Patent

Buluşlarınızı Patent ile Koruyun!

Patent Nedir; buluşun ekonomik getirilerinden sadece başvuru sahibinin yararlanmasına imkân sağlayarak, rakiplerine karşı ekonomik anlamda üstünlük kazandırmasını sağlar. Patentlerin önemli avantajlarından biri buluş sahiplerine verdiği tekel hakkıyla sanayinin ve teknolojinin önünü açmasıdır. Patentlerin amacı yeni keşif ve icatları cesaretlendirerek toplumun refah seviyesini artırmaktır. Ayrıca bir ülkede verilmiş olan patentlerin sayısının yüksekliği, o ülkenin gelişmişliğinin bir göstergesidir.

Bir buluşun patentlenerek korunabilmesi için o buluşun aşağıdaki kriterleri taşıması gerekmektedir;

1. Yenilik: Başvuruya konu olan buluş, başvuru yapılmadan önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise yenidir.

2. Buluş Basamağı: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılmıyorsa, tekniğin biline durumunun aşıldığı kabul görür.

3. Sanayiye Uygulanabilirlik:  Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir veya kullanılabilir nitelik taşıyorsa, sanayiye uygulanabilir kabul edilir.

Patent başvurusunda bulunmadan önce patenti istenen buluşun, buluş olma kriterlerini taşıyıp taşımadığı incelenir.

Patent tescili taklitçilerin buluşa sahip çıkmasını engelleyerek, buluş sahibinin buluş üzerindeki hukuki haklarını korur.

Patent ile Faydalı Model Belgesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Gelişmiş olan ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki en önemli fark Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarına gereken önemi vermeleri ve ortaya çıkardıkları yeniliklerini koruma altına almalarıdır. Rakiplere karşı rekabet avantajı sağlamanın en iyi yolu patent almaktır. Bu süreçte Uzmanlarımız Güvenilir Çözüm Ortağınız Olacaktır.

Bir devlet kurumu tarafından (Türkiye’de yetkili kurum  Türk Patent ve Marka Kurumu)  endüstriyel bir buluşun sahibine verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan resmi bir belgedir. Maddi anlamda bir değere sahip olan patent tescil belgesi, sahibine belirli bir süre için buluşla ilgili tekel hakkı sağlar ki bu emsalsiz bir rekabet gücüdür.

Faydalı Model Belgesi; Endüstriyel ürünlerde yapılan yenilikler için 10 yıllık bir koruma hakkı kazandıran resmi bir belgedir. Faydalı modelin patentten farkı ; faydalı model belgesi için “buluş basamağı” aranmamaktadır.  Ayrıca üretim yöntemleri ile kimyasal formüller için faydalı model belgesi verilmemektedir. Faydalı model belgesi alımı patente kıyasla daha ucuza mal olmakta ve süreç olarak daha kısa sürmektedir.

Yıllık Ücret Ödemeleri

Başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru tarihi vade tarihi kabul edilerek, her yıl sicil yenileme ücreti ödenir. Yıllık sicil ücretleri vade tarihine kadar ödenemez ise 6 aylık sürede ek bir ücret ile birlikte ödenebilir. Sicil ödemesinin yapılmaması durumunda koruması geçersiz olur.

Patent İzleme

Patent izleme aynı zamanda dosya takip olarak bilinmektedir. Patent İzleme hizmeti ile sektörünüzle ilgili olarak, Türk Patent Marka ve Kurumu tarafından her ay yayınlanan patent bültenlerinde yayımlanan tüm patent ve faydalı model başvuruları takip edilir. Hedef alanlarda saptanan tüm başvuruların özetlerinin de yer aldığı yayın sayfaları her ay e-posta ekinde gönderilir.

Patent izleme hizmetimiz ile hedeflenen alanlar yada hedeflenen firmalar kapsamında ulusal patent başvuruları takip edilir ve itiraz edilebilecek başvurulara karşı yasal süreler içerisinde hareket edilerek hızlı ve düşük maliyetli engelleme yapılabilir. Aylık patent bülteni izlemesi hizmetinde Efor Patent Uzmanları yanınızdadır.

Patent Analiz Raporu

Firmanızın teknik yönden geri kalmaması için sürekli Ar-Ge çalışmaları yaparken sektörel rakiplerinizi de teknik yönden takip etmeniz gerekmektedir. Ancak bu şekilde kıyaslama ve ölçüm yapabilirsiniz. Diğer bir deyişle tekerleği yeniden icat etmezsiniz.

Patent Analiz Raporu Nasıl Hazırlanır ?

  • Patent uzmanlarımızla birlikte sektörel olarak araştırması istenen teknik özellikler, rakip firmalar veya teknik problemler tanımlanır.
  • İngilizce olarak dünya çapında patent veri tabanlarından patent araştırması yapılır.
  • Hedef çerçevede ulaşılan patent dokümanları bir rapor haline getirilir
  • Tecrübeli Patent uzmanlarımız raporu inceler ve yorumlarını yazarak raporu müşterimiz için hazır hale getirir.
  • Patent analiz raporu bir defaya mahsus yapılabileceği gibi periyodik olarak da hazırlanabilir.

Patent Analiz Raporu Sayesinde;

  • Ar-Ge yatırımlarınızın verimli olarak yönlendirilmesi sağlanır.
  • Kendi sektörünüzle ilgili ulusal ve uluslararası teknik yenilikleri takip etmenize yardımcı olur.
  • Rakiplerinizin teknik yeniliklerini izlemenizi sağlar.
  • Pazara çıkma hazırlığında olan yeni rakiplerinizi erken belirlemenizi sağlar.
  • Patent ve Faydalı modeller yayın sürecinde itiraza açık olduğu için bu süreçte gerekli görülürse rakip başvuruların önü erken ve düşük maliyetli olarak kesilebilir.

Patent Faaliyet Serpestliği Araştırması (Freedom to Operate) 

Tüm dünyada ve ülkemizde, incelemeli patentler 20 yıl, faydalı modeller ise 10 yıl için koruma sağlar. Bu sürelerden sonra patent koruması biten ürün jenerik bir ürüne dönüşerek herkes tarafından üretilebilir bir hal alır. Fakat ürün hala çok tercih edilen ve karlı bir yapıda olabilir. Örneğin LED IŞIK patenti bittikten sonra herkesin üretebileceği bir ürün haline geldikten sonra sadece trafik ışıkları ve otomobillerde kullanılırken, hemen hemen tüm tabelalarda kullanılır hale gelmiştir. Bu tip ürünlerin tespit edilerek üretilmesi sürecinde de Efor Patent uzmanları yanınızdadır.

KOBi’ler için Hızlı İnovasyon Taraması

Efor Patent Ofisi | Tescilleyin Sizin Olsun.

error: Content is protected !!
Open chat
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?