Patent Tarifnamesi Hazırlama – Efor Patent

Patent Tarifnamesi

Patent / faydalı model başvuru dosyası hazırlanırken ilk işlem iyi bir tarifname hazırlanmasıdır. Patent tarifnamesi, buluşun tüm detaylı anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişiler tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır. Sadece açıkça yazılan ve çizilen kısımlar koruma altına alındığı için, açık bırakılan alanlar başkaları tarafından tescil altına alınabilir. Aşağıda patent/faydalı model başvurusu öncesinde hazırlanması gereken tarifnamenin nasıl olması gerektiği bir örnek üzerinden işlenmiştir. Etkili bir faydalı model/ patent hakkı için tarifnamenin işinin ehli patent vekili tarafından hazırlanması gereklidir. Aksi takdirde taklitlerinizle mücadele aşamasında dava sürecine girdiğinizde mahkemelerde hakkınızı koruyamazsınız. Faydalı Model/Patent başvurusu sonrası süreç takibi de çok önemlidir çünkü süreli işlemler kaçırıldığında geri dönüşü zor olup patent hakkının kaybedilmesine neden olabilir. Efor Patent’in tecrübeli patent vekilleri; patent başvurusu öncesi araştırma, tescil başvurusu süreci takibi, patent sicil takibi ve patent davalarına kadar, her zaman yanınızda olacaktır. Patent Nedir?

Örnek Patent Tarifnamesi

TARİFNAME

KONUM İŞARETLEYİCİ ÖZELLİKLİ MOBİL TOPLU ULAŞIM BİLET SİSTEMİ

Buluşun İlgili Olduğu Teknik Alan

Başvuru konusu buluş; ulaşım validatörlerinden mobil telefonlar aracılığı ile Bluetooth 4.0 iletişim ara yüzünün ve konum işaretleyici (beacon) özellikli vericilerin kullanıldığı tahsilat sayesinde, kullanıcıların kart, bilet gibi farklı bir medya kullanmadan ulaşım ödemelerinin gerçekleştirildiği konum İşaretleyici (beacon) özellikli mobil toplu ulaşım bilet sistemi ile ilgilidir.

Buluşla İlgili Tekniğin Bilinen Durumu (Önceki Teknik)

Günümüzde otobüs, tren, metrobüs gibi toplu taşıma araçları ile seyahat eden kullanıcıların ulaşım için ödeme yapmak amacıyla doldurulabilir bir ulaşım kartı veya tek kullanımlık ya da birkaç kullanımlık manyetik bilet edinmesi gerekmektedir. Bu satışlar için her bir şehirde gişe veya bayi şeklinde satış ağları kurulması gerekmektedir.

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda elektronik ücret toplama sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistem, bir elektronik bilet aracılığıyla yolculara ön ödeme ile seyahat hakları veren, geçiş ve satış noktalarında bu hakların işletilmesini gerçekleştiren güvenli, hızlı ve doğru işlem yapan bilgi yönetim sistemidir. Elektronik ücret toplama sisteminde, otobüste ve metrobüste validatör tarafından geçiş kontrolü ve yolcu ara yüz işlevleri yerine getirilmektedir.

Validatör, etkileşimde bulunduğu elektronik biletlere ve mobil uygulama ile tanımlanmış parametrelere göre geçerlilik kontrolü ve tahsilât yapan, yaptığı işlemleri okuyucu üzerinden yolcu ve şoföre bildiren elektronik bir cihazdır. Ulaşım Validatörü ISO 14443 A/B, manyetik şeritli biletler ile geçiş veren, dahili GPS modülü sayesinde koordinat, hız, yön gibi bilgileri kaydeden, GPRS modemi sayesinde tahsilat işlemlerinin kaydını sunucuya gönderen bir terminaldir. Kullanıcı ulaşım ödemelerini gerçekleştirmek için ulaşım kartı veya manyetik bilet satın alması gerekmektedir. İndirimli seyahat, aktarma hakkı, abonman hakkı, mesafe bazlı ücretlendirme gibi uygulamaları kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Validatörlerin teknik altyapısına göre destekledikleri temassız teknolojiler farklılık gösterebilir. Bu anlamda temassız teknolojilerin desteklemesinin yanı sıra manyetik kağıt bilet, elektronik jeton, mobil ödeme gibi benzer bilet türlerini de destekleyen modüllere sahip validatör çeşitleri mevcuttur.

Kullanıcılar mobil uygulamaları birçok alanda kullanarak kolay, hızlı ve güvenilir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Özellikle ödeme işlemlerinde mobil uygulamalar kullanarak kart ve bilete gerek kalmaksızın çevrimiçi ödeme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Sanal alışverişlerde kullanıcılar mobil uygulamalar üzerinden tahsilat sunucusu aracılığıyla kişisel hesaplarından ödeme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Kablo bağlantısını ortadan kaldıran kısa mesafe radyo frekansı teknolojisi olan Bluetooth ile cep telefonları ve diğer mobil cihazları arasında kablosuz olarak birbirine bağlanma ve aralarında iletişim kurmak için geliştirilmiştir. Geliştirilen mobil uygulamalarda bluetooth ile temassız olarak işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Beacon (konum işaretleyisi), geliştirilmiş BLE (Bluetooth Low Energy) desteği sayesinde hem oldukça az güce ihtiyaç duymakta hem de uzun bir menzile sahiptir. Üstelik bir çok firma uygulamasının Beacon teknolojisini destekliyor olması nedeniyle kullanımı hızla yaygınlaşan bir sistemdir. Beacon sisteminin çalışabilmesi için bir adet vericinin mağaza içine yerleştirilmiş olması ve bu vericiden bilgi alacak olan cihazların da Beacon teknolojisini desteklemesi gerekmektedir. Beacon vericileri mağaza içine yerleştirildikten sonra mağazadan içeriye giren kullanıcıya bildirimler ya da kişiye özel fırsatlar gönderebilmektedir.

Özellikle mobil cihazların kameralarından okutulabilen özel matriks barkod (veya iki boyutlu barkod) türü olan QR kod ile kaydedilen görsel çözümlenerek barkod içeriği kullanıcıyı internet adresine, e-posta adresine, telefon numarasına, iletişim bilgilerine, SMS veya MMS’ye veya coğrafi konum bilgisine yönlendirebilmektedir.

Tekniğin bilinen durumunda mevcut 2012/00991 Numaralı “QR (karekod) tabanlı bankacılık sistemleri ile entegre mobil ödeme platformu” başlıklı patent dokümanında buluş; QR kod teknolojisi kullanılarak bir mobil ödeme platformunu içeren, QR (karekod) tabanlı bankacılık sistemleri ile entegre mobil ödeme platformu ile ilgilidir.

Tekniğin bilinen durumunda mevcut tüm bu uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, buluş konusu ulaşım validatörlerinden mobil telefonlar aracılığı ile Bluetooth 4.0 iletişim ara yüzünün ve konum işaretleyici (beacon) özellikli vericilerin kullanıldığı tahsilat sayesinde, kullanıcıların kart, bilet gibi farklı bir medya kullanmadan ulaşım ödemelerinin gerçekleştirildiği bir bilet sisteminden bahsedilmemektedir.

Buluşun Kısa Açıklaması ve Amaçları

Buluş konusu konum işaretleyici özellikli mobil toplu ulaşım bilet sisteminin amacı; ulaşım validatörlerinden mobil telefonlar aracılığı ile Bluetooth 4.0 iletişim ara yüzünün ve konum işaretleyici (beacon) özellikli vericilerin kullanıldığı tahsilat sayesinde kullanıcıların kart, bilet gibi farklı bir medya kullanmadan ulaşım ödemelerinin gerçekleştirilmesidir.

Buluşun bir diğer amacı, bilet ücret tahsilatının mobil cihaz üzerinde mevcut mobil cüzdan uygulaması ve tanımlanmış kredi kartından veya ön ödemeli olarak kullanılan farklı kanallardan yapılmasının sağlanmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, temassız olarak mobil uygulama üzerinden konum işaretleyici özellikli (beacon) vericilerin kullanılarak bluetooth ile uzak mesafelerden de mobil ödemenin gerçekleştirilmesidir.

Buluşu Açıklayan Şekillerin Tanımları

Bu buluşla geliştirilen konum işaretleyici özellikli mobil toplu ulaşım bilet sisteminin daha iyi açıklanabilmesi için hazırlanan şekil aşağıda açıklanmaktadır.

Şekil 1- Konum işaretleyici (beacon) özellikli mobil toplu ulaşım bilet sistemi elemanlarının şematik görünüşü.

Buluşun Unsurlarının Tanımları

Bu buluşla geliştirilen konum işaretleyici özellikli mobil toplu ulaşım bilet sisteminin daha iyi açıklanabilmesi için şekilde yer alan unsurlar ayrı ayrı numaralandırılmış olup, her numaranın karşılığı aşağıda açıklanmaktadır.

 1. Akıllı mobil telefon
 2. Konum işaretleyici (beacon) özellikli validatör
 3. Mobil ödeme sunucusu
 4. Sanal pos/ ön ödeme tahsilat sunucusu

Buluşun Ayrıntılı Açıklaması

Başvuru konusu ulaşım validatörlerinden mobil telefonlar aracılığı ile Bluetooth 4.0 30 iletişim arayüzünün ve konum işaretleyici (beacon) özellikli vericilerin kullanıldığı tahsilat sayesinde kullanıcıların kart, bilet gibi farklı bir medya kullanmadan ulaşım ödemelerinin gerçekleştirildiği bir sistem olup,

 • Mobil ödeme uygulamasının kurulu olduğu bluetooth özellikli bir akıllı mobil telefon (1),
 • Taşıtta ücret tahsilatını gerçekleştirmek için mobil telefon ile bluetooth 4.0 iletişim arayüzü ile bağlantılı konum işaretleyici (beacon) özellikli validatör (2),
 • Mobil telefonda mevcut ödeme uygulamasının gerçekleştirilmesi için internet servisi ile bağlantılı bir mobil ödeme sunucusu (3),
 • Mobil telefon ile kredi kartı ya da ön ödeme internet servisleri ile bağlantılı sanal pos / ön ödeme tahsilat sunucusu (4)

komponentlerinden oluşmaktadır.

Konum işaretleyici (beacon) özellikli mobil toplu ulaşım bilet sisteminde, toplu taşıma araçlarına Bluetooth 4.0 okuyuculu validatörler (2) yerleştirilmektedir. Yolcular bilet ücret ödemesini gerçekleştirmek için mobil ödeme uygulamasının kurulu olduğu bir akıllı mobil telefon (1) ile validatör (2) arasında bluetooth aracılığıyla bağlantı kurmaktadırlar. Validatör (2) bluetooth 4.0 iletişim sayesinde akıllı telefona bilet ücretinin tahsilat komutunu göndermektedir. Tahsilat komutunu alarak işleyen mobil uygulama sayesinde gerekli tahsilat sağlanmaktadır. Mobil uygulamaya tanımlı mobil ödeme sistemi ile kredi kartı servisleri, mobil ödeme sunucusu (3) servisleri ile entegre bir şekilde çalışarak tahsilat işlemini gerçekleştirmektedir. İnternet servisleri aracığıyla bağlantı sağlanan sanal pos / ön ödeme tahsilat sunucusu (4) ile de mobil uygulama üzerinden ön ödeme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Buluş sayesinde; kullanıcılar herhangi ek bir kart ya da bilet satın almadan sahip oldukları akıllı mobil telefonlara (1) kuracağı mobil ödeme uygulaması ve Bluetooth özelliği sayesinde temassız ödeme ile bilet ücret ödemesini kolaylıkla yapabilmektedir.

Mobil ödeme hesaplarına para aktarılması kredi kartından veya ön ödemeli olarak kullanılan farklı kanallardan yapabilmektedir. Kullanıcı bu sayede gişe ya da bayi önünde kartını doldurmak için sıra beklemek zorunda kalmamaktadır. Ayrıca tek kullanımlık manyetik biletlerin sarfiyatını da azaltarak kağıt kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. Kart ve bilet satışı için kurulan satış ağlarının azaltılmasıyla operasyonel maliyetleri minimize edilmiştir.

Mobil uygulamaların ulaşım sektöründe kullanılması sayesinde işletmeler hatasız, hızlı ve esnek ücretlendirme sistemine sahip olurken, yolcular da hızlı ve konforlu seyahat etmektedir. Bu yüzden şehirciliğin vazgeçilmez unsurlarından olan toplu taşımanın modernleştirilmesi, kullanım kolaylıkları sağlanması, yolculara seçenekli ve hızlı ulaşım imkânları verilmesi bakımından konum işaretleyici özellikli mobil toplu ulaşım bilet sistemi yüksek öneme sahiptir.

İSTEMLER

 1. Başvuru konusu buluş; konum işaretleyici özellikli mobil toplu ulaşım bilet sistemi olup, özelliği;
 • Mobil ödeme uygulamasının kurulu olduğu bluetooth özellikli bir akıllı telefon (1)
 • Taşıtta ücret tahsilatını gerçekleştirmek için mobil telefon (1) ile bluetooth 4.0 iletişim arayüzü ile bağlantılı konum işaretleyici (beacon) özellikli validatör (2)
 • Mobil telefonda (1) mevcut ödeme uygulamasının gerçekleştirilmesi için internet servisi ile bağlantılı bir mobil ödeme sunucusu (3)
 • Mobil telefon (1) ile kredi kartı ya da ön ödeme internet servisleri ile bağlantılı sanal pos / ön ödeme tahsilat sunucusu (4)

içermesidir.

ÖZET

KONUM İŞARETLEYİCİ ÖZELLİKLİ MOBİL TOPLU ULAŞIM BİLET SİSTEMİ

Başvuru konusu buluş; ulaşım validatörlerlnden mobil telefonlar aracılığı ile Bluetooth 4.0 iletişim arayüzünün ve konum işaretleyici (beacon) özellikli vericilerin kullanıldığı tahsilat sayesinde, kullanıcıların kart, bilet gibi farklı bir medya kullanmadan ulaşım ödemelerinin gerçekleştirildiği konum işaretleyici (beacon) özellikli mobil toplu ulaşım bilet sistemi ile ilgilidir.

Patent başvuru  marka tescilimarka sorgulamapatent sorgulama hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Efor Patent