Patent Alma Şartları Nelerdir?

patent nedir

Günümüzde patent tescilinin önemi her geçen gün artmaktadır. Fikirlerin ürünü olan buluşlar patent ile korunmaktadır. Patentler, ülkelerin ekonomisi başta olmak üzere eğitim, teknoloji, inovasyon, AR-GE gibi birçok alanda ülkenin gelişmesini sağlar. Patentlerini tescilleyen kişiler veya kurumlar buluşu üzerinde hak sahibi olarak, hak sahibi rızası dışındaki kullanımları engelleyebilmektedirler. Buluşların patent verilebilirlik şartlarına sahip olup olmadığı, Patent Hukukunda öncelikle incelenmesi gereken bir konudur. Patentlenebilirlik şartları yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması yani buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma şartı şeklindedir. 

SMK madde 82; “Patentlenebilir Buluşlar ve Patentlenebilirliğin İstisnaları” başlığı altında buluş olarak patentlenecek yeniliklerin taşıması gereken özelliklere yer vermektedir. Hükme göre teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir.

Patentler, kanunun ilgili maddesinde de yer aldığı gibi öncelikli olarak yenilik kriterini aşmalıdırlar. Yenilik kriteri; buluşun tekniğin bilinen durumunda gelinen son safha göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Tekniğin bilinen durumunda var olan buluşun üzerine yapılan geliştirmeler fayda sağlıyorsa, daha kullanışlı ve daha avantajlı bir ürün ortaya koyulmuşsa yenilik kavramı aşılmış demektir. Patentler de daha önceden bilinen hiçbir buluş için patent belgesi verilemez. Patentlerin en önemli amaçlarından biri teknolojik alandaki yeniliklerin artmasıdır. Yenilik kavramı bu açıdan en önemli şartlardandır diyebiliriz.

Bir sonraki kriter buluş basamağı içermesidir. Buluş basamağını aşmak diğer basamaklara göre daha zordur diyebiliriz. Bu basamakta buluşçu yenilik kriterinde belirtildiği üzere basit olarak tanımlanabilecek farklılıklar ile başvuru yapabilmektedir. Buluşun önceki buluşlara göre belli bir düzeyde teknik farklılıklarının olması gerekmektedir. Bu şekilde mevcut buluş, tekniğin bilinen durumuna dâhil olan buluştan ayrılabilmelidir. 

Patent hukukunun amacı teknolojik gelişmeleri teşvik etmek olduğu için buluş olarak patentlenecek fikirlerin öncelikle teknik bir alanda gerçekleştirilmelidir. Buluş teknik alanda bir ürün olarak ortaya konulabileceği gibi bir ürünün üretilebilmesi için öne sürülen orijinal bir yöntemde olabilir. Buluşun teknik bir alanda yer alan bir sorunu fiilen, somut olarak çözebilmesi beklenir. Soyut, bir çözüm önerisi getirmeden sadece sorunu tespit eden, fikri yaratıcılık içermeyen, uygulanması mümkün olmayan hususlar veya bir sorunun çözümüne yönelik ihtimaller patent hukuku kapsamında buluş olarak değerlendirilmez.

Son kriter ise sanayiye uygulanabilirlik kriteridir. Sanayiye uygulanabilirlik; buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir ve uygulanabilir olmasıdır. Yenilik ve buluş basamağı kriterleri aşılmış olsa dahi bu kriterin aşılamaması patent korumasının verilmemesinin nedenlerindendir. 

Sanayi, kazanç amacıyla, sürekli, bağımsız, toplum gereksinimlerini karşılamak üzere izin verilmiş bir faaliyeti yapmaya yönelik insan faaliyetidir. Kavram; üretim, ticaret ve el sanatlarının bütün dallarını, madenciliği, turizmi, balıkçılık ve avcılığı, finans alanını ve bazı istisnalar dışında hizmet sektörünü de kapsar şekilde geniş olarak anlaşılmalıdır. Sanayi, teknikten daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Teknik olmasına rağmen buluşun sanayiye uygulanmadığı durumlar da olabilir.

Efor Patent Ekibi olarak, patent tescil sürecinizde ve tescil süreci sonrasında sizlere en iyi hizmeti vermek için çalışmaktayız. Patentmarka tescilmarka sorgulamapatent sorgulama hizmetlerinizde güvenilir ve doğru adres: Efor Patent