Patent ve Yatırım İkileminden Hangisi Seçilmelidir?

“Yatırım almak için patente ihtiyacım var ama patent almak için de yatırıma ihtiyacım var!”

Bu, çok erken aşamadaki teknoloji işleriyle uğraşan veya bir iş kurma arzusu olan insanlarla tanıştığımda oldukça sık duyduğumuz bir şey.

İlk yanıtım, genellikle bu noktada düşünülmüş bir fikri mülkiyet (IP) stratejisi konusunda onları övmek olur. Pek çok okuyucunun bileceği gibi, patentler zamana duyarlıdır. Çoğu yargı bölgesi ve tüm popüler olanlar, artık patentleri “ilk icat eden” yerine “ilk dosyalanan” esasına göre vermektedir. Bu, bir buluşa ilk patent başvurusunda bulunan kişinin tam patent koruması alabilen kişi olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, patentlenebilir fikri mülkiyetin erken değerlendirilmesi belirleyici olabilir.

İkinci yanıtım, genellikle işletmeye bir patentleri olmasa bile doğru yatırımcıların yani yepyeni bir işin riskini üstlenmek isteyenlerin, aslında iyi düşünülmüş bir fikri mülkiyetten daha fazla güven duyabileceklerine dair güvence vermektir. Akıbeti bilinmeyen bekleyen bir patent başvurusundan daha fazla strateji gereklidir. Bununla birlikte uygunsa dosyada iyi yazılmış bir patent başvurusuna sahip olmak kesinlikle yardımcı olacaktır.

Patent başvurusunun bir işletme için kritik veya çok değerli olduğu düşünülüyorsa, buna uygun şekilde öncelik verilmelidir. Tecrübelerime göre, iş planında bunu yapmak için bir gerekçe varsa, çoğu erken aşamadaki işletme bu faaliyet için gerekli kaynakları bulabilir ve/veya yönlendirebilir. Bununla birlikte, paranın karşılığını en üst düzeye çıkarmak ve patent dosyalama maliyetlerinin karşılanabilir olmasını sağlamak yine de önemlidir.

Patent ile ürün arasında çok nadiren bire bir ilişki vardır. Patentler buluşları korur ve buluşlar mevcut sorunlara yeni teknik çözümlerdir. Yeni bir ürün geliştirilirken çoğu zaman birbiriyle ilişkili veya başka türlü birtakım problemlerin üstesinden gelinir. İlk patent başvurusunda her şeyi dahil etmek genellikle avantajlı olsa da azalan getiriler yasası geçerlidir. Patentlenebilir en yüksek değere sahip yönü veya yönleri belirlemek ve bir patent başvurusunu bunlarla sınırlamak, paranın karşılığını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olacaktır.

Bir patent başvurusunun istemler ve tarifname olmak üzere iki ayrı bölümü vardır. İstemler, patent sahibine verilecek tekeli tanımlar. Tarifname öncelikle nasıl uygulamaya konulabileceklerini açıklayarak iddiaları destekler. Bu, temel patent takasıdır ve patenti anlatır. Bununla birlikte tarifnamenin dahil edilmesi patentin verilme olasılığını artırabilecek daha fazla ayrıntı ve özelliklerin bir deposu olarak ek bir işlev görür.

 

Talep hazırlamak; en fazla düşünceyi, özeni ve deneyimi gerektiren ve en fazla değeri üreten daha incelikli bir alıştırmadır. Patent takası, tarifname tarafından karşılanması gereken belirli minimum gereksinimleri gerektirir ancak geri kalanı biraz isteğe bağlıdır. Tarifnameyi ince tutmak için disiplinli çizim, paranın karşılığını en üst düzeye çıkarmaya da yardımcı olabilir.

Bazı durumlarda, örneğin buluş sahiplerinin geçmişte patent başvuruları yapma, akademik makaleler yazma veya hibe başvuruları yapma deneyimleri varsa, buluş sahipleri tarafından sağlanan buluşla ilgili ayrıntılar, patent vekili tarafından çok fazla değiştirilmeden tarifname de kullanılabilir. İdeal patent başvurusundaki eksikliklerin başvuru sahibi tarafından anlaşılması şartıyla, gerekirse maliyetler bu şekilde daha da düşürülebilir.

Tecrübelerime göre, “Yatırım almak için patente ihtiyacım var ama patent almak için yatırıma ihtiyacım var!” her iki açıdan da büyük ölçüde bir yanlış anlamadır.

Fikirlerinizin sonucu olan ürünler ortaya koyuyorsanız eğer fikri mülkiyet hakları ile koruma altına almanız gerekmektedir. Bu hakları elde ederek buluşunuzun ve ürününüzün kullanım haklarının tekelini kendinizde bulundurabilirsiniz. Efor Patent olarak, fikri mülkiyet haklarında hak kaybı yaşamamanız için sizlere en iyi hizmeti vermekteyiz.

Efor Patent – Tescilleyin Sizin Olsun.