Telif Hakkıyla Korunan Çalışmanın Patent ile de Korunması

Alan Adı Tescili

Telif Hakkıyla Korunan Çalışmanın Patent ile de Korunması – Bir uygulama geliştiricisinin telif hakkıyla korunan materyalleriyle ne yapmayı planladığına bağlı olarak, uygulamada telif hakkı içeriği kullanmak mümkündür. Ek olarak, uygulamaya ve bilgilerin neden gerekli olduğuna bağlı olarak telif hakkı bulunan materyalleri diğer çeşitli ortamlarda kullanmak için belirli hükümler vardır.

Telif Hakkı Çalışması

Uygulamadaki belirli bilgilere bağlı olarak geliştirici, telif hakkı materyallerini uygulamaya yerleştirme hakkına sahip olabilir. Bazı telif hakkı bilgileri, eğitim amaçları veya diğer süreçlere yardımcı olmak gibi çeşitli nedenlerle halka açıktır. Ek olarak, geliştirici, uygulama için telif hakkı materyallerini uzun süreli veya kalıcı olarak kullanma olanağı sağlayan bir lisansa sahip olabilir. Telif hakkıyla korunan çalışmanın sahibinden satın alınan bir lisans, uygulamada kullanım izniyle birlikte gereklidir. Bir fikri mülkiyet avukatı genellikle bu anlaşmalarla ilgili diğer tüm ince ayrıntıları ele alır.

Sahibinden İzin Alınması

Telif hakkı materyalini/ürününü kullanırken, kişi sahibinden izin almalıdır veya sahibi materyalin/ürünün izinsiz kullanıldığını öğrenirse ihlal davası açabilir. Sahibi, satın alınan bir lisansla veya lisanssız izin vermeye karar verebilir. Telif hakkı materyali, oluşturulan parçalardan bir sanat eserinden kelimeler içerebilir. Sahip ayrıca gelecekteki geliştirmelerde veya şu anda geliştirilmekte olan tek bir uygulamada kullanım sağlayabilir. Anlaşma, bağlayıcı bir sözleşme veya avukatların incelediği diğer evraklar aracılığıyla gerçekleşebilir.

Lisansların Satın Alınması

Bir uygulama geliştiricisi, telif hakkıyla korunan materyali satın alarak bir lisans alırsa, telif hakkı fikri mülkiyetine sahip bir uygulama aracılığıyla çalışma becerisine ve fırsatına sahip olabilir. Lisans genellikle bu kişinin telif hakkıyla korunan materyalle neler yapabileceğini ve yapamayacağını belirtir. Lisans geçiciyse ve içeriğin kullanımıyla ilgili kısıtlamalar varsa, uygulama geliştiricisinin ihtiyaçları işin sahibine iletmesi gerekebilir. Bir lisans satın almak, geliştiricinin uygulamada fikri mülkiyet ile yapabileceklerini yine de sınırlayabilir. Ancak kişi adil kullanım uygulayabiliyorsa genellikle bir lisans satın almasına gerek yoktur.

Telif Hakkı Adil Kullanım

Bir kişi, adil kullanım kurallarını kullanırsa telif hakkı eserlerini kullanabilir. Bunlar yorum, inceleme, parodi, eğitim ve dönüştürücü faktörleri içerir. Uygun şekilde uygulandığında, adil kullanım, sahibinin materyalin ihlali nedeniyle dava açma hakkını ortadan kaldırır. Bir uygulama geliştiricisi, halkı bir şey hakkında eğitmek veya orijinal çalışmayı yeni ve yenilikçi bir şeye dönüştürmek için telif hakkı çalışmasını kullanıyorsa, fikri mülkiyet sahibiyle iletişime geçmesi gerekmeyebilir. Bununla birlikte, ihtiyaçların iletilmesi ve uygulama aracılığıyla fikri mülkiyet sahibine ne yapacağının açıklanması çoğu zaman önemlidir.

Kodun Sahibi Olmak

Uygulama geliştiricisinin önce uygulamaya eklenen koda sahip olması önemlidir. Bu, uygulama içinde telif hakkı çalışmasını kullanmak istediğinde ihlal olasılığını azaltabilir. Programın başkalarını eğitme ihtiyacı varsa, içerik oluşturucu telif hakkı içeriğini adil kullanıma bağlayabilir. Ancak yine de kişinin eser sahibinden izin alması gerekebilir. Genel olarak fikri mülkiyet hakları, sahnelere, görüntülere eklenmiş veya bir hikayeye bağlı yazılı, yayınlanmış veya sanatsal materyaldir. Adil kullanım ve orijinal eserde yapılan değişiklikler ile uygulamada telif hakkı bulunan materyallerin kullanılması mümkündür.

Dönüştürücü Çalışma

Telif hakkı çalışmasını entegre eden bir uygulama geliştiren kişi, geliştirici orijinali yeni bir şeye dönüştürdüğünde genellikle bu malzemeleri programa yerleştirebilir. Dönüştürücü çalışma adil kullanım kapsamına girer ve geliştiriciye eski bir şeyi alıp yeni bir hedef kitle için daha alakalı hale getirme fırsatı sağlayabilir. Yeni eser genellikle sadece belli belirsiz orijinal yayınlanmış kelimeleri veya sanatı anımsatır. Geliştirici, kelimeleri, önceki materyallere hiçbir şekilde yakından benzemeyebilecek bir şeye dönüştürmeye yardımcı olmak için sanatı da kullanabilir.

Uygulamalarda Telif Hakkı Çalışmaları için Hukuki Destek

Geliştiricinin, telif hakkı ihlalini önlemeye yardımcı olması için bir Efor Patent gibi bir kuruluş ile anlaşması gerekebilir. Bu, telif hakkı sahibiyle bir anlaşma yaparak, adil kullanımın tam olarak anlaşıldığını keşfederek, onu kullanarak ve patent vekilinin, geliştiricinin ihlalden kaçınmak için telif hakkı yasasıyla başka ne yapması gerektiğini anlamasına yardımcı olmasını sağlayarak mümkündür.

 

Telif Hakkıyla Korunan Çalışmanın Patent ile de Korunması

Efor Patent | Düşünen Değil Tescilleyen Kazanır. Patent Almayı Ertelemeyin.