8 Soru ile Patent Tescilindeki Genel Kavramlar

Patent Tescili

1- Patent Nedir?

Patent, bir buluş için verilen münhasır bir haktır. Başka bir deyişle, patent, genellikle bir şeyi yapmanın yeni bir yolunu sağlayan veya bir soruna yeni bir teknik çözüm sunan bir ürün veya süreç üzerindeki münhasır haktır. Patent alabilmek için buluşla ilgili teknik bilgilerin bir patent başvurusunda kamuya açıklanması gerekir.

Patent sahibi, diğer taraflara buluşu karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlarda kullanmaları için izin verebilir veya lisans verebilir. Sahibi ayrıca buluş hakkını başka birine satabilir ve bu kişi daha sonra patentin yeni sahibi olur. Bir patentin süresi sona erdiğinde koruma sona erer ve bir buluş kamu alanına girer; yani herkes, patenti ihlal etmeden buluştan ticari olarak faydalanabilir.

 

2- Patent Hangi Hakları Sağlar?

Patent sahibi, buluşun korunduğu süre boyunca patentli buluşu kimin kullanıp kullanmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Başka bir deyişle, patent koruması, buluşun, patent sahibinin izni olmadan başkaları tarafından ticari olarak yapılamayacağı, kullanılamayacağı, dağıtılamayacağı, ithal edilemeyeceği veya satılamayacağı anlamına gelir.

 

3- Hangi Buluşlar Korunabilir?

Günlük mutfak gereçlerinden nanoteknoloji çipine kadar teknolojinin herhangi bir alanındaki buluşlar için patent verilebilir. Bir buluş, bir ürün – örneğin bir kimyasal bileşik veya örneğin bir süreç – veya belirli bir kimyasal bileşiğin üretilmesi için bir süreç olabilir. Birçok ürün aslında bir dizi buluş içerir. Örneğin, bir dizüstü bilgisayar, birlikte çalışan yüzlerce buluşu içerebilir.

 

4- Patent Koruması Ne Kadar Sürer?

Patent koruması, genellikle başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 20 yıl olmak üzere sınırlı bir süre için verilir.

 

5- Patent Her Ülkede Geçerli Midir?

Patentler bölgesel haklardır. Genel olarak, münhasır haklar, yalnızca o ülke veya bölgenin kanunlarına uygun olarak bir patentin verildiği ve verildiği ülke veya bölgede geçerlidir.

 

6- Patent Hakları Nasıl Uygulanır?

Patent hakları, genellikle hak sahibinin inisiyatifiyle mahkemede icra edilir. Çoğu sistemde bir mahkemenin patent ihlalini durdurma yetkisi vardır. Ancak bir patenti ihlal edenlerin izlenmesi, tespit edilmesi ve bunlara karşı önlem alınması konusunda asıl sorumluluk patent sahibine aittir.

 

7- Patent Lisansı Ne Demektir ve Neden Yapılır?

Bir patentin lisanslanması, basitçe, patent sahibinin başka bir kişi/kuruluşa patentli buluşunu yapması, kullanması, satması vb. için izin vermesi anlamına gelir. Bu, mutabık kalınan hüküm ve koşullara göre (örneğin, lisans alan tarafından lisans verene yapılacak ödemenin miktarını ve türünü tanımlayan), tanımlanmış bir amaç için, tanımlanmış bir bölgede ve mutabık kalınan bir süre boyunca gerçekleşir.

Bir patent sahibi, birçok nedenle üçüncü bir kişiye lisans verebilir. Örneğin patent sahibi gerekli üretim tesislerine sahip olmayabilir ve bu nedenle “telif hakkı” ödemeleri karşılığında başkalarının patentli buluşunu yapmasına ve satmasına izin vermeyi tercih eder. Alternatif olarak, bir patent sahibinin üretim tesisleri olabilir, ancak bunlar piyasa talebini karşılayacak kadar büyük olmayabilir. Bu durumda, başka bir gelir akışından yararlanmak için patenti başka bir üreticiye lisanslamakla ilgilenebilir. Diğer bir olası durum, patent sahibinin tek bir coğrafi pazara odaklanmak istediği durumdur; bu nedenle patent sahibi, diğer coğrafi pazarlarda çıkarları olan başka bir kişi/kuruluşa lisans vermeyi seçebilir.

Bir patenti başka bir tarafa satmanın veya devretmenin aksine, lisans veren patentli buluş üzerinde mülkiyet haklarına sahip olmaya devam eder.

 

8- Patentler Neden Faydalıdır?

Patentli icatlar aslında, elektrik aydınlatmasından (patentler Edison ve Swan’a aittir) ve plastiğe (Patentler Baekeland’a aittir), tükenmez kalemlere (Patentler Biro’ya aittir) ve mikroişlemcilere (patentler Örneğin Intel).

Patentler, bireylere yaratıcılıklarının tanınmasını ve buluşları için maddi bir ödül olasılığını sunarak teşvikler ve koruma sağlar. Aynı zamanda, patentlerin ve patent başvurularının zorunlu olarak yayınlanması, yeni bilgilerin karşılıklı yarar sağlayacak şekilde yayılmasını kolaylaştırır ve örneğin “tekerleği yeniden icat etme” zorunluluğunu ortadan kaldırarak yenilik faaliyetlerini hızlandırır.

Bilgi, doğası gereği kamuya açık hale geldiğinde, aynı anda sınırsız sayıda kişi tarafından kullanılabilir. Bu, şüphesiz, kamuya açık bilgi için tamamen kabul edilebilir olsa da teknik bilginin ticarileştirilmesi için bir ikilem yaratır. Bu tür bilgilerin korunmasının yokluğunda, “bedavacılar”, buluşlara gömülü teknik bilgiyi, mucidin yaratıcılığının tanınması veya mucidin yaptığı yatırımlara katkı sağlamadan kolaylıkla kullanabilirler. Sonuç olarak, mucitlerin doğal olarak piyasaya yeni buluşlar getirme cesareti kırılacak ve ticari olarak değerli buluşlarını gizli tutma eğiliminde olacaktır. Bir patent sistemi, yenilikçilere sınırlı münhasır haklar sağlayarak, yenilikçi faaliyetlerin bu tür eksik sağlanmasını düzeltmeyi amaçlar.

Daha geniş bir anlamda, patentteki teknik bilginin kamuya açıklanması ve patentin verdiği münhasır hak, rakiplerin alternatif çözümler araması ve ilk buluşu “etrafında icat etmesi” için teşvikler sağlar. Bu teşvikler ve yeni buluşlar hakkındaki bilgilerin yayılması, insan yaşamının kalitesinin ve toplumun refahının sürekli olarak artırılmasını sağlayan daha fazla yeniliği teşvik eder.

Fikirlerinizin korumak, gelecekte yaşayabileceğiniz sıkıntıların önüne geçmek için önem arz etmektedir. Üçüncü kişilerin patentiniz ile ilgili yasal olmayan üretimlerinin önüne geçmek için mutlaka bir patent vekili ile fikirlerinizi koruma altına almanız gerekmektedir. Efor Patent Ekibi olarak, patent tescil sürecinizde ve tescil süreci sonrasında sizlere en iyi hizmeti vermek için çalışmaktayız. Patentmarka tescilmarka sorgulamapatent sorgulama hizmetlerinizde güvenilir ve doğru adres: Efor Patent