Türkiye’de İnovasyon, Önemi ve Yönetimi

Türkiye’de İnovasyon, Önemi ve Yönetimi

Türkiye’de İnovasyon

Dünya’da ve Türkiye’de İnovasyon hız kazanmaktadır. Yenilik kavramının sık sık kullanıldığı bilim ve teknolojide temel politikalar arasında inovasyon geçmektedir.

Yenilik hem şirketler hem de ülkeler açısından ulusal ve uluslararası rekabetin gücünü ifade ediyor çünkü inovasyon firmaların hızlıca büyümeleri ve gelişmeleri sonucu refah yaşam kalitesini artıran en önemli unsurlardan biridir.

İnovasyon günümüzün rekabet ortamında yeniliklerin ticari bir yarara dönüştürülmesi, geleceği planlı bir şekilde oluşturulmasını ve şirketlere sürdürülebilen karlı büyüme sağlar. Bu yüzden Türkiye’de inovasyon konusuna önemle değinilmelidir. Yeni bir ürün, üretim yöntemi ve organizasyon biçimini ele alabileceği gibi yeni pazar açılmasını da ele alır.

Ekonomideki gelişmelerin en fazla dikkat çektiği noktaları bilim ve teknoloji politikalarının ortak öğesini oluşturan inovasyon oluşturur. Bu yüzden inovasyon, ulusal veya uluslar arası rekabet gücünü artırır, yaşam kalitesini yükseltir. Gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümelerinin de temelinde inovasyon yer alır.

Bu nedenle, sanayicilerimizin ya da firma sahiplerimizin inovasyon konusuna yönelmeleri, yenilikçiliğin sürekliliğinin sağlanması açısından önemli bir adımdır. Bu ihtiyacın giderilmesi için öncelikle, inovasyonun okullarda ders programlarına girmesi gerekmektedir. Şuan en iyi üniversitelerimizden olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül ve Marmara Üniversitelerinin iktisat bölümlerinde farklı isimlerle ders olarak verilmektedir.

Bilindiği üzere, ülke ve birey olarak gelişmenin en temel unsuru yeniliğe açık olmaktır. Bu yüzden ekonominin gelişmesi de inovasyondan geçmektedir. Yeni iş yapma modelleri, iktisadi, organizasyonel ve kurumsal değişimleri kapsayan inovasyon şirketlerimizde bizzat uygulanarak kazanılır ve deneyimlerle aktif bir organizasyona dönüştürmesine neden olabilir.

İnovasyon Önemi

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!