Patent İş birliği Anlaşması (PCT) Nedir

Patent İş birliği Anlaşması (PCT); bir “uluslararası” patent başvurusu yaparak çok sayıda ülkenin her birinde aynı anda bir buluş için patent koruması talep etmeyi mümkün kılar. Böyle bir başvuru, bir PCT Taraf Devletinin vatandaşı veya mukimi olan herkes tarafından yapılabilir. Genel olarak, başvuru sahibinin vatandaşı olduğu veya ikamet ettiği akit devletin ulusal patent ofisine veya başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak Cenevre’deki WIPO Uluslararası Bürosuna dosyalanabilir.

Başvuru sahibi, Avrupa Patent Sözleşmesine, Patentler ve Endüstriyel Tasarımlara İlişkin Harare Protokolüne (Harare Protokolü), Bangui Anlaşmasına veya Avrasya Patent Sözleşmesine taraf bir Akit Devletin vatandaşı veya mukimi ise, uluslararası başvuru aynı zamanda Avrupa Patent Sözleşmesine de yapılabilir. Sırasıyla Avrupa Patent Ofisi (EPO), Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü (ARIPO), Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü (OAPI) veya Avrasya Patent Ofisi (EAPO)’dir.

Antlaşma, uluslararası başvuruların uyması gereken resmi gereklilikleri ayrıntılı olarak düzenler. Bir PCT başvurusunun yapılması, PCT’ye bağlı tüm akit devletlerin uluslararası başvuru tarihinde otomatik olarak belirlenmesi etkisine sahiptir. Uluslararası başvurunun etkisi, belirlenmiş her devlette, o devletin ulusal patent ofisine bir ulusal patent başvurusu yapılmış gibi aynıdır.

Uluslararası başvuru, uluslararası bir araştırmaya tabi tutulur. Bu araştırma, PCT uyarınca yetkili Uluslararası Araştırma Otoritelerinden (ISA) biri tarafından gerçekleştirilir ve uluslararası bir araştırma raporuyla sonuçlanır, yani, talep edilen buluşun patentlenebilirliğini etkileyebilecek yayınlanmış belgelerin alıntılarının bir listesi oluşturulur. Uluslararası uygulamada bu şekildedir. Ayrıca, araştırma raporu sonuçları ışığında buluşun patentlenebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin bağlayıcı olmayan bir ön görüş de verilir.

Uluslararası araştırma raporu ve yazılı görüş, içeriğini değerlendirdikten sonra, özellikle raporun ve görüşün içeriğinin patent verilmesinin olası olmadığını gösterdiği durumlarda, başvuruyu geri çekmeye karar verebilecek olan başvuru sahibine iletilir veya başvuru sahibi karar verebilir. Başvurudaki iddiaları değiştirmek için yapılabilir.

Uluslararası başvuru geri çekilmezse, Uluslararası Büro tarafından uluslararası araştırma raporuyla birlikte yayınlanır. Aynı zamanda yazılı görüş PATENTSCOPE’da yayınlanır.

Rüçhan tarihinden itibaren 22 ayın sona ermesinden önce, başvuru sahibi, özellikle aşağıdaki belgelere odaklanarak, ilgili belgelerde ek bir arama yapmak için bir Ek Uluslararası Arama Otoritesi (SISA) talep etme seçeneğine sahiptir. Bu ek araştırmanın amacı, ulusal aşamada patent verilmesini olası kılacak başka belgelerin ortaya çıkma olasılığını azaltmaktır.

Ulusal (veya bölgesel) patentleri aramak amacıyla uluslararası başvuruya devam etmeye karar veren bir başvuru sahibi, çoğu akit devletle ilgili olarak, ulusal prosedürü başlatmak için rüçhan tarihinden itibaren otuzuncu ayın sonuna kadar bekleyebilir. Başvurularını (gerektiğinde) o ofisin resmi diline çevirisini sağlayarak, gerekli ücretleri ödeyerek ve yerel patent acentelerinden hizmet alarak yapabilir.

Başvuru sahibi, örneğin araştırma raporunda belirtilen belgelere ve yazılı görüşte varılan sonuçlara değinmek ve “değiştirilmiş” başvurunun potansiyel patentlenebilirliğini gözden geçirmek için başvuruda değişiklik yapmak isterse, isteğe bağlı olarak uluslararası ön inceleme talep edilebilir. Ön incelemenin sonucu, PCT kapsamında yetkili Uluslararası Ön İnceleme Otoritelerinden (IPEA) biri tarafından hazırlanan patentlenebilirlik hakkında uluslararası bir ön rapordur ve talep edilen buluşun patentlenebilirliği hakkında ön ve bağlayıcı olmayan bir görüş içerir. Başvuru sahibine, bir patent alma şansını değerlendirmek için daha da güçlü bir temel ve rapor olumluysa, ulusal ve bölgesel patent ofisleri nezdinde başvuruya devam etmek için daha güçlü bir temel sağlar. Herhangi bir uluslararası ön inceleme talep edilmemişse, Uluslararası Büro, ISA’nın yazılı görüşüne dayanarak patentlenebilirlik hakkında uluslararası bir ön rapor oluşturur ve bu raporu belirlenen ofislere iletir.

PCT kapsamındaki prosedürün başvuru sahipleri, patent ofisleri ve genel halk için sayısız avantajı vardır:

 • Başvuru sahiplerinin, yabancı ülkelerde koruma aramanın arzu edilirliği üzerine düşünmek, her yabancı ülkede yerel patent acenteleri atamak, gerekli çevirileri hazırlamak ve ulusal ücretleri ödemek için PCT’yi kullanmamış olmalarına göre 18 aya kadar daha fazla süreleri vardır,
 • Başvuru sahipleri, uluslararası başvurularının PCT tarafından öngörülen biçimde olması halinde, ulusal aşamada herhangi bir belirlenmiş ofis tarafından resmi gerekçelerle reddedilemeyeceğinden emin olabilirler,
 • Uluslararası araştırma raporu ve yazılı görüş temelinde, başvuru sahipleri, buluşlarının patentli olma şansını makul bir olasılıkla değerlendirebilirler,
 • Başvuru sahipleri, isteğe bağlı uluslararası ön inceleme sırasında, uluslararası başvuruyu değiştirme ve böylece çeşitli patent ofisleri tarafından işleme alınmadan önce sıraya koyma olanağına sahiptir,
 • Uluslararası başvuru ile birlikte belirlenen ofislere iletilen uluslararası araştırma raporu, yazılı görüş ve gerektiğinde patent verilebilirliğe ilişkin uluslararası ön rapor sayesinde patent ofislerinin araştırma ve inceleme çalışmalarının önemli ölçüde azaltılabileceği veya ortadan kaldırılabileceği,
 • Başvuru sahipleri, PCT-Patent Kovuşturma Yolu (PCT-PPH) anlaşmaları veya benzer düzenlemeleri olan akit devletlerde ulusal aşamada hızlı inceleme prosedürlerine erişebilir,
 • Her uluslararası başvuru bir uluslararası araştırma raporuyla birlikte yayınlandığından, üçüncü taraflar, talep edilen buluşun potansiyel patentlenebilirliği hakkında sağlam temellere dayalı bir görüş formüle etme konusunda daha iyi bir konumdadır,
 • Başvuru sahipleri için, PATENTSCOPE ile ilgili uluslararası yayın, dünyanın başvurularının farkına varmasını sağlar ve bu, etkili bir reklam ve potansiyel lisans sahipleri arama aracı olabilir.

Sonuç olarak, PCT:

 • Dünyayı ulaşılabilecek bir yere getirir,
 • Çeşitli formalite gerekliliklerini yerine getirme sürecini kolaylaştırır,
 • Uluslararası patent korumasıyla ilgili büyük maliyetleri erteler,
 • Patentleme kararları için güçlü bir temel sağlar,
 • Dünyanın önde gelen şirketleri, araştırma kurumları ve üniversiteleri tarafından uluslararası patent koruması arayışında kullanılmaktadır.

Efor Patent Ekibi olarak, PCT başvuru hizmeti vermekteyiz. Ücretsiz teklif almak için bize ulaşın.