektedir. Ülke genelinde patent tescillerinin ise %51,67’si İstanbul’dan yapılmıştır.

Türkiye’de üniversiteler tarafından oluşturulan ve teknoloji girişimlerinin araştırma-geliştirme süreçlerinin desteklendiği Teknoparklarda patent/faydalı model başvurularında ilk sırada 446 başvuru ile Yıldız Teknopark yer almaktadır. İkinci sırada 399 başvuru ile İTÜ ARI Teknopark ve üçüncü sırada ise 139 başvuru ile ODTÜ Teknopark bulunmaktadır.

Türkiye’de firmalar ve kurumlar tarafından yapılan patent başvuru istatistikleri incelendiğinde ilk sırayı 3093 başvuru ile Arçelik almaktadır. Arçelik firmasını 1900 patent başvurusu ile Vestel izlemektedir. Turkcell 1729, Ford Otomotiv 1075, Tofaş 495, Türk Telekom 492, BSH Türkiye 479 ve Aselsan 392 patent başvurusu ile ilk sıralarda yer almaktadırlar.

En çok patent sahibi olan üniversiteler arasında ilk sırayı 549 Patent ile İstanbul Üniversitesi almaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi 479 patent ile ikinci sırada, İTÜ 133 patent ile üçüncü sıradadır. Top 10 üniversitenin listelendiği patent haritasında İTÜ’den sonra sırasıyla Sabancı Üniversitesi 86 patent, Yeditepe Üniversitesi 78 patent, Koç Üniversitesi 76 patent, Gaziantep Üniversitesi 71 patent, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 70 patent, İstanbul Aydın Üniversitesi 70 patent ve Özyeğin Üniversitesi 67 patent ile yer almaktadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerden Avrupa Patent Belgesine sahip olan ilk sekiz üniversite arasında ilk sırayı 23 patent ile Sabancı Üniversitesi almaktadır. Sıralamaya göre; Koç Üniversitesi 16 patent, Yeditepe Üniversitesi 12 patent, Özyeğin Üniversitesi 8 patent, İstanbul Üniversitesi 7 patent, Boğaziçi Üniversitesi 4 patent, Uludağ Üniversitesi 3 patent ve İTÜ 3 patente sahiptir.

Türkiye’de faaliyet gösteren yerli kurumlar, firmalar, üniversiteler ve kişiler tarafından yapılan patent başvuruları arasında ABD, Avrupa ve Asya’da tescil edilmiş en az 1 patent olanlardan ilk 10’u belirlenmiştir. Buna göre; Arçelik 67, Tübitak 14, Kordsa 11, Sanko Tekstil 9, Sabancı Üniversitesi 9, Koç Üniversitesi 7, Aselsan 5, Aksistem 4, Arfesan Arkan Fren 4 ve Vestel 3 patente sahiptir.

Teknoloji Segment Analizi – Türkiye’nin Patent Haritası

Efor Patent|Türkiye’de yerli teknoloji patent analizinin de yer aldığı Türkiye’nin Patent Haritası Raporu’nda 15 farklı kategoride yapılan patent başvuruları incelenmiştir.

Bu kategoriler ve patent başvuru sayıları;

 • Otomotiv Teknolojileri: 9642
 • Beyaz Eşya-Elektrikli Ev Aletleri: 7450
 • Bilgisayar Teknolojileri: 4062
 • Medikal Teknolojiler: 3965
 • İletişim Teknolojileri: 3860
 • İlaç Teknolojileri: 2345
 • Gıda ve İçecek Teknolojileri: 2248
 • Çevre – Yeşil Teknolojileri: 1973
 • Tekstil Teknolojileri: 1483
 • Havacılık Teknolojileri: 661
 • Enerji Depolama Teknolojileri: 492
 • Biyoteknoloji: 476
 • Mikro-organizmalar ve Genetik: 385
 • Yarı İletkenler: 285
 • Nanoteknoloji: 146

 

1) Otomotiv Teknolojileri

Teknoloji Patent başvuru sayılarında ilk sırada yer alan Otomotiv Teknolojileri 2019 yılı hariç son 5 yılda patent başvurusunda artış göstermiştir. Bu teknoloji alanında en çok patent başvurusu yapan üniversite, 36 patent ile İstanbul Üniversitesidir. Firmalar içinde ise 726 patent ile Ford Otomotiv yer almaktadır.

2) Beyaz Eşya-Elektrikli Ev Aletleri

Beyaz Eşya-Elektrikli Ev Aletleri alanında yapılan teknoloji patent başvurularında son 5 yılda ciddi oranda artış gerçekleşmiştir. Bu alanda en çok patente sahip olan firma, 2406 patent ile Arçelik’tir. Arçelik firmasını 575 patent ile Vestel izlemekte ve sonrasında BHS Türkiye 235 patent ile arkalarından gelmektedir.

3) Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Teknolojileri alanında yapılan patent başvuruları 2019 yılı hariç, son 5 yılda belirgin bir artış göstermiştir. İstanbul üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri alanında 41 patent ile üniversiteler arasında ilk sırada yer almakta, 14 patent ile Koç Üniversitesi ve 9 patent ile İstanbul Teknik Üniversitesi sonraki sıralarda yer almaktadırlar. Ayrıca firma ve kurum olarak istatistiklere bakıldığında Turkcell 866 patent sayısı ile Bilgisayar Teknolojileri alanında en çok patente sahip olan firma olarak karşımıza çıkmakta. Hemen sonrasında Vestel 340 patent ve Vodafone Türkiye 108 patent ile sıralamada yerlerini almaktadırlar.

4) Medikal Teknolojiler

2019 yılı hariç son 5 yılda Medikal Teknolojiler alanında patent başvrusunda belirgin bir artış gözlenmektedir. Pek çok alanda olduğu gibi İstanbul Üniversitesi, Medikal Teknolojiler alanında da 127 patent sayısı ile üniversiteler arasında en çok patent sayısına sahip olan üniversitedir. Firma/kurum istatistiklerinde ise Turkcell 37 patent ile ilk sırada yer almaktadır.

5) İletişim Teknolojileri

İletişim teknolojileri alanında son 5 yılda (2019 yılı hariç) patent başvurularında artış görülmektedir. Üniversiteler patent başvuru istatistiklerine göre İletişim Teknolojileri alanında İstanbul Üniversitesi 41 patent sayısı ile ilk sıradadır. Firma olarak ise Turkcell 732 patent ile İletişim Teknolojileri alanında birinci sırada yer almaktadır.

6) İlaç Teknolojileri

İlaç teknolojileri alanında patent başvuruları incelendiğinde son iki yılda düşüş gözlenmektedir. Bu kategoride 55 patent sayısı ile İstanbul Üniversitesi üniversiteler arasında ilk sırada yer almakta ve sonrasında 33 patent sayısıyla Yeditepe Üniversitesi gelmektedir. Firma ve kurumlara bakıldığında 191 patent ile Sanovel İlaç açık ara öndedir.

7) Gıda ve İçecek Teknolojileri

Gıda ve İçecek Teknolojileri kategorisinde son 5 yılda (2019 yılı hariç) patent başvuru sayısında artış izlenmektedir. Bu alanda üniversiteler arasında 369 patent ile İstanbul Gelişim Üniversitesi açık ara ilk sırada bulunmaktadır. 42 patent sayısıyla Arçelik ise firmalar arasında il sırada bulunmaktadır.

8) Çevre ve Yeşil Teknolojileri

Çevre ve Yeşil Teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar, kurumlar, üniversiteler ve bireysel buluşçular tarafından yapılan patent başvurularında son 3 yılda düşüş eğilimi izlenmektedir. Bu alanda 18 patent ile İTÜ üniversiteler arasında ilk sırada ve 111 patent ile Arçelik firmalar arasında ilk sırada yer almaktadır.

9) Tekstil Teknolojileri

Türkiye’de faaliyet gösteren kurumların Tekstil Teknolojileri alanında yaptıkları patent başvuruları incelendiğinde 2019 yılı hariç son 5 yılda artış gözlenmektedir. Bu alanda 9 patent ile İstanbul Teknik Üniversitesi ilk sırada yer almakta ve 60 patent sayısı ile KordSA ilk sırada yer almaktadır.

10) Havacılık Teknolojileri

Havacılık Teknolojileri alanında son 5 yılda (2019 yılı hariç) patent başvurularında ciddi artış gözlenmektedir. Bu alanda 9 patent ile Gaziantep üniversitesi, üniversiteler istatistiğinde ilk sırada yer almaktadır. Firma ve kurum başvurularında ise 29 başvuru ile Aselsan ilk sırada yer almaktadır.

11) Enerji Depolama Teknolojileri

Enerji Depolama Teknolojileri alanında 2016 ve 2019 yılları haricinde son 5 yılda patent başvurularında artış gözlemlenmektedir. Üniversiteler arasında Özyeğin Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi 4’er patent ile ilk sırada yer almaktadırlar. Firma ve kurumlar arasında ise Vestel 44 patent ile ilk sırada listelenmektedir.

12) Biyoteknoloji

Biyoteknoloji alanında yapılan patent başvuruları incelendiğinde son 5 yılda artışlar gözlense de düzenli bir yükseliş görülmemektedir. Biyoteknoloji alanında 30 patent ile İstanbul Üniversitesi ilk sırada yer almaktadır. Bu alanda firma ve kurumlar incelendiğinde ise TÜBİTAK 20 patent ile ilk sıradadır.

13) Mikro-organizmalar ve Genetik

Mikro-organizmalar ve Genetik alanında yapılan patent başvurularında son 3 yıldır durgun bir eğilim gözlenmektedir. Bu alanda 24 patent ile İstanbul Üniversitesi üniversiteler arasında ilk sırada yer almaktadır. Firma ve urum başvurularında ise TÜBİTAK 17 patent ile ilk sıradadır.

14) Yarı İletkenler

Yarı İletken Teknolojiler alanında yapılan patent başvurularında 2019 yılı haricinde son 5 yıla bakıldığında artış izlenmektedir. Bu alanda üniversiteler arasında 7 patent ile Özyeğin Üniversitesi öne çıkmaktadır. Firma ve kurumlar arasında ise 29 patent ile Vestel ilk sıraya yerleşmiştir.

15) Nanoteknoloji

Nanoteknoloji alanında 2019 yılı haricinde patent başvurularında son 6 yılda düzenli bir artış görülmektedir. Sabancı Üniversitesi bu alanda 13 patent ile üniversiteler arasında ilk sırada yer almaktadır. Vestel ise firma-kurum istatistiklerinde 4 patent ile ilk sırada yer almaktadır.

Efor Patent ülkemizin geleceği için toplumda ARGE, inovasyon ve patent kültürünün artmasına katkıda bulunmak için faydalı içerikleri düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Kaynak: www.patentraporu.com

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!