Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hukuku: Markalar ve Patentler

Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hukuku: Markalar ve Patentler – Türkiye’deki Ticari Markalar ve Patentler, tüm fikri mülkiyet haklarını (yani ticari markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller ve coğrafi işaretler) düzenleyen 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017’de yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ticari markalar ve patentlerle ilgili hükümlerine göz atacağız. 

Ticari Markalar:

Markaların Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde tescil ettirilmesi gerekmektedir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4. maddesine göre, kişi adlarını içeren kelimeler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler, malların ve ambalajların şekli (mal veya hizmetlerini farklılaştıran ayırt edici nitelikte ise) gibi işaretler, ticari marka olarak tescil edilmiştir.

Başvuru sahibi, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun online sistemi üzerinden kayıt başvurusunda bulunabilir. Başvuru, başvurunun 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadığı konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resmen incelemeye tabi tutulur. Buna göre inceleme sonucunda herhangi bir üçüncü kişinin itirazı beklenmeden iki ay süreyle Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanır. İtiraz edilmediği takdirde Marka Siciline tescil ettirilir ve Resmi Marka Gazetesi’nde yayımlanır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 11/3 uyarınca mal ve hizmetler Nice Sınıflandırması kapsamında tanımlanmaktadır.

Tescil aşaması yaklaşık altı ila sekiz ay sürer ve başvuru sahibinin marka belgesini alması Türk Patent ve Marka Kurumu’nda bulunan uzmanların iş yüküne bağlı olarak başvuru tarihi itibariyle on ayı bulur.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kararından etkilenenler, yeniden İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı nezdinde karara itiraz edebilirler. Başvuru sahibi, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca, Marka Daire Başkanlığı’nın ret kararına, kararın Kurula tebliğinden itibaren iki ay içinde itiraz edebilir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, bir ticari markanın süresinin başvuru tarihinden itibaren 10 yıl olduğunu belirler. Kayıt her 10 yılda bir yenilenebilir. 

Patentler:

Patent başvuruları da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmekte ve onaylanmaktadır. Başvuru sahibinin 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 82/1 maddesi uyarınca patent alabilmesi için aşağıdakileri kanıtlaması gerekir:

  • Yenilik
  • Yaratıcı adım
  • Endüstriyel Uygulama


Aşağıdakiler buluş olarak kabul edilmez ve bu nedenle 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 82/2’ye göre patent alınamaz:

  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntem.
  • Zihinsel eylemler, iş ve oyun faaliyetleri ile ilgili planlar, yöntemler ve kurallar.
  • Bilgisayar programları.
  • Edebi ve sanatsal eserler, bilimsel eserler, estetik nitelik taşıyan eserler.
  • Bilgi teslimi.


Patent hakları tescil yoluyla kazanılır. Üçüncü kişiler, patent hibe kararının Resmi Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde patente itiraz edebilirler.

Patent koruması başvuru tarihinden itibaren başlar. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından maddi incelemeye tabi tutulan patentler için koruma süresi 20 yıldır.

Bir patent tescili, ulusal bir başvuru yoluyla veya uluslararası olarak 1973 tarihli Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) veya 1970 tarihli Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) prosedürleri yoluyla alınabilir.

Patent ihlali davalarına İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ihtisas Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Mahkemeleri bakmaktadır. Diğer şehirlerde, üçüncü Asliye Hukuk Mahkemeleri Dairesi (üçten az daire varsa, Birinci Daire) fikri mülkiyet ihlali davalarıyla ilgilenir.

 

Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hukuku: Markalar ve Patentler

Marka, Patent ve Tasarımlarınızı Efor Patent ile Tescilleyin Ücretsiz Teklif Alın