Patent Ön Araştırması; Uluslararası Patent Sınıflandırması (IPC) Nedir?

Uluslararası patent sınıflandırılması (IPC kısaltması) nedir diye soracak olursak, öncelikle patent belgelerini (patent başvuruları, verilen patentlerin özellikleri, faydalı modeller, vb.) ilgili teknik alanlara göre sınıflandırmak ve araştırmak için kullanılan hiyerarşik bir sınıflandırma sistemi olan “Uluslararası Patent Sınıflandırması” anlamına gelir. Patent belgelerinin düzenli bir şekilde düzenlenmesi için bir araç, bilgilerin seçici bir şekilde yayılması için bir temel ve belirli teknoloji alanlarındaki son teknolojinin araştırılması için bir temel olarak hizmet eder. Patent tesciline başvurmadan önce araştırma aşamasında kullanılabilecek önemli sınıflandırmalardandır. 

Strasbourg Anlaşması, uluslararası patent sınıflandırmasının (IPC) oluşturulması ve gözden geçirilmesinin yasal temelidir. 24 Mart 1971’de bir Diplomatik Konferans, o tarihte 15 Devlet tarafından imzalanan Uluslararası Patent Sınıflandırmasına (IPC) İlişkin Strazburg Anlaşması’nı kabul etti. Bunu takiben, Buluşlar için Patentlerin Uluslararası (Avrupa) Sınıflandırması fiili olarak uluslararası patent sınıflandırması (IPC)’nin ilk baskısı oldu. Strasbourg Anlaşması 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Strazburg Anlaşmasının üyeleri uluslararası patent sınıflandırması (IPC)’nin Özel Birliği’ni oluşturmaktadır.

Uluslararası Patent Sınıflandırması (IPC) Neden Yararlıdır?

Uluslararası patent sınıflandırılması (IPC), patentle ilgili veritabanlarını aramak için çok güçlü bir araçtır. Uluslararası patent sınıflandırılması (IPC), kullanıcının patentle ilgili birçok araştırma türünde doğru teknolojiyi bulmasını veya uluslararası patent sınıflandırılması (IPC) sembolleriyle temsil edilen belirli bir teknolojiyle ilgili bilgilendirici bir teknolojiye genel bakış veya patent belgelerinin eksiksiz ve ayrıntılı bir listesini bulmasını sağlar.

 Uluslararası Patent Sınıflandırılması (IPC) Nerede Kullanılır?

Patent ofisleri, patent başvurularını sınıflandırmak ve inceleme amacını araştırmak için uluslararası patent sınıflandırılması (IPC)’yi kullanır. Araştırma ve geliştirme ile ilgilenen, teknik çözümler icat eden veya uygulayan herkes, patentleri veya patentle ilgili bilgileri araştırmak için uluslararası patent sınıflandırılması (IPC)’yi kullanmaktan yararlanabilir. Mucitler, araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler, avukatlar, küresel şirketler, KOBİ’ler ve yeni kurulan şirketler bunu çok faydalı bulabilir.

Patent belgelerini yayınlarken uluslararası patent sınıflandırılması (IPC)’yi kullanan ülke sayısı, Strasbourg Birliği üye sayısından çok daha fazladır; uluslararası patent sınıflandırması (IPC), dünyada 100’den fazla ülkede patent ofisleri tarafından kullanılmaktadır. Uluslararası patent sınıflandırılması (IPC), tabiri caizse, patent sınıflandırmasının ortak dilidir.

 Uluslararası Patent Sınıflandırılması (IPC) Şeması Nedir?

Sınıflandırma şeması, patent belgelerine tahsis edilebilecek sınıflandırma sembolleriyle tanımlanan yaklaşık 80.000 giriş içerir. Bu farklı sınıflandırma yerleri hiyerarşik, ağaç benzeri bir yapıda düzenlenmiştir.

En yüksek hiyerarşik seviye, uluslararası patent sınıflandırılmasının (IPC) çok geniş teknik alanlara karşılık gelen sekiz bölümüdür. Örneğin, Bölüm C “KİMYA” ve “METALURJİ” ile ilgilidir.

Bölümler sınıflara ayrılmıştır, örneğin C21 sınıfı “DEMİR METALURJİSİ” ile ilgilidir.

Sınıflar ayrıca alt sınıflara ayrılır, örneğin A21B alt sınıfı “FIRINCI FIRINLARI; FIRINCILIK MAKİNELERİ VEYA EKİPMAN” ile ilgilidir.

Alt sınıflar ana gruplara ve alt gruplara ayrılır.

Ana grup sembolleri her zaman “/00” ile biter, örneğin A21C 5/00 ana grubu “Hamur bölme makineleri” ile ilgilidir.

Ana gruplar altındaki alt grupların hiyerarşisi, grupların başlıklarından önce gelen noktalarla gösterilir, örneğin 1 noktalı alt grup A21C 5/02, “Bölme kutulu ve püskürtme pistonlu hamur bölme makineleri” ile ilgilidir.

 Uluslararası Patent Sınıflandırılması (IPC)’deki Tanımlar Nelerdir?

Tanımlar, sınıflandırma yerine uygun konunun kesin sınırlarını netleştirmek için kullanılır. Sınıflandırma girişleriyle ilgili ek bilgiler sağlarlar ve bunların açıklığa kavuşturulmasına hizmet ederler, ancak sınıflandırma girişlerinin kapsamını değiştirmezler.

  • Altı alt bölümden oluşabilirler:
  • Tanım ifadesi
  • Diğer sınıflandırma yerleriyle ilişki
  • Referanslar
  • Özel sınıflandırma kuralları
  • Terimler Sözlüğü
  • Eşanlamlılar ve anahtar kelimeler

Tanımlar yalnızca sınırlı sayıda alt sınıf ve grup için sağlanır. Uluslararası patent sınıflandırılması (IPC)’nin daha da geliştirilmesi sırasında, tanımlar tüm alt sınıfları ve uygun olduğunda ana gruplar ve alt gruplar için detaylandırılacaktır.

Uluslararası patent sınıflandırılması kullanılarak patent tescil sürenizin öncesinde ve sonrasında araştırmalarınızı yapabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu süreçte sizlere daha detaylı açıklama yapmak ve buluşunuza ilişkin en doğru yönlendirmeyi yapabilmek adına patent vekilleri ile çalışmalısınız. 

Efor Patent’ten patent ön araştırma hizmeti teklifi alabilirsiniz! Çözüm Üreten Yeniliklerinizi Patent ile Koruyun! Uzmanlarımıza ücretsiz danışın.