Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliğine Sürekli Katılıyoruz.

Türkiye İnovasyon Haftası

TÜRKİYE İnovasyon Haftası, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl düzenlenmektedir. Türkiye’nin en kapsamlı inovasyon etkinliği; “Dünyanın Geleceği İnovasyonda” teması ile  inovasyon meraklıları ile buluştu.

Efor Patent Ekibi, Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliğine Sürekli Katılıyor.

Türkiye Innovation Week; global şirketlerin üst düzey yöneticilerini, inovasyon fikir liderlerini, akademisyenleri, öğrencileri, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticilerini, kamunun en üst düzey temsilcilerini ve patent vekillerini bir araya getiriyor.

Farklı ve yeni fikirleri geliştirerek bunları uygulamak anlamına gelen “inovasyon” kavramı ile sürekli gelişimi misyon haline getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, yöntemlerinde gösterdiği gelişim ve trend izleyici değil belirleyici olma atılımı ile değişimi kucaklayan bir konuma yerleşmiştir. Bu yaklaşım İnovasyon Haftası’nda bir dönüşümü ifade etmektedir; Türkiye’nin inovasyonla yükselmesini…

Türkiye Innovation Week 10. Yıl Manifestosu:

Türkiye’nin ve yakın coğrafyamızın en büyük inovasyon buluşması Türkiye İnovasyon Haftası zamanla değişmeye değil, hızla dönüşmeye imkân tanır.

İnovasyonun devam eden bir süreç olduğunu kabul eder, sürekli öğrenme ve adaptasyonun önemini vurgular.

Risk almayı, yaratıcılığı ve girişimciliği benimseyen bir kültür oluşturur, bireyleri ve işletmeleri yenilikçi fikirlerin peşinden koşmak için motive eder.

Ekosistemde var olmak isteyen tüm kuruluşların bu dönüşüme ayak uydurması ve nitelikli sonuçlar alması için çalışır. Ulusal ve uluslararası arenada herkes için hep daha fazlasını hedefler.

Türkiye’nin En Kapsamlı İnovasyon Etkinliği

Ücretsiz olan organizasyona kayıt yaptıranların, dünyanın dört bir yanından gelen konuşmacıları dinleme ve tanışma fırsatı yakalamaktadır. 

Türkiye’nin inovatif ürün ve hizmetlerini üreten projenin stratejik partnerleri, Türkiye İnovasyon Haftası‘na yönelik deneyim alanları hazırlayacak ve marka temsilcileri panellerde tecrübelerini paylaşmaktadırlar.

Farklı disiplinlerdeki yerli ve yabancı sanatçılara ait sergi ve enstalasyonlar ziyaret edilebilmektedir.

Türkiye’nin geleceğini şekillendiren üniversiteler, teknopark ve teknokentler, dönüşüm ofisleri ve stratejik kurumlarla fikir alışverişinde bulunulabilmektedir.

Önümüzdeki Yüzyılda İnovasyona En Çok İhtiyaç Duyacak Konular

Türkiye Innovation Week; Gelecek yüzyılda inovasyona en çok ihtiyaç duyulacak 10 mega konuyu tanımladı. Gelecekte olası tüm senaryoları ortaya çıkararak, sorunlara çözüm getirecek fikirler geliştirmek için konunun uzmanlarını bir araya getirilmektedir. 

İnovasyona en çok ihtiyacımız olacak alanlar hakkında, önde gelen uzmanlarla, yenilikçi yaklaşımlarla ve değerli fikirlerle küresel ölçekte pozitif değişim yaratma yolunda nasıl ilerleneceği planlanmaktadır. Bu bakış açısıyla ele alınan sorunlar ve çözüm önerileri ile katma değerli ihracatın peşinde olan ihracatçılarımız için de stratejik bir fırsat oluşturmayı  ve yol haritası vermeyi hedeflemektedir.  Sürdürülebilir hedefler ve inovatif yaklaşımlarla daha iyi bir gelecek tasarlayabiliriz.

1. Sürdürülebilirlik ve Yeşil İnovasyon 

2. Yapay Zeka ve Otomasyon

3. Sağlık Teknolojileri

4. Uzay Keşfi ve Kolonizasyon

5. Gıda Üretimi ve Tarım Teknolojileri

6. Eğitim ve Öğrenme Teknolojileri

7. Ulaşım Teknolojileri ve Ticaret Lojistiği

8. Siber Güvenlik ve Siber Savunma

9. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

10. Finansal Teknoloji (Fintech)

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Savaş GÜMÜŞ, “Efor Patent ekibi olarak, Sektör liderleriyle tanışmak, ilham verici konuşmaları dinlemek ve yeni iş fırsatlarını keşfetmek için inovasyon haftası etkinliklerine başlangıcından beri sürekli katılmaktayız. Küresel dönüşümün temelinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları var, Türkiye olarak Dünya’nın gelişmiş ülkelerinin arasında yer alabilmek için bu alana daha fazla yatırım yapmaktan başka çare yok. Ülkemiz ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı sadece yüzde 3. Öncelikli hedefimiz, ülkemiz ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak olmalıdır. Çünkü bu ihracatta katma değerin ve sürdürülebillir rekabet avantajı kazanabilmenin  en önemli etkenidir.” dedi.

Detaylı bilgi için: www.turkiyeinnovationweek.com

#TürkiyeİnovasyonHaftası #Dünyanın Geleceği İnovasyonda