Öncelik Hakkına İlişkin (Rüçhan) EPO Genişletilmiş Temyiz Kuruluna Yeni Başvuru

Temyiz Kurulu birleştirilmiş patent davalarında, rüçhan hakkı konusunda, özellikle rüçhan talep etmeye yönelik “ortak başvuru sahipleri” yaklaşımıyla ilgili olarak Genişletilmiş Temyiz Kuruluna iki yeni soru yöneltmiştir.

EPO da rüçhan hakkı talep etme hakkı, daha önceki bir başvurudan rüçhan talep etme hakkını, daha önceki başvuruyu yapan kişiye veya onun “unvanlı halefine” veren EPC Madde 87(1)’e tabidir. Bu rüçhan hakkı, söz konusu Avrupa patentinin veya başvurunun başvuru tarihinde tutulmalıdır. Bu, dikkatsizler için bir tuzak olabilir. Örneğin, mucit(ler) adına rüçhanlı başvurularının yapılması alışılmadık bir durum değildir. Bir tüzel kişilik adına müteakip bir PCT başvurusu yapılırsa ve rüçhan başvurusundan rüçhan talep etme hakkı, PCT başvuru tarihinden önce tüzel kişiliğe gerektiği gibi devredilmezse, rüçhan talebi Avrupa’da geçerli olmayacaktır.

Belki de bu içtihattan kaynaklanan sert sonuçları ele almak amacıyla, EPO’daki birkaç ilk derece mahkemesi, PCT başvurularından türetilen Avrupa bölgesel aşama başvurularına ilişkin öncelik taleplerini değerlendirirken yakın zamanda bir “ortak başvuru sahipleri” doktrini geliştirdi. Bu ilk derece mahkemeleri, birden fazla tarafı başvuran olarak adlandıran bir PCT başvurusu yapıldığında, ortak başvuranlar farklı başvuru sahipleri olarak adlandırılsa bile, ortak başvuranlardan herhangi birinin rüçhan talep etme hakkına sahip olması durumunda rüçhan talebinde bulunma hakkının desteklenmesi gerektiğine karar vermiştir.

Bu “ortak başvuru sahipleri” doktrini, şimdi burada söz konusu olan birleştirilmiş davalarda EPO Temyiz Kurulu tarafından ilk kez ele alınmıştır. Kurul, yazılı kararında “ortak başvuru sahipleri” doktrinine sempati duyduğunu belirtmektedir. Ancak, bu konu, EPO önünde bekleyen ve gelecekteki birçok davanın sonucunda potansiyel olarak belirleyici olabileceğinden, Temyiz Kurulu konuyla ilgili olarak Genişletilmiş Temyiz Kurulu’ndan bir karar talep etmeye karar vermiştir. Kurul bu nedenle Genişletilmiş Kurula iki soru yöneltmiştir. İlki geniş kapsamlıdır ve EPO’nun başlık meseleleri zincirini ele almak için yargı yetkisine sahip olup olmadığını sorar .

Genişletilmiş Kurul’un bu konuda bir kararının büyük yararı, bu konuda etkili bir uyumlaştırmaya yol açacağıdır. Genişletilmiş Kurul’dan bir karar yalnızca tüm EPO mahkemeleri tarafından izlenmekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal nezdinde güçlü bir şekilde ikna edici olacaktır.

 

Öncelik hakkı ile başvurularda daha fazla bilgi için Efor Patent ile iletişime geçin.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!