Ticari Sırları Korumak & Fikri Varlıklarınızı Korumak

Günümüzün son derece rekabetçi iş ortamında, şirketler yenilik ve benzersiz bilgi birikimi ile gelişirler. Bir şirketin sahip olduğu en değerli varlıklardan biri, üretim süreçleri ve müşteri listelerinden özel formüllere ve yazılım algoritmalarına kadar değişebilen ticari sırlarıdır. Bu ticari sırları korumak, rekabet avantajını sürdürmek için çok önemlidir. Bu makalede, fikri varlıklarınızı güvence altına almak için stratejileri, yasal hususları ve en iyi uygulamaları tartışarak ticari sır koruma dünyasını derinlemesine inceliyoruz.

Ticari Sırları Anlamak

Ticari sırlar, bir şirkete rekabet avantajı sağlayan gizli ticari bilgileri kapsar. Kamuya açıklama gerektiren patentlerin, telif haklarının veya ticari markaların aksine, ticari sırlar değerlerini rakiplerden ve genel halktan saklanmaktan alır. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), bir ticari sırrı şu özelliklere sahip bilgi olarak tanımlar:

 1. Normalde söz konusu bilgi türüyle ilgilenen çevrelerdeki kişiler arasında genellikle bilinmez veya kolayca erişilebilir değildir.
 2. Sır olduğu için ticari değeri vardır.
 3. Hak sahibi tarafından gizli tutulması için makul adımlara tabi tutulmuştur.

Ticari Sırların Korunmasının Önemi

Etkili ticari sır koruması çeşitli avantajlar sunar:

 1. Uzun Ömürlülük : Ticari sırlar, sınırlı bir süreye sahip olan patentlerin aksine, gizli kaldıkları sürece süresiz olarak korunabilir.
 2. Maliyet Verimliliği: Patent almak ve uygulamak maliyetli ve zaman alıcı olabilir. Ticari sır koruması genellikle daha düşük ön harcamaları içerir.
 3. Rekabet Avantajının Korunması: Şirketler, değerli bilgileri gizli tutarak pazardaki benzersiz rekabet avantajlarını koruyabilirler.
 4. Esneklik: Ticari sırlar, müşteri listelerinden iş stratejilerine kadar çok çeşitli bilgileri kapsar ve geniş bir koruma kapsamı sağlar.

Ticari Sırları Koruma Stratejileri

Ticari Sırları Tanımlayın ve Sınıflandırın

Ticari sır olarak nitelendirilen bilgileri belirleyip sınıflandırarak başlayın. Hangi kritik bilgilerin şirketinize avantaj sağladığını ve korunmaya ihtiyacı olduğunu belirlemek için bir iç denetim gerçekleştirin.

Güçlü Gizlilik Önlemleri Uygulayın

 • Kısıtlı Erişim: Ticari sırlara erişimi, bilinmesi gerekenler bazında sınırlayın. Yetkisiz personelin hassas bilgilere erişmesini önlemek için güçlü erişim kontrolleri uygulayın.
 • Gizlilik Sözleşmeleri: Tüm çalışanlara, yüklenicilere ve ortaklara ticari sırların korunmasındaki sorumluluklarını özetleyen sözleşmeler imzalatın.
 •  Çalışan Eğitimi: Çalışanları ticari sırların önemi, neyin gizli bilgi oluşturduğu ve uygunsuz ifşanın sonuçları hakkında eğitin.

Fiziksel ve Dijital Güvenlik

 • Fiziksel Güvenlik: Fiziksel belgeleri ve prototipleri kilitli alanlarda veya dolaplarda emniyete alın. Yetkisiz erişimi önlemek için gözetim sistemlerini kullanın.
 • Dijital Güvenlik: Dijital ticari sırları siber tehditlerden korumak için şifreleme, güvenlik duvarları ve çok faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın.

Tedarikçi ve İş Ortağı Sözleşmeleri

Tedarikçiler, yükleniciler veya ortaklarla ticari sırları paylaşırken:

 • Sözleşmeler: Paylaşılan ticari sırların korunmasını şart koşan sözleşmelere gizlilik hükümleri ekleyin.
 • Durum Tespiti: Standartlarınızı karşıladıklarından emin olmak için potansiyel ortakların güvenlik uygulamaları hakkında kapsamlı araştırma yapın.

Ticari Sırları Korumaya İlişkin Yasal Çerçeve

Ticari sır koruması öncelikle ulusal yasalara tabidir, ancak bazı yönergeler sağlayan uluslararası anlaşmalar da vardır. Önemli yasal yönler şunları içerir:

 • Tekdüzen Ticari Sırlar Yasası: Birçok ABD eyaleti tarafından kabul edilen, ticari sırların korunması için tutarlı bir yasal çerçeve sağlar.
 • Ekonomik Casusluk Yasası: ABD’de, ekonomik kazanç için ticari sırların çalınmasını suç sayar.
 • Avrupa Birliği Ticari Sırlar Direktifi: Bu direktif, ticari sır koruma yasalarını AB üye devletleri arasında uyumlu hale getirir.
 • Uygulama ve Çözüm Yolları: Ticari sırların kötüye kullanılmasına karşı, ihtiyati tedbir, tazminat ve hatta cezai yaptırımlara yol açabilecek yasal işlem yapılabilir.

İzleme ve Uygulama

Sürekli uyanıklık, ticari sır korumasının anahtarıdır:

 • Düzenli Denetimler: Değişen koşullara uyum sağlamak için ticari sır koruma stratejinizi periyodik olarak gözden geçirin ve güncelleyin.
 • Olay Müdahale Planı: Yetkisiz bir ifşa durumunda atılacak adımları özetleyen, olası ticari sır ihlallerini ele almak için bir plan geliştirin.
 • Yasal İşlem: Bir ticari sır açığa çıkarsa, davayı da içerebilecek en iyi eylemi belirlemek için hukuk danışmanına danışın.

Ticari sırların korunması, günümüzün bilgi odaklı ekonomisinde rekabet avantajını sürdürmek için esastır. Güçlü koruma önlemlerini belirleyerek, sınıflandırarak ve uygulayarak, şirketler değerli fikri varlıklarını koruyabilirler. Yasal çerçeveler, güvenlik uygulamaları ve sürekli teyakkuzun bir kombinasyonu sayesinde işletmeler, karmaşık ticari sır koruma ortamında gezinebilir ve pazardaki konumlarını güvence altına alabilir.

Ticari sır korumasının, proaktif bir yaklaşım gerektiren süregelen bir çaba olduğunu unutmayın. Teknoloji ve iş uygulamaları geliştikçe, bilgi sahibi olmak ve stratejinizi buna göre uyarlamak, ticari sırlarınızın bütünlüğünü korumak için çok önemlidir.

Efor Patent olarak, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda İhtisaslaşmış, Marka – Patent – Telif alanında uzman avukatlarımızla davalarınızda yanınızdayız!