Patent Sahipleri Daha Az Vergi Veriyor

patent nedir

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan değişikliklere göre patent sahiplerine kurumlar vergisinden önemli derece de muaf olacakları imkanlar sağlandı. 

Konuyu daha detaylı şekilde açmak gerekirse, aşağıdaki maddelerde yer alan durumlarda elde edeceğiniz gelir, tebliğdeki temel şartları karşılamanız durumunda %50 oranında Kurumlar Vergisinden muaf tutulacaksınız.

  1. a) Patentin kiralanması neticesinde elde edilen kazanç
  2. b) Patentin devri veya satışı neticesinde elde edilen kazanç
  3. c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak satılması halinde elde edilen kazanç
  4. d) Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazanç
  5. e) Buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar

Bu maddeleri ele alacak olursak, birçok KOBİ’nin yararlanacağı en çarpıcı iki madde c ve d maddeleri olacaktır. Küçük ölçekte yer alan şirketlerin büyüme hedeflerine katkı sağlayacağı aşikardır. Ülkemizde patentini satan ya da kiralayan şirket az miktarda olsa da çok sayıda şirket patent belgesini ya da faydalı model belgesi aldığı ürünü pazara sürmekte ve bu ürünlerin satışından bir gelir elde etmektedir. Başka bir durumu ele alacak olursak, varsayalım standart bir ürün üretmektesiniz ve ürününüzü ürettiğiniz proseste bir Ar-Ge çalışması yaptınız ve çalışma sonunda geliştirdiğiniz prosese patent aldınız. Bu durumda patentini aldığınız prosesle üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelir de kurumlar vergisinden yarı yarıya muaf olabilmektedir. Ürün tasarımı kadar ve proses tasarımında da önde olan ülkeler arasında yer aldığımızı düşünürsek, vergi açısından çok büyük bir potansiyelin yattığını görebiliriz.

 

Vergi Muafiyetinden Faydalanmak İçin Gereken Şartlar Neler?

Gelir veya fayda elde ettiğiniz ürünlerle veya proseslerle ilgili elinizde bir “İncelemeli Patent Belgesi ya da olumlu araştırma raporu sonucunda tescil edilmiş bir Faydalı Model Belgesinin bulunması” gerekiyor. Başvuru sürecindeki bir patent veya faydalı model belgesine dayanarak bir muafiyet söz konusu değildir. 

Tebliğdeki bir diğer şart ise ilgili belgeye konu ürünlerin “tüm Ar-Ge ve seri üretim sürecinin” Türkiye’de gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Başkası tarafından alınmış patent tescili üzerinde “İnhisari Lisans sahibi olanlar veya patenti devralanlar” bahsetmiş olduğumuz şartların karşılanması şartıyla bu haktan faydalanabilmektedir. Örnek vermek gerekirse, bir üniversitenin veya küçük bir şirketin patenti var. Üretim ve/veya satış tarafında güçlü bir sanayi kuruluşu da bu patenti satın alarak ya da lisans (inhisari) alarak üretim ve satış haklarını kendi üzerine geçiriyor. Bu noktada patent sahibi, patente konu ürünün satışı noktasında çok büyük bir vergi avantajına kavuşabilmektedir. Aynı zamanda, patentini satan kişinin elde ettiği gelir de kurumlar vergisinden %50 muaf olmaktadır.

Genel olarak değerlendirecek olursak, bu işbirliği iki tarafta da önemli vergisel avantajları beraberinde getirmektedir. Patent sahibi olmanın rakipleri yavaşlatmak, fikir hırsızlığını önlemek ve haksız rekabetin dışında kalmak gibi diğer önemli faydaları da bulunmaktadır. Böylelikle patent sahibi ile sermaye ve pazar sahibinin bir araya gelmesiyle de güzel bir proje ekonomiye kazandırılmış oluyor. Bu sistemde hem patent sahibi hem de işletmeci kazançlı çıkmaktadır. 

Pazara sunulan çözümün sadece bir kısmı patente konu ise, bu durumda vergisel kazanç da oransal olmaktadır. Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde bu kısım “kazancın buluşa atfedilen kısmı olarak” yer almaktadır. Bu oran hesaplanırken maliyet, gerekli durumlarda da gelir bir yaklaşım yapılabilmekte. Örnek vermek gerekirse, bir elektrikli araba üreticisi ve satıcısısınız ama burada sadece frenden elektrik geri kazanım sisteminde bir patentiniz var. Bu durumda tabi ki araba satışının tüm karından değil, kazancın patentli buluşa atfedilen kısmı üzerinden istisna sağlanmaktadır. TURKPATENT

Bu bilgiler değerlendirildiğinde, ilk olarak patentlerinizin analiz edilmesi, muafiyet sağlayabilecek veya muafiyet sağlama potansiyeli olan tüm patentlerin tespit edilmesi ve burada varsa gereken aksiyonların en kısa sürede alması yönünde olacaktır. Sonrasında patente konu çözümlerden elde edilen karın hangi yaklaşımla ve oranla vergi muafiyete konu edileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar belirlendikten sonrada, muafiyete konu olan her patent için doğru belirlenmiş bir rapor hazırlamak büyük fayda sağlayacaktır.

Şirketiniz için fayda sağlayacak, çalışma alanında uzman ve teknolojinizi anlayacak yetkinlikte bir patent vekili olan Efor Patent, teknoloji geliştiren şirketlere ilişkin vergi uygulamalarında destek vermek için sizlerin yanındadır. Patent Tescili

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!